Kõik autori postitused

Märka ja tunnusta – taotle autasu

I nelipühal, 19. mail annab peapiiskop Andres Põder Tallinna toomkirikus üle kiriklikud autasud ja tänab ning tunnustab kiriku tublisid töötegijaid. EELK autasude komisjoni koosolekul 22. novembril vaadati tagasi tegevusele ja tõdeti, et tänuüritus nelipühal Tallinna piiskoplikus toomkirikus on leidnud head vastukaja. Tublisid on tunnustatud Ühtekokku on siiani antud välja 154 Teeneteristi ordenit. Neist I järku 8, II järku 25 ja III järku 121. Tunnustusmärgi on andnud ...

Semper reformanda

Täna tuletame koos paljude kristlastega meelde seda, et augustiinlaste ordu munk Martinus naelutas Wittenbergi lossikiriku uksele 95 teesi sooviga, et teoloogia õppejõud ja kirikujuhid arutaksid analüüsi, kas ollakse ikka kõiges õigel teel. «Armastusest tõe vastu ja püüdlusest seda valguse kätte tuua väideldakse järgnevate lausete üle Wittenbergis auväärse isa Martin Lutheri, kunstide ja püha teoloogia magistri, kes on sealsamas ka nendesamade [ainete] korraline õpetaja, ...

Rahvuslikest tähtpäevadest

Olen jälginud arutelu, mis ühiskonnas on toimunud 20. augustil tähistatava taasiseseisvumispäeva kui riigipüha üle. Iseseisvumise taastamise päeva on vaadatud konkureeriva tähtpäevana iseseisvuspäevale ehk Eesti Vabariigi aastapäevale. Arvan, et rahvuslike tähtpäevade rohkus, olgu nad tänu- või leinapäevad, on rahva rikkus ja peegeldab meie arusaamist oma ajaloost. Tuues paralleeli juudi rahvaga on hea meenutada, et mitmel suurel pühal on seos Iisraeli rahva ajalooga. ...

Haapsalu kogudus annab üle teenetemärgi

Haapsalu Püha Johannese kogudus autasustas Korsnäsi (Soome) koguduse õpetajat Guy Kronqvisti koguduse teenetemärgiga. EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu otsustas 11. detsembril 2010 anda Soome Korsnäsi koguduse õpetaja Guy Kronqvistile koguduse teenetemärk. Käesoleval aastal anti teenetemärk Korsnäsi koguduse õpetaja Guy Kronqvist, kes sündis Purmos 11.03.1954. Ta ordineeriti preestriks ...

Head lehelugemist!

Armas lugeja, tere tulemast tagasi! Küllap mõnigi meist vaatas möödunud juulikuu kolmapäevahommikuti postkasti ja ootas, millal ometi ilmub jälle Eesti Kirik. Nüüd on lehe aeg käes. Pole parata, ka ajakirjanikud vajavad puhkust, et uue jõu ja rõõmuga asuda tööle. Juulis oli nii päikest kui vihma. Igaüks võis leida päikselise päeva rannas käimiseks, kodusteks toimetusteks, lugemiseks, mõtlemiseks. Uut tööperioodi alustades küsime, kas saame teha midagi teisiti ja paremini. ...