Esileht » Uudis » Uudised »

Eesmärgiks kiriku tugevdamine

02.11.2011 | | Rubriik: Uudised

Läinud nädalal esitas liikumine «Tänapäevase, demokraatliku ja avatud kiriku eest» peapiiskopile ja kirikuvalitsusele oma tõekspidamistest tulenevad ettepanekud EELK olukorra parandamiseks.
Pöördumisele allakirjutanud tunnevad muret, et väheneva liikmeskonnaga kirikus ei jõua hea sõnum lunastusest tänapäevaste muredega maadleva inimeseni. Probleem pole õpetuslikes puudujääkides ega vajaduses kristliku sõnumi sisu «kaasajastada», vaid ollakse väga häiritud praktikatest, kus kiriku liikmed kohtlevad üksteist lugupidamatult või üleolevalt.
Peapiiskopile tehtud esildises tuletatakse meelde asjaolu, et naisvaimulike ja -teoloogide karjääri tõkestamine ainuüksi nende soo tõttu on lubamatu kirikus, mis on aktsepteerinud naiste ordineerimise ühe esimese evangeelse kirikuna maailmas. Peetakse oluliseks, et kirik kohtleks kõiki oma liikmeid võrdse lugupidamisega. Soovitatakse olla avatud uute teenimisvormide rakendamisel ning ilmikliikmete kaasamisel.
Mitmed vaimulikud ja ilmiktöötegijad on väljendanud oma isoleeritust ja üksindust. Liikumine peab oluliseks vaimulike väsimuse ja läbipõlemisohu märkamist ning vajalike meetmete võtmist. Et iga kiriku liige peaks saama pöörduda oma vendade ja õdede poole abi saamiseks, tundmata seejuures piinlikkust või hirmu ärapõlgamise, sildistamise või naeruvääristamise ees.
Liikumine peab hädavajalikuks arendada kiriku teavitustööd. Soovitakse täpsustada ajalehe Eesti Kirik funktsiooni ning peetakse oluliseks uue meedia võimaluste arukat kasutamist inimeste kaasamiseks ja kiriku elu edendava mõttevahetuse ergutamiseks.
«Meie eesmärk on EELK kui rahvast teeniva kiriku tugevdamine ning ebademokraatlike praktikate peatamine,» kirjutatakse pöördumises, mida käsitles teisipäevasel istungil kirikuvalitsus. Kavade kohaselt kohtub peapiiskop märgukirja esitajatega neljapäeval.
Eesti Kirik

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)