Esileht » Arvamused » Arvamus »

E.E.L.K. peapiiskopi läkitus jõuludeks 2002

24.12.2002 | | Rubriik: Arvamus

Armsad kaasmaalased ja õed- vennad Kristuses!
Meie oleme jällegi rännanud edasi ühe aasta sealt, kus viimati tervitasime jõululast. Nii mitmetki on juhtunud nende viimaste 365 kalendrisammu jooksul. Oleme leidnud rõõmu ja kordaminekut; oleme aga ka saanud puudutatud leinast, kaotanud kaaslasi nii oma perekonna elus kui ka oma sõprade hulgast. Ka maailm meie ümber on muutunud ja lasknud tõusta nagu ennenähtamatuid tumedaid ja kummitavaid terroripilvi ja jumalatut vihkamist maailma rahvaste kohale. Kõiges selles tunneme oma südames kurbust ja leina ja kaugemale vaadates ebakindlust ning masendust; nagu kartusega meie vaatame tulevikku!
Siiski, kõige suurema ja võimsama vastandina sellele, mida näeme maailmas, meie kuuleme taas julgustavat teadet Petlemma väljade kohalt: «Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu… teile on sündinud täna Taaveti linnas Õnnistegija, kes on Issand Kristus!» Ja siin meie tajume kõige jõulisemat kindlust. Meie näeme vankumatust, mis kajab meile taaskinnitatult vaimses ilmas. Maiselt meie näeme prohvet Jesaja sõnades «mägesid liikumas ja kaljusid kõikumas…», aga kuuleme ka Looja tõotust: «siiski, minu heldus ei pea sinust mitte lahkuma!»
See, meile antud Looja tõotus, on taas täitumas. Nagu ikka uuendatult sünnib see igal aastal jõulupühade tulekuga, kui süttib valgus meie vaimses ilmas, meie hinges ja südames.
Kõiges selles meie näeme kahte jõudu meie elus: üks neist ebakindel, kõikuv ja tihti masendust pakkuv maine maailm. Seal kõrval aga selle üle Jumala muutumatu, meile pühendatud vaimne maailm, kus igat meile antud aastat saadab lubadus ja kinnitus: «Ärge kartke! Teile on sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!»
Ja see on kustumatu tõde! Meie oleme seda ise näinud tõeks saamas! Jumala Poja sünd Petlemmas on olnud võimeline muutma ka maise ilma krobelist kattekoort. Tema armastuse, tõe ja soojuse jõud teeb seda, omal ajal, ka nüüd ja tulevikus! Oleme julged, oleme tänulikud!
Helgeid ja õnnistatud jõulupühi ning lootuskindlust aastal, mis seisab ees!
Udo Petersoo,
E.E.L.K. peapiiskop

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)