Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

EELK tänab

21.05.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

EELK autasustab kord aastas nelipühal, kiriku sünnipäeval, paljusid ustavaid kirikuliikmeid ja isikuid, kes on osutanud teeneid EELK-le.

EELK aukiri
EELK Konsistooriumi otsusega 1. aprillist antakse EELK aukiri järgmistele inimestele:
1. Tiiu Aavik, Martna vallavanem,
2. Kristel Aer, organist, oreliõppejõud,
3. Ehalill Halliste, tekstiilikunstnik,
4. Toomas Heinaste, Anna koguduse kirikuteenija,
5. Hilkka Hiiop, kunstimuuseumi konserveerimise osakonna juhataja kt, EKA dotsent,
6. Meelis Holsting, laste- ja noortetöötegija, saatejuht,
7. Lydia Kalda, Lääne praostkonna ja Haapsalu koguduse sekretär,
8. Hilje Kelement, Keila koguduse perenaine,
9. Rein Kiviorg, Risti koguduse nõukogu liige,
10. Margit Lail, Kanepi koguduse õpetaja,
11. Helju Laisaar, Kuusalu koguduse kaastööline,
12. Merle Liblik, Hageri koguduse koorijuht,
13. Kristiina-Maria Lorenz, Tartu Peetri koguduse koorijuht,
14. Toomas Mäeväli, orelihooldaja, kirikukellade paigaldaja,
15. Anne-Mari Mölderkivi, konsistooriumi kantsleri assistent,
16. Lydia Naano, Vancouveri Peetri koguduse nõukogu liige, eestluse hoidja Kanadas,
17. Olav Napritson, AS Tõrva Elekter juhataja, Tarvastu koguduse nõukogu liige,
18. Irene Olljum, Vancouveri Peetri koguduse liige, eestluse hoidja Kanadas,
19. Paavo Palk, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poliitikaosakonna juhataja,
20. Kadri Eliisabet Põder, konsistooriumi välissuhete referent,
21. Mari Põld, Juuru koguduse organist,
22. Aivo Raud, Jõhvi koguduse juhatuse esimees,
23. Tiit Rettau, Püha koguduse juhatuse aseesimees, Pihtla abivallavanem,
24. Juhan Rumm, Rakvere koguduse liige,
25. Leida Rääk, Anna koguduse kaastööline,
26. Saima Sellak-Martinson, Kaarli koguduse diakon,
27. Maret Sikk, Tartu Pauluse koguduse raamatupidaja,
28. Tiiu Soosalu, Kuusalu koguduse kaastööline,
29. Saima Sõstar, Kuusalu koguduse kaastööline,
30. Valdek Tagel, Tartu Peetri koguduse juhatuse esimees,
31. Ellen Tamm, Kaarli koguduse vabatahtlik kaastööline,
32. Lembit Tammsalu, Kullamaa koguduse õpetaja,
33. Mari Tooming, Tartu Peetri koguduse koorijuht ja organist,
34. Sven Torpel, Tallinna Kaarli koguduse haldusjuht,
35. Aarne Trei, Püha koguduse juhatuse esimees,
36. Aino Varul, Tartu Pauluse koguduse koristaja, piibliringi juht,
37. Viktor Vent, Jõhvi koguduse kirikuvanem, nõukogu liige,
38. Margus Välja, Keila koguduse kauaaegne juhatuse esimees,
39. Valve Värttina, Vancouveri Peetri koguduse liige, eestluse hoidja Kanadas.

 

Töövaldkondade tunnustus 2013

Meediapreemia
EELK avalike suhete komisjoni ettepaneku alusel annab EELK Konsistoorium EELK meediapreemia hea ja kauaaegse toetava koostöö eest Eesti Rahvusringhäälingu töötajatele Anne Raistele uudiste ja arvamuslugude tootmise eest ning Ene Kõsterile jumalateenistuste ülekannete eetrisse toomise eest.

Diakoonia- ja ühiskonnatöö
EELK diakooniakomisjon avaldab tänu ja lugupidamist diakoonia- ja ühiskonnatöö valdkonnas silma paistnud inimestele.
Aasta diakooniatöötaja on Ester Liinak, kes juhib 2007. a asutatud MTÜ Domus Petri kogu, mis on avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulundusühing.
Aasta diakooniategu on peretöö valdkonna käivitamine üldkiriklikult. Peretöö valdkonna koordinaator EELKs on Pia Ruotsala.

Laste- ja noortetöö
Aasta lastetöö tegija on Liis Arnek Põltsamaa Niguliste kogudusest.
Aasta noortetöö tegija on Kristiina Seppel Saku Toomase kogudusest.
Aasta ürituseks on tunnistatud Põltsamaa talvepäevad «Teisel pool».

Kirikumuusika
Kirikumuusikuist on aasta tegijaiks tunnistatud
Lia Salumäe, Haapsalu koguduse muusikajuht,
Merle Liblik, Hageri koguduse koorijuht. Merle Liblikut autasustatakse ka EELK aukirjaga.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)