Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Kiriku roll ühiskonnas

K2pp,Triin_vastuvõtul,28.jaan2012_f.AitelK2pp

Kirikul võib ühiskonnas olla väga mitmeid rolle – on see siis moraali (k)andja, vertikaalse suuna andja ja omaja(?), horisontaalse (kogudusliku) osaduse looja ja hoidja, nõrgemate ja väetimate eest hoolitseja ja/või traditsioonide säilitaja. Kindlasti ei ole nimekiri ammendav – kuna ühiskond ei ole nii abstraktne mõiste nagu bürokraatia (mille kohta sai hiljuti leitud, et see on kui paberil Tamagochi, keda kogu aeg toitma peab), vaid ühiskond ongi ju nendesamade inimeste ...

Meie igapäevast reformatsiooni anna meile tänapäev

Triin Käpp 042

Lähenemas on reformatsiooni 500. aastapäev ja mitmed kirikud eesotsas Luterliku Maailmaliiduga on selleks valmistumas. Kindlasti igaüks omal moel. Kuidas valmistume selleks aga meie või kuidas saaks selleks valmistuda inimene ise? Ecclesia semper reformanda est – lause, mis on meile koolipingist pähe istutatud ja omamoodi kivisse raiutud – kummaline, sest kivide puhul ei räägi me üldjuhul erilisest reformatsioonist, vaid pigem ehk staatilisusest, kuigi … teate ju isegi, ...

Marta ja Maarja, Martin ja Mart

Hiljuti piiblitunnis oli üks tore seik – sattusime arutlema Marta ja Maarja teemadel Lk 10:38–42 ning üks hea ja kiire tänapäevane tõlgendus oli, et selle looga on noortele naistele antud võimalus valida, kas saada lapsi või teha doktorikraad (loodetavasti saate kõik aru, et tegu oli utreeritud liialdusega). Kuna just sel hetkel lõi kell nii palju, et pidin oma tütrele lasteaeda järele minema, siis vabandasin kohalolijate ees, et mind ootavad nüüd Marta kohustused ja pean ...

Eesti ühiskonna appikarjed

K2pp,Triin_vastuvõtul,28.jaan2012_f.AitelK2pp

Keelame ära abordid! Kumm on seks! Erinevus rikastab! Olen uhke Eesti üle! Olen vastu samasooliste isikute kooselu tunnustamisele perekonnana ja sellisele kooselule õigusliku staatuse andmisele mistahes vormis, kaasa arvatud kavandatavale kooseluseadusele. Meie ühiskond on täis pidevaid karjatusi, meile meeldib hüüda: hüüda emotsionaal­selt, konkreetselt ja tihti teisi arvamusi ignoreerivalt. Reklaamiteooriad ütlevad, et parim reklaam on see, mis arvestab oma sihtgrupi ...

Embrüo, tüvirakud, abort etc.

Mind ajendas sellel üpris vanal teemal taas mõtteid turgutama üleeuroopaline kampaania «Üks meist» (Vt EK 30.01). Idee on üllas, kuid lahenduses julgen kahelda. Tegu on teemaga, millel on rohkem tahke kui Rubiku kuubikul ning millel lahendusigi tõenäoliselt sama palju. Kuuluvad ju siia valdkonda nii abort, geenitehnoloogia, kehaväline viljastamine, eugeenika, enneaegsete elule turgutamine kui ka inimkonna suurenemine ja vananemine arstiabi kättesaadavuse tõttu, eutanaasiast ...