Slava Ukraine
Esileht » Online » Online artiklid »

E.E.L.K. Vana-Andrese koguduse pressiteade

12.11.2008 | | Rubriik: Online artiklid

 

E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese kogudus ei toetanud kirikute (E.E.L.K. ja EELK) ühinemist.

Pühapäeval, 9 novembril, Martin Lutheri sünnipäeva eelõhtul, toimus Vana-Andrese kirikus korraline jumalateenistus ja koguduse täiskogu erakorraline istung. Koguduse täiskogu oli kokku kutsutud selleks, et koguduseliige saaks kasutada talle kirikuseaduses antud õigust hääletada kiriku saatust määravas küsimuses, otsustada kirikute (E.E.L.K. ja EELK) ühinemise või mitteühinemise üle.

Jumalateenistusel, kus rohkearvuliste kirikuliste seas viibisid ka E.E.L.K. konsistooriumi assessorid, teenisid E.E.L.K. peapiiskop dr. Andres Taul ja koguduseõpetaja Kalle Kadakas. Orelil mängis Marta Kivik.

Kogudus laulis alguslauluna laulu ja palveraamatust “Päev, mis aland on nii pime”. Pihitalituse mõtetes pöördus õpetaja Kadakas koguduse poole kõneldes tänase pühapäeva ajaloolisusest, mitte üksnes koguduse, vaid kogu Kanada Eesti ühiskonna elus.

Ta kutsus kogudust altari ette jätma need mõtted, mis koormavad või kogukonna ühtsust takistavad, et hiljem antud hääl kiriku saatust määravas olulises küsimuses oleks antud puhtast südamest. Selleks kutsus ta patukahetsusele, paluma ja lootma Issanda halastusele.

Piiblilugemised koguduse saatust otsustavaks pühapäevaks olid valitud 1. Korintose 12.12-18 ja Johannese 21.15-18.

Peapiiskop Andres Taul oli jutluse aluseks valinud epistlisõna 1. Korintose 12.12-18. Ta jutlustas kirikust kui Kristuse üks ihu olemisviisist.

Jumalateenistus lõppes lauluga “Küll kannab kindel kalju Issanda kogudust”, misjärel suunduti Vana-Andrese kiriku ajaloolisse teise korruse saali, kus toimus koguduse täiskogu erakorraline koosolek.

Koguduse täisõiguslikud liikmed registreerisid end ja said koguduse pitsatiga valimissedelid, mis järel andisid nad oma südamehääle kas ühinemise poolt või vastu, asetades hääletussedelid valimiskastidesse.

Pärast avapalvet, mille pidas koguduse õpetaja, toimus täiskogu koosoleku juhataja koguduse nõukogu esimehe Jüri Silmbergi juhtimisel koosoleku rakendamine ja päevakorra kinnitamine, häältelugejate valimine. Peale seda asuti kirikute ühinemise või mitteühinemise poolt ja vastu argumentide ärakuulamisele. E.E.L.K. ja EELK ühinemist pooldavate argumentidega esines peapiiskop Andres Taul, talle oponeeris nõukogu esimees Jüri Silmberg, tuues esile koguduse nõukogu seisukohad ühinemise küsimuses. Esimees nägi ühinemise peamise takistusena demokraatliku otsustamismehhanismi ja menetluse puudulikkust, autokraatsete momentide ilmnemist, paljusid küsitavusi ja ühinemise kohati mõistmatuks jäävat motiivistikku. Peale peaküsimuse arutelu lõppu oli võimalik veel hääletada.

Häältelugemiskomisjon oli valitud koosseisus: esimees Jaan Schaer, Arnold Kapp ja Tõnis Toomver, kes asus kokku lugema hääli. Häälte lugemise vahepeal tutvustas nõukogu esimees koguduse juubeliaasta plaane ja koguduse sekretär Enn Kiilaspea selgitas Vana-Andrese koguduse Kanada eesti ühiskonna suhtumist VEKSAsse ja kommunistidesse, mis peapiiskopi sõnavõtus olid jäänud pisut selgusetuks.
Nõukogu aseesimees Heikki Paara tutvustas ideid ja võimalusi vaimulike kaadri kasvatamiseks Eestis ja Kanadas.
Viimaks kuulutas häältelugemise komisjoni esimees Jaan Schaer välja tulemused.

E.E.L.K. ühinemise poolt EELK-ga hääletas 10 hääleõiguslikku Vana- Andrese koguduse liiget ja ühinemise vastu andis oma hääle 155 hääleõiguslikku liiget. Kirikute ühinemine ei leidnud E.E.L.K. Toronto Vana- Andrese koguduse toetust.
Koosolek lõppes palvega, mille pidas koguduse õpetaja Kalle Kadakas. Koos lauldi laulust “Õnnista ja hoia” esimene salm.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)