Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Mitte probleemid, vaid väljakutsed!

tiit salumäe_aug2014 copy

Õnnitlen kõiki lugejaid oktoobrikuu puhul ja soovin kaunist sügist! Peatselt on lõikustänupüha ja see paneb meid märkama seda, mida Jumal meie heaks on teinud. Tänane juhtsõna kalendris on julgustav, püha Paulus ütleb: «Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses» (Fl 4:12). Möödunud nädalal olid Lääne praostkonnas külas meie sõpruspraostkonna esindajad ...

Petlemmast tuleb rahuvürst

tiit salumäe_aug2014 copy

(Mi 5:1–4) Õnnitlen kõiki neitsi Maarja sündimise püha puhul! Peatun kolmel teemal. Esmalt, mida ütleb meile see prohvet Miika tekst. Lugu viib aega 730–710 eKr. Miika elas poliitiliselt raskel ajal. Ilmselt oli tema tegevuse alguses veel põhjariik, Samaaria polnud vallutatud ja 30 000 inimest deporteeritud. Miika nägi, et ränk saatus tabab ka Jeruusalemma. Tulevikus ootas ta aga uut õnneaega. Ta nägi elu tavalise inimese silmade läbi. Samal ajal oli Juudamaal ülikute ...

Meil pole vaja avatud uksest sisse murda!

salumae_tiit_leksikon

Möödunud nädalal lõppes Eesti Kiriku ja Kurhessen-Waldecki Maakiriku pastorite kohtumine. Kuulasime ettekandeid kiriku ja riigi suhetest nii riigi kui kohaliku kogukonna tasandil; kiriku õiguslikust seisundist; kiriku väljakutsest diplomaatia ja riikliku protokolli alal; kirikliku teenimise võimalustest riiklikes struktuurides; kristlikest koolidest ja usundiõpetusest; muinsuskaitsest ja kirikust kultuuriväärtuste hoidjana. Mida saame siis teha oma ühiskonna heaks? Millised ...

Peapiiskopiks ei kandideerita, vaid sellesse ametisse kutsutakse

salumae_tiit_peinar

Küsimused peapiiskopikandidaatidele 1. Olete praostina juhtimas praostkonda, aga teil on kirikus ja väljaspool kirikut teisigi ülesandeid. Kuidas suudate end ja oma aega jagada? 2. Kui ühtne on EELK aastal 2014? Või ei peakski ühtsusest kõnelema maailma muutumise taustal? 3. EELK 167 kogudust on üsna eriilmelised, ka oma materiaalse toimetuleku tõttu. Kui Tallinna Kaarli koguduses on liikmeid samavõrd kui ühes keskmises praostkonnas, siis neljandikus kogudustest on ...

In memoriam Praost Matti Hakkarainen

matti hakkarainen

In memoriam Praost Matti Hakkarainen 1.08.1925 – 22. 02. 2014 Matti Ilmari Hakkarainen sündis Helsingis ülemtolliametniku perre 1. augustil 1925. Haavatasaamine 1944. aastal JR 7 jäägrirühmas andis 19aastasele noormehele põhjust elumuutuseks ja tema kutsumuseks sai pastoriamet. Ta ordineeriti 1951 Tamperes ja kutsuti Kesk-Helsingi koguduste noorsoopastoriks. Teenis mitmes koguduses õpetajana ja oli Helsingi koguduste noorsootöö juht 1963–1971.  Aastail 1971–1992 teenis ...

In memoriam Tõnis Padu

padu_tonis_

In memoriam Tõnis Padu Tõnis Padu sündis Haapsalus koolmeistrite peres 25. oktoobril 1950. Lõpetas Haapsalu I keskkooli 1969. Klassikaaslased meenutavad, et juba kooliajal tegi Tõnis koos pinginaabriga jalgrattasõite, uuris vanu kirikuid ja ehitisi. Samuti armastas ta palju pildistada ning oli koolis arvestatav mälumängur. Ta õppis Riiklikus Kunstiinstituudis arhitektuuri erialal  ning lõpetas selle kiitusega aastal 1978. 1980–2004 oli Tõnis Lääne maavalitsuses maakonna ...

Mis oli iseseisvuspäeva sõnum Eestile?

Eesti Vabariigi 96. aastapäeva pidustused on peetud niihästi Eesti riigi tasandil, maakondades, valdades, linnades, ühingutes kui pereringis. Nii nagu president Toomas Hendrik Ilves nimetas oma kõnes Pärnu kontserdimajas: «Me oleme vabad, ja sellega harjunud. Nii harjunud, et oma endastmõistetavuses muutub vabadus igavaks, kui mitte rahulolematust tekitavaks.» Oleme jõudnud liigagi harjuda sellega, et 24. veebruari ei tarvitse enam pidada salaja kinnises koduses ringis ...

Autasude komisjon annab teada

1. nelipühal, 8. juunil kl 17 annab peapiiskop Andres Põder Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele. Autasude komisjoni koosolekul 15. oktoobril vaadati tagasi möödunud aastate tegevusele. Tänuüritus nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus on leidnud hea vastukaja. 2013. aastal anti välja 1 elutööpreemia, 1 titulaar­praosti aunimetus, 9 tunnustusmärki, Teeneteriste vastavalt 2 I järku, 1 II järk, 14 III järku. Anti välja ...

Palju õnne 90. sünnipäevaks, armas Eesti Kirik

Õnnitlen ja tänan ajalehe Eesti Kirik peatoimetajat, toimetuseperet, sihtasutuse nõukogu esimeest ja nõukogu, kolleegiumi, kõiki autoreid, kaastöölisi ja lugejaid kirikulehe 90. sünnipäeva puhul alanud aasta juhtsõnaga «Minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi!» (Ps 73:28). Teil, õieti meil, on täita vastavalt ajalehe põhikirjale olulised ülesanded. Nimetan neli esimest: • selgitada kiriku- ja ühiskonnaelu küsimusi ajalehe lugejatele (EELK liikmetele ja kõigile kristlikust ...

Tark on teha õiged otsused

Salumäe,Tiit

Kirikuaasta viimased pühapäevad toovad meie silmade ette olulised teemad. Möödunud pühapäeva teema oli valvamine ja tuleval pühapäeval Kristus – kõiksuse Issand. Tähendamissõna peigmeest ootavatest tüdrukutest (Mt 25:1–13) jagab inimesed pisut teisiti, kui meil kirikus on kombeks: tarkadeks ja rumalateks ehk arukateks ja arututeks. Eks meie ole ikka rohkem rääkinud usklikest ja uskmatutest, vagadest ja ilmalikest. Kas ja kui palju kirik väärtustab tarkust, arukust, ...

Eesti kirik ja eestluse hoidmine

Salumäe,Tiit

Septembrikuu algas olulise kohtumisega. Esmakordselt pärast Kodu- ja Välis-Eesti kiriku nähtava ühtsuse kokkuleppe jõustumist 2010. a toimus tänavu 3. septembril Tallinna ja Toronto konsistooriumi ühine koosolek. Eesti kogudusi väljaspool kodumaad oli ka varem, aga 1944. aasta sügis tekitas uue olukorra, kuna kodumaalt pidi põgenema 70 000 – 80 000 kaasmaalast. Koguduseõpetajad hakkasid koondama nii põgenikelaagrites kui mujal eesti kogukondades pagulusse tulnud kaasmaalasi. ...

Hoiame pühakojad avatud

Salumäe,Tiit

Käesolev aasta on nimetatud kultuuripärandi aastaks. Käimas on veel muinsuskaitsekuu, mis avati 18. aprillil ja kestab 18. maini, rahvusvahelise muuseumipäevani. Seda päeva on kutsutud tähistama muuseumiööga, milles osalevad ka mitmed kirikud ja hoiavad pühakodade uksed lahti hilise õhtuni. Kirikul on auväärne koht kultuuripärandi hoidmisel. Üheks ajalooliseks tähtsündmuseks sai Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt eesti rahvusvärvide väljatoomine Tartu muinsuskaitsepäevadel ...

Eerik Hiisjärve meenutades

Alljärgnev on põgus pilk hea ametivenna praost Eerik Hiis­järve elukäigule läbi perekondliku ja isikliku prisma. Meie perel on mitmeid puutepunkte Eerik Hiisjärvega ja saime nautida häid perekondlikke suhteid. Lapsepõlv ja kujunemisaastad 30. aprillil 1913 sündis Tartus Kusta ja Friderike Hinriksoni peres poeg, kes sai ristimisel 19. mail nimeks Erich. Sel ajal oli tava laps ristida võimalikult kiiresti. Suure pere isa teenis leiba kingsepana ja ema õmblejana. ...

In memoriam Jaakko Launikari

In memoriam Jaakko Launikari 1940–2013 27. veebruaril kutsus Issand pärast rasket haigust Sigtunas Rootsis 72 aasta vanuses ajast igavikku suure Eesti sõbra praost Jaakko Herman Launikari. Launikari sündis 30. mail 1940 Soomes Kuusankoskil. Ta ordineeriti vaimulikuks 1964 Helsingis. Esimeseks väljakutseks oli talle diasporaatöö Rootsi asunud soomlaste keskel. 1964–1974 oli ta ametis Stockholmis, esmalt soome koguduse pastorina ja siis Rootsi soomekeelse kogudusetöö ...

Veebruar ja Eesti riik

Salumäe,Tiit

Veebruar on nii kiriku- kui rahvuslike sündmuste kalendri seisukohalt oluline kuu. 2. veebruaril pidasime küünlapäeva ehk Issanda templissetoomise püha ja meenutasime Jeesuse toomist templisse. 12. veebruaril on vastlapäev ehk lihast loobumise päev, järgmine päev, 13. veebruar on tuhkapäev, paastuaja algus ja palvepäev. Millised erinevad värvid: küünlapäev on valguse püha; palvepäev on paastuaja alguses ja vana traditsiooni kohaselt on see kogu rahva patukahetsuse päev, ...