Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Diakonieksam sooritatud kuuel inimesel

23.10.2002 | | Rubriik: Uudised

Neljapäeval, 17. oktoobril sooritati Konsistooriumis komisjoni ees diakoniameti eksamit.
Taotlus eksamiks oli laekunud 11 inimeselt, neist üks võttis avalduse tagasi. Teadmata põhjustel ei tulnud kohale üks registreerunu. Eksamit sooritama asus üheksa inimest, kellest viis olid mehed ja neli naised.
Peapiiskop Jaan Kiivit ütles Eesti Kirikule, et eksamil kontrolliti kandidaatide teadmisi nii suuliselt kui kirjalikult. Suulises osas pidid kandidaadid oma teadmisi näitama Piibli, katekismuse, kiriku ajaloo ja hingehoidu puudutavate teemade osas; kirjalikult tuli kõigil kohapeal kirjutada essee valitud teemal.
Igale eksamineeritavale anti suuliseks vastamiseks aega pool tundi. Lisaks võttis komisjon otsuse tegemisel arvesse iga kandidaadi õppetöö tulemusi ja senist tegevust koguduse juures. Jaan Kiivit märkis, et kohale olid tulnud väga erineva taustaga inimesed, peamiselt alla 30-aastased noored, kes saavad ettevalmistust erinevates teoloogilistes kõrgkoolides. Peapiiskop lisas, et eksami tegemisel olid seekord tublimad naisterahvad.
Kolme eksamineeritava puhul leidis eksamikomisjon, et nad ei ole veel küpsed diakoniks saamiseks. Diakonieksami sooritasid Kristiina Jõgi, Toomas Nigola, Urmas Paju, Saima Sellak-Martinson, Tauno Toompuu ja Katrin Keso-Vares. Eksamikomisjoni poolt on kõik kuus tunnistatud diakoniordinatsiooniks kõlbulikuks. Enamik jätkab oma tegevust koguduse juures. Toomas Nigola ja Tauno Toompuu ordineeritakse diakoniks, kui täitub viis aastat konfirmatsioonist. Urmas Paju ja Tauno Toompuu puhul on ordinatsiooni eelduseks kuus kuud tööd sobiva mentori juhendamisel.
Diakon on vaimulikuks olemise esimene aste. Õpetajaordinatsiooni saab pärast teoloogilise kõrgkooli ja pastoraalseminari lõpetamist. EELKs on diakon erialase ettevalmistusega vaimulik, kes töötab piiskopi või õpetaja abilisena liturgilistes ja pastoraalsetes ülesannetes.
Meeli Pärtelpoeg

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)