Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Viimases Numbris »

Eesti Kirikust nr 44 saate lugeda veel:

26.10.2005 | | Rubriik: Viimases Numbris

1. lk

Rita Pokk. Tartu Kristlik Kodu on end tõestanud. 18. oktoobril avas Tartu Kristlik Kodu õppe- ja huvikeskuse uue hoone.

Anna-Liisa Vaher. Tähtpäevarikkad päevad. 28. oktoobril on simunapäev, millega tähistatakse Siimoni ja Juuda märtrisurma.

3. lk

Tiiu Pikkur. Kiriku seadusandlus on nüüd süstematiseeritud. Teisipäeval, 18. oktoobril EELK Kirikukogu XXVI koosseisu viimasel istungjärgul võeti vastu kirikuseadustik ja räägiti vaimulike teenistussuhete reguleerimisest.

Vello Salo. Euroopa kirikulugu eestlastele. Riho Saard. Euroopa üldine kiriku ajalugu selle algusest kuni tänapäevani. Kirjastus Argo 2005, 411 lk.

Arvet ja Kristi Ollino. Koguduste tööks kasu kogumas. Järvamaal Tagametsas toimus Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) ja Churches Alive Internationali (CAI) korraldatud juhtimisalane koolitus, mis oli suunatud koguduse vaimulikele ja juhtorganite liikmetele. 

4. lk

Tiiu Hermat, Tallinna Püha Vaimu koguduse Sakariase filiaali õpetaja. Sõna on kätel. 25. juunil 1995 peeti Tallinna Püha Vaimu kirikus EELK ajaloos esimene viipekeelne jumalateenistus. Konfirmeeriti 11 noort, leerilapsi õnnistas peapiiskop Jaan Kiivit.

Sirje Aavik, Simuna koguduse misjonisekretär. Eesti misjonisekretäre «küüditati» Siberisse,5.(järjelugu)

5.lk

Anna-Liisa Vaher. Rännak läbi südamete. Varem või hiljem tabab enamikku meist seletamatu kihk pakkida hädavajalik seljakotti ning pühkida mõneks ajaks kodumaa tolm jalgadelt – näha kas või korraks neid võõraid paiku, mis oma tundmatuses meid ühtaegu hirmutavad ning erutavad.

EK. Kunsti juurest tänavalaste ja koguduseni. E.E.L.K. vikaarõpetaja Nelli Vahter tähistas 22. mail 50. sünnipäeva, alates juunist on ta  õpetajaameti kõrvalt Minnesota Postimehe toimetaja.

Elvi Kangur, Tudulinna koguduse liige. Küllasõit sõpruskogudusse Korpilahti. Tudulinna Rahu koguduse liikmed käisid sõpradel külas.

Eesti Kirik küsib: EELK XXVI Kirikukogu viimane istungjärk võttis vastu EELK kirikuseadustiku, millesse on uue kirikliku talitusena sisse toodud haige võidmine. Mil viisil toimetatakse võidmist meie kirikus? Vastavad: Andres Mäevere, Võru praost, Tarmo Linnas, Viru-Jaakobi koguduse diakon, Pille Salveste, Järva-Madise koguduse õpetaja, Ants Leedjärv, Kullamaa koguduse õpetaja, kommentaar Peeter Paenurmelt.

6. lk

Sirje Semm. Ligimese, rahva ja koguduse teenistuses. Usuasjade osakond tähistas moodustamise 15. aastapäeva piduliku koosviibimisega Pirita kloostris

Tiit Sepp: me suhtleme kui sõbrad, kommentaar.

Sirje Semm. Avasüli Ameerikas, 13 (järjejutu lõpp).

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)