Kõik autori postitused

Pärast 14 aastat Ameerikas tagasi Eestisse

pallo

Los Angelese koguduse õpetaja Jüri Pallo (50, fotol) esitas 13. mail koguduse juhatuse koosolekul lahkumisavalduse. EELK Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi peasekretär Mart Salumäe on teatanud, et Jüri Pallo on avalduse esitanud ka peapiiskop Andres Põderile, mille alusel on ta vabastatud Los Angelese koguduse õpetaja kohustest ja esitatud EELK vikaarvaimulikuks kinnitamiseks. Koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks. Los Angelese koguduse staatusest ...

Raamatud elavad vaid siis, kui neid riiulist kasutamiseks välja tõstetakse

IMG

12 aastat tagasi, 14. märtsil 2001 Eesti Kiriku meediakonverentsil ütles assessor Tiit Salumäe EELK koguduste raamatukogude konkursi võitjate autasustamisel, et raamatuaasta ei tohiks lõppeda. Ta pidas sellega silmas 2000. aasta 23. aprillist 2001. a 23. aprillini kestnud eesti raamatu aastat. Meeldetuletuseks, et aasta oli pühendatud 475 aasta möödumisele esimesest eesti raamatu ilmumisest aastal 1525. Toona said tänukirja Jõhvi, Haapsalu, Rapla, Jüri, Tallinna Kaarli, ...

Inimeste meeled on ärksad

Ida-Harju praostkonna sinodisaadikuid võtsid Leesil vastu EELK aasta juhatuseesimeheks valitud Karli Lambot ja koguduse hooldajaõpetaja Jaanus Jalakas. Kui pärast jumalateenistust kirikust vastrenoveeritud Leesi rahvamajja siirduti, olid saadikuid tervitamas Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ja Loksa linnapea Värner Lootsmann. Viimane oli kirikus saanud peapiiskopilt EELK tänukirja Loksa kiriku toetamise eest. 6700 elanikuga valla juht Urmas Kirtsi märkis head koostööd ...

Eesti Kirik teie postkastis

Aprillis käivitus kaks projekti, mille kaudu ajaleht Eesti Kirik jõuab kahe organisatsiooni toetusel enamate inimesteni. Kuigi EELK ajaleht, on Eesti Kirik püüdnud oma võimaluste kohaselt hoida pilgu avarama ja jälgida ning kajastada ka seda, mis toimub Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutes. Aastate jooksul on meil EKNiga olnud mitmeid ühisprojekte, mille tulemina on ilmavalgust näinud mõnigi ajalehe lisa. Seekord on EKN leidnud võimaluse toetada projekti, millega kuue ...

Raul Ok(k): Jumala silma all elatud elu

19. aprillil 1913. aastal Kuressaares sündinud Raul Ok on sängitatud puhkama Risti kiriku kalmuaeda. Risti kirik jäi tema viimaseks teenistuspaigaks. Alustanud jutlustajana 1945 Rannamõisa koguduses, sai Raul Okist pärast ordinatsiooni 14. detsembril 1949 Tallinna toomkirikus aastateks 1950–60 Kuressaare koguduse õpetaja. Tema teenida olid ka Anseküla, Jämaja ja Kaarma kogudus ning viimasel saarel viibimise aastal Kihelkonna ja Kärla kogudus. 1960. aasta suvel tuli pere ...

Iseseisev Käsmu kogudus on olnud kasvav kogudus

Mereäärse Käsmu kogudus tähistas 31. märtsil 65. sünnipäeva. Koguduse diakon Urmas Karileet, kes on kirjutamas usuteaduse instituudi lõputööd Käsmu koguduse ajaloost, täpsustab, et esimene aruanne, mille kogudus konsistooriumile esitas, on 1946. aasta kohta ja selle esitas Käsmu köster-jutlustaja Ferdinand Altenbrun. «Sellest võiks järeldada, et kogudus on registreeritud kas 1945. aasta lõpus või 1946. aasta alguses. Iseseisva koguduse asutamise protsess, mis algas ...

Iseseisvuse nurgakivi: loomeliitude pleenum

Kui loomeliitude ühispleenum 1988. aasta aprillis kogunes, lehvis Pika Hermanni tornis veel punalipp. 23. veebruaril 1989 kell 22 langetati punalipp ja 24. veebruaril 1989 kell 8.33 heisati torni sinimustvalge lipp. Arhiiv

Riigikogu saali kogunesid 2. aprillil ühiskonna- ja kultuuritegelased, et meenutada 25 aasta möödumist ajaloolisest loomeliitude ühispleenumist. Tollasel pleenumil räägiti häälekalt eestlaste vähemusse jäämise ohust, nõuti suuremat demokraatiat ja Eesti NSV üleviimist isemajandamisele. Kunstnik Eva Jänes saabus just eelmisel päeval Londonist ja jõudis Toompeale kõnekoosolekule väga heas meeleolus. Ta oli kohal ka loomeliitude ühispleenumil 25 aastat tagasi. «Toonane ...

Kes sobib kirikusse laulma ja musitseerima

EELK piiskoplik nõukogu on oma otsusega 17. märtsist 2009 kehtestanud kirikule kuuluva või tema kasutuses oleva kiriku, kabeli või mõne teise pühitsetud ruumi kasutamise korra. Seda otsust on taas hea meelde tuletada enne suure suve saabumist, kui esinejad kontserdipaikade otsingul ka hea akustikaga pühakodade poole vaatavad. Pühakojas toimuva ürituse (nt kontsert) puhul, mille korraldajaks ei ole kogudus või pühakoja omanik, võib selle korraldajalt küsida ruumi ...

Kirik on läkitatud teenima

Tänapäeval võib vaimulikke kohata tööd tegemas mitmel pool mujalgi väljaspool traditsioonilisi tegevuspiire. Aasta algul kirjutasime Eesti Kirikus ordineeritud vaimulikest, kes leivatööl erinevates kirikuvälistes ametites. Aga on neidki, kes teevad vaimulikutööd kaplanina neljas riiklikus struktuuris: kaitseväes, politseis, vanglas ja koolis. Riik on kohustatud tagama inimeste vaimuliku teenimise, kui neilt riigi poolt vabadus võetakse, seepärast olid esimesed kaplanid ...

Suhtumisest vabamüürlusse ja vabamüürlastesse

19. märtsil kogunenud piiskopliku nõukogu koosolekul tõdeti, et vabamüürlaste ridadesse kuulumine on tõsine küsimus. Kannatusaja algul kirikus käivitunud arutelu vabamüürluse üle võeti arutada ka piiskoplikus nõukogus. Lisaks 30 allkirjaga kirjale, milles nõuti vaimulike vabamüürlikku organisatsiooni kuulumise keelustamist (vaata EK 27.02), laekus piiskoplikule nõukogule 41 allkirjaga kiri, milles leitakse et «vabamüürlusesse kuulumise keelustamine ei ole põhjendatud» ...

Jaan Tammsalu räägib omavahelisest vendlusest

Üks enam kui viiesajast vennast, kes Eestis vabamüürlaste hulka kuulub, on Tallinna Jaani koguduse õpetaja praost Jaan Tammsalu. 26 aastat tagasi vaimulikuordinatsiooni saanud mees on viimased kuus aastat kuulunud ka kindlaid rituaale järgivate ja oma seltsi nimekirju mitteavaldavate meeste ridadesse. Nagu ütleb üks Sinu ametivend: nüüd on meil alanud uus nõiajaht. Sedakorda vabamüürlastele. Kas Sa võiksid lehelugejatele selgitada, mida on vabamüürluses sellist, mis on ...

Kas vabamüürlased saavad ohustada kirikut?

Et kõik Agu Sihvka kombel ära rääkida, tuleks alustada sõbrapäeva Eesti Ekspressist, kus Hans H. Luik lumepalli artikliga «Kas vabamüürlus on uus EÜS ehk kuidas jagatakse Eestis tippameteid?» veerema pani. Nende ridade kirjutamise ajal on laviin kirikut ja üht osa sinna kuuluvaid inimesi kõvasti puudutanud. 21. veebruaril võttis Tartu praostkonna vaimulike konverents vastu pöördumise: «Palume kõigil vabamüürlusesse ja sarnastesse organisatsioonidesse kuulujail neist välja ...

Vabariigi aastapäeva tähistatakse ka Vancouveris

Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk lendas koos abikaasa Anneliga Kanada läänerannikule Vancouverisse novembri lõpus, et kuus kuud teenida sealset eestlaste Peetri kogudust. Kohale jõudes ootas neid Peetri kirikus ees üllatus: violetsel kantslipõllel ilutsev suur kukk. «Kunagi varem pole ma kuke sümboli kohal jutlustanud,» kirjutab Mihkel Kukk. Ilm Esimesi muljeid vahendades kirjutab Mihkel Kukk, et Vancouverit peetakse üheks kaunima asukoha ja parema elustandardiga ...

Jüri Raudsepp ei suuda elada ilma haiglatööta

10. veebruaril möödub 25 aastat päevast, mil Jüri Raudsepp 57aastasena 1988. aastal seisis Tallinna toomkiriku altari ees, et vastu võtta vaimulikupühitsust. Kui ta asus 1983. aastal usuteaduse instituuti õppima, oli eelnevalt aastatel 1956–1983 töötatud seitse aastat arstina ja paarkümmend aastat teadusliku töötajana. Koguduste teenistuses möödusid aastad 1984–2000 kuni emerituuri siirdumiseni. Nüüd on Jüri Raudsepp, (82) taas olnud 15 aastat, alates 1998. aastast, tööl ...

Toronto Peetri koguduse aastaring on kaante vahel

Aasta lõpus aitas Eesti Kiriku toimetus välja anda Toronto Peetri koguduse 2012. aastast ülevaadet andvat täisvärvitrükis ajakirja «Elu. The Herald». Ajakiri trükiti Kanadas, oli pikki nädalaid postiteel ja jõudis jaanuari lõpuks Tartusse. See on üks ilus näide koostööst ja tänapäeva sidetehnilistest võimalustest. Ainuüksi Kodu- ja Välis-Eesti kiriku ühinemisest (2010) ei oleks taolist tõhusat koostööd ehk tõusnud, kui kogudust poleks teenima asunud endine Viljandi ...