Esileht » Uudis » Uudised »

EELK Konsistooriumi septembrikuu täiskogu istungil

22.09.2004 | | Rubriik: Uudised

Õpetaja Toivo Hollole anti EELK tänukiri seoses 50. sünnipäeva ja tänuväärse tööga Vastseliina koguduses.
Õpetaja Kaido Saak kinnitati Lihula koguduse õpetajaks ning Hanila ja Karuse koguduse hooldajaõpetajaks alates 7. septembrist. Diakon Ants Kivilo määrati Varbla koguduse diakoniks õpetaja Ants Leedjärve alluvusse alates 7. septembrist.
Õpetaja Pille Talvar vabastati Martna ja Ridala koguduse hooldajaõpetaja ametikohalt alates 7. septembrist ja arvati reservi. Koguduste hooldajaõpetajaks määrati praost Tiit Salumäe.
Õpetaja Enri Pahapill vabastati Halliste koguduse õpetaja ja Mõisaküla koguduse hooldajaõpetaja ametikohalt alates 29. augustist ja arvati reservi. Praost Jaan Tammsalu määrati koguduste hooldajaõpetajaks.
Õpetaja Andres Aaste vabastati Vändra koguduse teenimisest alates 1. septembrist ja arvati reservi. Praost Andres Põder määrati koguduse hooldajaõpetajaks.
Õpetaja Annika Sipos vabastati Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja ametikohalt 1. septembrist ja arvati reservi.
Kinnitati pastoraalseminari õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused ja -juhendajad: Jaanus Klaas (Paide kogudus, õp Andres Tšumakov); Toomas Maarand (Pärnu-Jakobi kogudus, praost Andres Põder); Lembit Tammsalu (Hanila ja Haapsalu kogudus, praost Tiit Salumäe); Katrin Keso-Vares (Kärla kogudus, õp Rene Reinsoo); Maarja Sokk (Tartu Maarja kogudus, õp Peeter Paenurm).
Pikendati õpetaja Kalle Mesila (vastavalt kirikuseadustele kestab vaimuliku teenimisaeg 65. eluaastani ja pärast seda võib konsistoorium ametiaega pikendada – toim.) ametiaega 3. jaanuarini 2010.
Praost Avo Kiir on põhipuhkusel ajavahemikul 10. septembrist 10. oktoobrini. Nimetatud ajavahemikul täidab Iisaku koguduse õpetaja ülesandeid õpetaja Rene Alberi ja Viru praostkonna praosti ülesandeid abipraost Ülo Vaher.
Juuru kogudusele anti luba asutada sihtasutus Juuru Mihkli Kiriku Oreli Fond. Martna ja Ridala kogudusele ning Tallinna Peeteli kogudusele anti luba eelseisvatel 2004/2005. a valimistel koguduse nõukogu valimata jätta. (Vastavalt uuele põhikirjale täidab koguduse nõukogu funktsioone täiskogu – toim.)
Määrati kindlaks diakoniameti eksamiaeg – 8. detsember 2004.
Määrati kindlaks uue peapiiskopi ametisse seadmise päev, mis on küünlapäev, 2. veebruar 2005.
EK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)