Esileht » Online » Online artiklid »

EELK Usuteaduse Instituudi rektoriks valiti dr Ove Sander

23.02.2012 | | Rubriik: Online artiklid

EELK Konsistoorium valis EELK Usuteaduse Instituudi uueks rektoriks dr Ove Sanderi. Rektor valiti konsistooriumi koosolekul, 21. veebruaril läbi kahe hääletusvooru, pärast kandidaatide põhjalikku kaalumist.

Dr Tiit Pädam ja dr Ove Sander esitasid konsistooriumile oma programmi ja ettepanekud Usuteaduse instituudi tuleviku suhtes ning võimalikud arengusuunad lähima nelja aasta jooksul.

Usuteaduse instituut on alanud aastast rakenduskõrgkool ning uus rektor on oma tulevases 4-aastases ametiajas rõhu pannud just instituudi õppekavade kujundamisele, õppekorralduse arendamisele ja rakendatavusele kirikus. See eeldab õppepraktika korralduse ülesehitust, õppemoodulite väljatöötamist ning mentorluse programmi.

Teise suunana toob Sander välja vajaduse saada üle kaadriküsimustest ning hoida õppetöö akadeemilist taset koos töökeskkonna ja majandusliku võimekuse parendamisega.

Kolmandaks on parem ja aktiivsem koolitustegevus ning tihe koostöö oma väljakujunenud partneritega.

Ove Sander on sündinud 1970. aastal. Alates 1990. aastast on ta teeninud vaimulikuna mitut kogudust. 1998. aastast EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari juhataja ja  praktilise usuteaduse õppetoolihoidja. EELK Konsistooriumi assessor aastast 2005. Samal. aastal kaitses  doktorikraadi Tallinna ülikoolis ja  2007. aastal sai postdoktori stipendiumi Concordia Seminary’is, St. Louis MO.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)