Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Viimases Numbris »

Eesti Kirikust nr 18/19 saate lugeda veel:

26.04.2006 | | Rubriik: Viimases Numbris

1. lk
10 aastat Porvoo ühisavaldusest
Porvoo lepinguga on ühinenud kuus anglikaani kirikut ja kuus Põhjamaade ja Balti luterlikku kirikut

EK. Kirikukogu Põltsamaal

Eile, 25. aprillil toimus Põltsamaal EELK kõrgeima seadusandliku ja korraldava organi – kirikukogu – korraline kevadistungjärk, täpsemalt EELK XXVII Kirikukogu 2. istungjärk, mille kutsus kokku peapiiskop.

 

2. lk

EK. Konsistooriumi istungil

Konsistooriumi aprillikuu istungil võeti vastu otsuseid koguduste teenimise osas ja toetati mitut fondi.

Sirje Semm. Koguduste infotöö korraldamine

Esimesele koosolekule kogunes EELK meediakomisjon.

Tiiu Pikkur. Kaitseväe kabelis oli leeripüha

Teisel ülestõusmispühal, 17. aprillil oli Tapa väljaõppekeskuse kabelis ristimis- ja leeritalitus, kus leeriõnnistuse sai 33 noort inimest. Talituse viisid läbi kaitseväe peakaplan kolonel Tõnis Nõmmik ning kaplanid kapten Raivo Nikoforov ja nooremleitnant Silvester Jürjo
EK. Jüripäeval Tori kirikus.
Tori Püha Jüri kirikus, mis on Eesti sõjameeste mälestuskirik, peeti kiriku nimipühaku päeva, rahvakalendris seisvat jüripäeva suurejooneliselt.
EK. Mures riigi tuleviku pärast.
21. aprillil toimunud Pärnu praostkonna sinodil tegi praostkonna kõrgeim esinduskogu pöördumise Riigikogu  riigikaitsekomisjonile.
PRAOSTKONDADE UUDISED

 

3. lk
Rita Puidet. Kiriku nähtavusest internetis, 3.
Hiiumaa koguduste avalehel vaatab meile vastu värvirõõmus Hiiumaa kontuur, millele kantud viie kiriku fotod.
KOMMENTAAR.

Kui vajad head kodulehte

Kirik ja kogudused ei saa ega ilmselt tohigi eralduda või maha jääda kogu ühiskonna arengust. Koguduste kodulehed on üks võimalus olla n-ö kahe jalaga infomaailma pinnasel.

Liina Raudvassar. Religiooniloolaste selts

3.–4. aprillil Tartu Ülikoolis toimunud rahvusvahelise konverentsi «Valdkondadevahelised vaated usundiuurimises» raames loodi Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts (EAUS), mis asutajate kinnitusel ühendab Eesti religiooniloolasi.

 

4. lk

Liina Raudvassar. Suur ja väike kinnitasid sõprust

Mõisaküla koguduse esindajad viibisid 31. märtsist 1. aprillini Soomes Nurmijärvil, et kirjutada alla ametlik sõprusleping kahe hõimurahva koguduse vahel.

Anna-Liisa Vaher. Töökas aasta Tartu praostkonnas

6. aprillil kogunesid vaimulikud ja sinodisaadikud Maarja kogudusemajja sinodile.

Tiiu Pikkur. Tallinnas tehakse tublit tööd Jumala sõna kuulutamisel

Kümnest kogudusest seitsme paiknemine vanalinnas tähendab seda, et liikmeskond on pigem personaalne kui territoriaalne ning kirikutele ligipääs muutub paljudele üha raskemaks, tõdeti Tallinna praostkonna sinodil.

Tõnu Veldre. Kevad on rändamise aeg

Märtsi lõpus saabusid Sõrve säärele esimesed rändlinnud. Samal ajal suundus vastloodud Anseküla koguduse ansambel oma koostööpartneri, Saaremaa Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristliku Ühingu (NNKÜ-NMKÜ) kaasabil Soome.

 

5. lk

Liina Raudvassar. «Kirikuelu kroonika» sai hundipassi

Juba 12 aastat Eesti Televisioonis (ETV) kirikuid tutvustava ning üldinimlikke teemasid lahkava «Kirikuelu kroonika» tulevik on tume. ETV on teatanud oma otsusest mitte jätkata saatesarja edastamist alates sügishooajast 2006.
EESTI KIRIK KÜSIB
Kas kuulute «Kirikuelu kroonika» vaatajate hulka? Kas ETV saatekavas peaks olema kristlikku sõnumit ning kirikuelus toimuvat vahendav saade?
Vastavad: Marju Raabe, EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjoni liige; Avo Üprus, kirikuõpetaja, Riigikogu liige; Joosep Tammo, Eesti Kirikute Nõukogu asepresident; Tarmo Loodus, Viljandi Jaani koguduse juhatuse esimees.
Eesti Kristliku Televisiooni (EKTV) tutvustus

 

6. lk
USUTEADUSE INSTITUUT 60

Küsis Sirje Semm. Andres Põder: hindan tulemusi heaks

Peapiiskop Andres Põder on järgmisel nädalal 60. aastapäeva tähistava Usuteaduse Instituudi vilistlane. 1969. aastal üle instituudi läve astumist meenutab ta täna kui Jumala kutset läbi õigete kogemuste ja õigete inimeste.
Õpinguaegu meenutavad: Illar Hallaste, reservvaimulik, õppis instituudis aastail 1979–1982; Genadi Noa, Kuressaare gümnaasiumi õpetaja, õppinud instituudis aastal 1969; nud instituudis aastail 1966–1973, keskendudes Vanale Testamendile. Töötanud UI dekaanina aastail 1991–1995.

 

7. lk

Küsis Kadri Pulk. Targaks läbi iseenda tundmise

Philadelphia Luterliku Teoloogiaseminari doktorant Heino Nurk, kes teenib USAs kolme eesti ja üht saksa kogudust, alustas aasta algul Usuteaduse Instituudis (UI) pastoraalnõustamise kursuse rühmaga. Kursus kestab ühe aasta.

Tiit Pädam. Porvoo ja inetu pardipoeg

Hans Christian Anderseni muinasjutus «Inetu pardipoeg» koorub ühest munast ilusate partide perre poeg, kes erineb kõigist ülejäänutest. Seetõttu peetakse teda omade keskel inetuks. Alles kuude pärast näitab end tema tegelik kuju – ja see on kaunis. Küllap sarnaselt võib kirjeldada ka Porvoo ühisavaldust paljude teiste oikumeeniliste lepete seas.
Eesti Kirik küsib: Milline on olnud Eesti roll Porvoo protsessis? Kuidas lepinguga ühinemise 10. aastapäeva meie kirikus tähistatakse?
Vastab Andres Põder, peapiiskop

 

8. lk

Sirje Semm. 600aastast kella on Ristil hästi hoitud

Juhan Kilumetsa hinnangul on Eestis teada neli keskaegset kella. Viies keskaegne kell Püha Vaimu kiriku tornis, mis ligi 600 aastat oli löönud «õigesti nii teenijale kui sulasele, nii emandale kui isandale, seda ei või mulle keegi ette heita» – nagu kuulutas kiri, sulas 2002. aasta tulekahjus.

Meeli Pärtelpoeg. Uue põlvkonna missa

15. aprillil, Vaikse Laupäeva hilisõhtul kogunes Tallinna Kaarli kirikusse vigiiliale enam kui 600 inimest, et osa saada gospelmissast.

Mati Märtin. Teos lõppude lõpust

Nii on Rudolf Tobiase tütar Helen Tobias-Duesberg öelnud oma Vaikse Nädala algul Tallinna Püha Vaimu kirikus president Lennart Meri mälestuseks korraldatud kontserdil ettekandele tulnud «Reekviemi» kohta.

 

9. lk
Allikas: AFP-Reuters-Baltic News Service. Juuda evangeelium heidab uut valgust Kristuse reetmisele
Ligi 1700 aastat varjul olnud Juuda evangeeliumi nime kandev käsikiri heidab uut valgust Piibli negatiivsele kangelasele, väites, et Jeesus palus oma jüngril Juudal end reeta.

Jaan Lahe, teoloogiamagister, Usuteaduse Instituudi õppejõu kommentaar

Olen äsja Juuda evangeeliumiga tutvunud, kuid evangeeliumi avastamisest kuulsin esmakordselt juba möödunud aasta lõpul Berliini koptoloogi Uwe–Karsten Plischi kaudu.

Anna-Liisa Vaher. Päästetud krutsifiksi saladus

Hiljuti kinkis üks koguduseliige Rõuge Maarja kirikule massiivse krutsifiksi, mis sai omal ajal kirikuvaenulike inimeste eest ära peidetud. Krutsifiksi tegelik päritolu on aga veel teadmata.

EK. Pro Estonia kevadnumber ilmunud

Eesti ja Soome suhetest huvitatuile mõeldud soomekeelses ajakirja Pro Estonia värskes numbris on nüüd esmakordselt võimalik lugeda kahte artiklit ja president Tarja Haloneni hüvastijätukõnet president Meri matustel eesti keeles.

 

10. lk
RASKED KOHAD PIIBLIS, V

Toomas Paul. Talle veres pestud riided

(Algus eelmises Eesti Kirikus)
RAAMATULETILT
Toomas Paul. Kasulikest kontidest; C. S. Lewis. Põrguliste kirjavahetusest; Sulane. Tallinna Kaarli koguduse ajakiri, jürikuu AD 2006.
LUGEJA KIRI

Rannar Susi. Andestamisest

Vikerraadio hommikupalvuses 21. märtsil kõneles Mare Palgi andestamisest.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)