Esileht » Uudis » Esileht »

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi ja Piiskopliku Nõukogu pöördumine Eesti ühiskonna ja EELK liikmete poole seoses 14. septembril 2003 toimuva rahvahääletusega

28.08.2003 | | Rubriik: Esileht

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.
Apostel Pauluse kiri galaatlastele, 6. peatükk, 2. salm
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on avaldanud poliitilisi seisukohti nendel pöördelistel aegadel, kui Eesti on seisnud teelahkmel ning pidanud tegema valiku, mis mõjutab kogu rahva edasist käekäiku. Nii pöördus EELK koguduste ning rahva poole Eesti iseseisvuse taastamisel. Ka otsus, mis langetatakse käesoleva aasta 14. septembril toimuval rahvahääletusel, on Eesti arengule määrava tähendusega.
Me kanname ühist vastutust Jumala ning oma rahva ees. Pühakirja järgi ühendab kristlik vastutus usku ja elu Kristuses ning selle usu avalikku tunnistamist. Eesti kristlastena oleme osa üle aegade kestvast ühest jagamatust, pühast, kristlikust ja apostlikust kirikust, kuulume ülemaailmsesse tervikusse, mis nõuab avatust ja valmidust koostööks üle rahvuspiiride.
EELK on Euroopa Kirikute Konverentsi liige, millega on ühinenud või teeb koostööd enamik Euroopa kristlikke konfessioone. Meie kuulumine sõltumatu liikmeskirikuna sellesse organisatsiooni tähendab Eesti luterlaste aktiivset osalemist Euroopa vaimse kliima kujundamisel. Kristlikud traditsioonid ning kultuuriline mitmekesisus on kaks põhitegurit, mis on vorminud Euroopa vaimsuse.
Jeesus Kristus andis meile käsu armastada ligimest nagu iseennast. Me näeme selles Kristuse käsus kohustust olla sotsiaalselt vastutustundlikud, kanda – apostel Pauluse sõnu kasutades – üksteise koormaid. Meie eesõigus ja kohustus on jagada ligimestega seda, mida me ise oleme Jumalalt andide ja ülesannetena saanud.
Elame ajajärgul, mil nii üksikisikud kui ka riigid rõhutavad ühekülgselt oma vabadusi, õigusi ja iseseisvust. Kuna me kirikuna ei ole poliitiliselt seotud, on meie ülesanne meenutada inimestele nende kohustusi ja vastutust nii Jumala kui ka kaasinimeste ees. Seetõttu ei saa me ennast eraldada maailmast, vaid usaldame Jumala uueksloovat väge.
EELK Konsistoorium ja Piiskoplik Nõukogu otsustasid toetada rahvahääletusel Eesti ühinemist Euroopa Liiduga. Kutsume kõiki kristlasi Eestis, kõiki Eesti Vabariigi kodanikke eesseisval rahvahääletusel osalema ning juhinduma oma isikliku otsuse langetamisel usaldusest Jumala vastu. Eesti on alati kuulunud Euroopasse. Ärgem unustagem oma ajalugu, ärgem unustagem oma kristlikku usutunnistust.
EELK Konsistooriumi ja EELK Piiskopliku Nõukogu nimel
15. august 2003
Tallinnas
Jaan Kiivit

Peapiiskop

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)