Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Sunnist saab sünd, hirmust arm

kibur 2013

Teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina – see tähendab vaenu – oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua eneses need kaks üheksainsaks uueks ...

Üks küsimus: Mis on tänapäeval paastu eesmärk?

kibur 2013

Tauno Kibur, Tapa Jakobi koguduse õpetaja: Kõigepealt natuke sellest, kuidas paastu kirjeldatakse Piibli heebrea keeles. Hbr sõna tsum või tsom väljendab vanades piktogrammides küljeli oleva inimesena ja lainetes vee pinnana (m väljendab ka pulseerimist; verd, liikumist) vaikiolekut/tagasitõmbumist/peidusolekut enne uue ringi algust – nõnda on see ilmselt väga arhailine sõna ja on tähendanud üleminekuaega talvest kevadesse, mil talvevarud on lõppemas ja uus toiduring pole ...

Südame kõne

kibur 2013

Jeesus ütles: «Effata!», see on «Avane!»... Ja Jee­sus keelas neid, et nad ei räägiks sellest kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad jutustasid. Mk 7:34, 36 Hää lehelugeja, armsad sõbrad! Hämmastumist saab väljendada mitmeti, ka nii nagu siinse loo lõpus: Ja inimesed hämmastusid üliväga ja ütlesid: Kõik on ta hästi teinud ... Siinsamas evangeeliumis mõni peatükk hiljem on dialoog Jeesuse ja rikka noormehe vahel, kes nimetab Jeesust heaks õpetajaks, ning ...

In memoriam Illar Hallaste

In memoriam Illar Hallaste 06.05.1959–27.10.2012 Kui minu vaim nõrkeb mu sees, siis sina tunned mu teerada. Ps 142:4 Üks ametivend meenutas Ida-Harju vaimulike viimase kokkusaamise ühte teemat – kuidas sa puhkad – ja seda, et too kohtumine ja nood vastused jäid Illarile viimaseks. Illar ütles siis sisemise äratundmisrõõmuga, et talle on oluline käia palverännakul, siis puhkab ta kõige paremini ... Kogu elu on palverännak, on targad öelnud. Ja enamgi veel apostel ...

Kes seda leiba sööb, elab igavesti

Ja mine preestri juurde, kes neil päevil on ametis, ja ütle temale: «Mina kuulutan täna Issandale, su Jumalale, et ma olen jõudnud sellele maale, mille Issand vandega meie vanemaile oli tõotanud anda meile!» Ja preester võtku su käest korv ning pangu see maha Issanda, su Jumala altari ette! Ja sina tunnista ning ütle Issanda, oma Jumala ees: «Mu isa oli rändav aramealane, kes läks alla Egiptusesse ja elas seal võõrana väheste inimestega. Aga ta sai seal suureks, vägevaks ja ...

Kirik – rahvale oluline paik

Ettekandjad ja aktiiv: (vasakult) Andres Murumägi, Sirje Kivimäe, Maie Hinno, Mati Palm, Tauno Kibur, Eduard Küntsler (kauaaegne koguduse elu eestvedaja), Ants Hein, Rait Talvoja. Foto: Ave Kadarik

Geograafiline asend soode ja metsade vahel annab kohale iseäraliku mõõtme ja rütmi, ajataju kaob – olen seda varem tundnud rohkem kui 10 aasta eest Vahastus toimunud Järva praostkonna sinodil, kus samuti päev oli kaugel õhtus, kui sinod lõppes, kuid kõigi meel oli rahulolev. Vahastule on sellised päevad olulised, seda enam kui ümberringi toimub ääremaade tühjenemine, infrastruktuuride ...