Esileht » Arvamused » Arvamus »

E.E.L.K. koguneb nõu pidama

13.04.2010 | | Rubriik: Arvamus, Uudised

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku (E.E.L.K.) peapiiskop Andres Taul kutsus põhimääruse paragrahvi 69 alusel kokku kirikukongressi, mis peetakse 24. aprillil Ameerika Ühendriikides Floridas St. Petersburgi linnas. Vastavalt Välis-Eesti kiriku põhimäärusele oodatakse kongressile E.E.L.K. konsistooriumi liikmeid, praostkondade (Austraalia, Kanada, Inglismaa, USA Chicago, USA Esimene, Saksamaa, Rootsi) praoste, õpetajaid ja emeriitvaimulikke ning koguduste esindajaid.
Konsistooriumi peasekretär praost Hannes Aasa selgitas Eesti Kirikule, et lõplik päevakord on viimistlemisel, olulisteks teemadeks on koguduse lõpetamise kord ja seadused, õpetajate õppeprogramm ning Kodu- ja Välis-Eesti kiriku ühinemine.
Praost Thomas Vaga kinnitas Eesti Kirikule, et läheb kongressile lootusega, et kirikute ühinemise teemal saavad kõik oma mõtteid avatud diskussiooni käigus avaldada. Viidates 2008. aastal E.E.L.K. poolt läbiviidud hääletusele, mille tulemusel lükati napi häälteenamusega tagasi E.E.L.K. ja EELK ühinemise kava, ütles ta: «Enne kui mingit uut hääletust teha, soovitame kirikukongressil seda küsimust arutada. Seda meelt on mõlemad USA praostkonnad.» Praost Vaga esindab nende seisukohta, kes leiavad, et E.E.L.K. ja EELK saavad olla üks kirik kahe erineva administratsiooniga. Ta rõhutas Eesti Kirikule: «See on meie kiriku siseküsimus. Me oleme vastutavad ja me arutame seda.»
EELK ja E.E.L.K. ühine assessor Joel Luhamets ei olnud veel eelmiseks nädalaks kujundanud seisukohata, kas ta osaleb Välis-Eesti kiriku esinduskogul. EELKd esindab Nõva ja Noarootsi õpetaja Kaisa Kirikal, kes peab Floridas Välis-Eesti kiriku tellimisel ka akadeemilise ettekande E.E.L.K. ja EELK ühinemise teemal. Õp Kirikal selgitas Eesti Kirikule, et läheneb teemale nii ajaloolisest taustast kui tulevikuperspektiivist lähtuvalt. Ta refereerib dokumente ning analüüsib EELK arengukava ja tutvustab oma seisukohta kahe kiriku võimaliku ühinemise puhul tekkinud olukorrast. Kaisa Kirikal läheb edasi Kanadasse ja jääb sinna juuni alguseni, võõrsil olles plaanib ta osaleda eesti koguduste teenimisel.
Liina Raudvassar  

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)