Esileht » Online » Online artiklid »

EELK Usuteaduse Instituut jätkab rakenduskõrgkoolina

24.08.2011 | | Rubriik: Online artiklid

EELK XXVIII kirikukogu otsustas 23. augustil oma erakorralisel  5. istungjärgul, et EELK Usuteaduse Instituut (UI) reorganiseeritakse rakenduskõrgkooliks.  See otsus  loob võimaluse riiklikult tunnustatud kõrghariduse andmiseks ja loob eeldused koostööks teiste teoloogiliste kõrgkoolidega.

Kirikukogul tuli valida kolme altrnatiivvariandi vahel, kas 1) lõpetada instituudi tegevus ja luua kiriklik koolituskeskus,  2) instituut reorganiseerida eraülikoolist rakenduslikuks kõrgkooliks või 3) samuti instituudi likivideerimise järel asutada väljaspoole Tallinna kõrgem usuteaduslik seminar. Esimeses hääletusvoorus langes välja koolituskeskuse  variant. Teises voorus võitis  22 poolthäälega rakenduskõrgkooli eelnõu,  21 kirikukogu liiget andsid oma poolthääle kõrgema usuteadusliku seminari loomise poolt. 

Usuteaduse instituudi ette kerkisid probleemid edasise saatuse kohta kevadel, kui Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu tegi karmi otsuse: UI-s doktoriõppe andmisele   luba mitte anda.  Instituut tegutseb eraülikoolina kuni selle aasta lõpuni. Kirikukogu 23. augusti otsus annab võimaluse haridus- ja teadusministeeriumilt rakenduskõrgkoolina tegutsemise loa  taotlemiseks. Kuidas reorganiseerimise majanduslik pool hakkab välja nägema, selle üle otsustab kirikukogu oma sügisistungjärgul.

Pikemalt 31. augusti ajalehes Eesti Kirik.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)