Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Foorum «Kirik keset küla» sidus kogukonda

Viimsi kirikupäevade raames arutati Rannarahva Muuseumis foorumil kodukiriku ja kohaliku kogukonna suhtluse võtmeteemasid. Nelja tunni sisse mahtus mõniteist pikemat sõnavõttu nii valla, külade, koguduste kui ka üksikisikute tasandilt. Sisukat muusikat pakkus ansambel Oleviste kogudusest. Kandke üksteise koormaid Maarjamaa aastale kohaselt soovitas peapiiskop Andres Põder alustuseks kuulajail järgida Maarja soovitust Johannese evangeeliumist: «Mida iganes Jeesus teile ...

Perekond Kelami jaoks on kirik kodu osa

Tunne ja Mari-Ann Kelamile on kodukirikud lapsepõlvest tipp-poliitikani tähtsat rolli mänginud. Mari-Ann sündis pärast II maailmasõda Saksamaal põgenikelaagris, kust pere edasi USAsse siirdus. Sinna polnud oodatud igaüks, vaid enne uuriti põhjalikult, kus kavatsetakse tööle asuda, milline on tervis ja maailmavaade. «Eesti pagulastele tuli appi Ameerika luterlik kirik, otsides ettevõtjaid, kes oleksid nõus eestlasi tööle palkama. Töökohta sõitmiseks laenati raha, mis ...

Urmas Kiviselg: meile antakse nii mõneski asjas märku

Saame Randvere koguduse juhatuse esimehe Urmas Kiviseljaga kokku Mähel, pean ta ära tundma hõbedase Toyota Avensise järgi. Kirikuni Tallinna ühistransport ei vii, Urmast olen näinud vaid heeroldiks maskeerituna jõulunäidendis Randvere külakeskuses.  Maal vanaema juures Viimsi-Randvere teele 1852. aastal sisseõnnistatud väheldane kivihoone ei paista, usaldada tuleb pruuni kultuurimälestiste noolt. Lühikese tornijupiga punane katus paistab hästi ära hoopis eemalt, kooli ...

Usk, osadus, palve …

Kolmandat aastat tulid vennastekoguduse liikmed ja sõbrad suvepäevaks kokku 31. mail Nabala palvemajas. Teemaks oli seekord usk. Esimene suvepäev peeti 2012 Nissis misjoni teemal, mullu kogunesid selle äratusliikumise austajad Kuusalus Piiblile keskendudes. Tänavused 110 osalejat olid kinnituseks, et sellist päeva on tarvis. Mis siis, et vennastekogudusel on ametlikke liikmeid ainult mõnekümne jagu rohkem – nüüdki olid lisaks tavalistele Tallinna Endla, Harku, Nissi, ...

Kuidas kogudus toimib?

Aastaid kiriku kaastööliste koolitust koordineeriv Kat­rin-Helena Melder veendub järjest enam aktiivsete koguduseliikmete koolitamise vajalikkuses, olgu kogudus suur või väike. «On näha, et inimesed vajavad elementaarseid teadmisi meie kiriku ülesehitusest, toimimisest ja seadusandlusest. Nad vajavad lahtimõtestamist, miks nad kogudusetööd teevad, ja seda mitte ainult üksi, vaid koos teistega, suheldes. Külastan ise täiendkoolitusi, et osata jagada teavet selle kohta, ...

Eestlanna Nele perega misjonitööl Hongkongis

Perekond Borchardt kolis Hiina Rahvavabariigis asuvasse Hongkongi erihalduspiirkonda kahe aasta eest. Soome Misjoniselts lähetas neid jumalasõna levitama. Borchardti pere on neljaliikmeline: Francis (31), Nele (35),  Alexandra (4) ja Sophia (2). Lapsi aitab hoida filipiinlanna Liberty ja temagi kuulub perre. Vanem tütar Alexandra käib iga päev kolm ja pool tundi lasteaias, mis olemuselt on küll rohkem kool. Väike Sophia saab tuleva suveni veel kodus olla. Francis on ...

Saajaist andjaiks kasvamine

Kahel nädalalõpu päeval arutleti Tallinnas misjoni võimalikkuse üle. Küsimus välismisjonäride läkitamise kõhklevast olukorrast Eestis oli esimesel päeval nelipühikiriku majja Tallinnas kokku meelitanud ligikaudu 80 osavõtjat meilt, Rumeeniast, Saksamaalt, Lätist, Brasiiliast, Soomest, Venemaalt jm.  «Mis elu see on, kui me ei kuuluta Jumala armastust, seda kaaslastega ei jaga?» alustas avapalvust retoorilise küsimusega peapiiskop Andres Põder, lisades: «Maised piirid siin ...

Toetagem omasid Lõuna-Siberis kiriku ehitamisel

Vastavalt EELK välissuhete komisjoni otsusele on misjonikeskus avanud korjanduse, toetamaks Ülem-Suetuki kiriku remonti ja uue kiriku ehitamist Karatusas. Krasnojarski krais Lõuna-Siberis kuuleb tänini eesti keelt. Siinsetesse luterlikesse küladesse ehitati esimesed kirikukoolid ja palvemajad 1850ndatel. 1888 valmis Ülem-Suetuki ja 1893 Alam-Bulanka kirik. Praegugi kasutab Ingeri Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse kuuluv kogudus hoonet, mis päästeti hävingust käesoleva ...

Toetagem omasid Lõuna-Siberis!

Misjonikeskus on avanud korjanduse, toetamaks Ülem-Suetuki kiriku remonti ja uue kiriku ehitamist. Krasnojarski krais Lõuna-Siberis kuuleb siiamaani eesti keelt. Siinsetesse luterlikesse küladesse ehitati esimesed kirikukoolid ja palvemajad 1850ndatel. 1888 valmis Ülem-Suetuki kirik ja 1893 Alam-Bulanka kirik. Ülem-Suetuki kirikuhoone on Ingeri kirikusse kuuluval kogudusel kasutada siiamaani. Kirik on saanud uue katuse ja kellatorni, kell kingiti Eestist. Hoone vajab ...

EELKs teenivad välismisjonärid said taas kokku Tallinnas

EELK misjonikeskus on välismaalastest kaastöölistele korraldanud kaks korda aastas kohtumisi, kus jagatakse rõõme ja muresid kogemuskaaslaste seltsis ning saadakse kasulikku infot. Seekord jagas teavet kantsler Urmas Viilma, tutvustades kiriku majanduspoolt. Misjonäre töötab EELKs praegu 17, osa neist viibib kodumaal. Peale ühe norralastest abielupaari on kõik Soome luterlikust kirikust. Misjonäride abi on Eestis üldjuhul vaja läinud seal, kus puuduvad kogemused mõne uue ...

Kogudusekool vabatahtlikele

Nissi Maarja koguduses algas meie kirikus uuelaadne koolitus, mida korraldab EELK misjonikeskus: kogudusekool vabatahtlikele. Kaheaastase kursuse eeskujuks on Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku Uurali praostkonnas aastast 2001 korraldatav õppevorm, mille töötas välja sealne praost Juha Väliaho, kes juhib kogudusekooli ka Eestis. «Kogudused, kus õpetaja kõik tööd ise ära teeb, ei kasva,» rõhutab kahekümneaastase staažiga misjonär Juha lihtsat tõde. Koos abikaasa Anuga ...

Räägime Jumalast teistmoodi

Sellisel teemal said kiriku töötegijad ja vabatahtlikud mõtteid vahetada 13.–16. augustil Nelijärve puhkekeskuses EELK Misjonikeskuse 16. suveseminaril. Lektoriks oli, nagu tavaliselt, missioloog dr Robert Kolb USAst. Eestist pakkusid lisa usundiloolane dr Ringo Ringvee ning õpetajad Kaisa Kirikal ja Tauno Toompuu. Seminari teema tulenes paljude kogemustest, kui raske on saavutada kaasmaalastega usu üle vesteldes tihti mingitki üksteisemõistmist, sest kristlik ...

Kohvikud üle kirikupiiride

Misjonitöö tuum, sõnum Jeesusest Kristusest ühendab kõiki kristlasi ning Eesti erinevate konfessioonide misjonärid tutvustavad oma tööd ühiselt kohvikuõhkkonnas. Kõikidele huvilistele avatud misjonikohvikute idee tekkis luteri, baptisti, metodisti ja nelipühi kiriku misjonitöö eestvedajate ümarlauakohtumisel aasta tagasi, kui peeti nõu, kuidas misjoniteemat inimestele ...

Jumala sõna levitamine 2008. aastal

2008. aastal levitasid Ühinenud Piibliseltsid üle 28 miljoni Piibli, s.t umbes 5% enam kui 2007. aastal. Kasvutendents tervikpiiblite osas on viimastele aastatele iseloomulik, samas kui Uute Testamentide, Piibli osade ja valitud tekstide levitamine on pisut vähenenud. Siiski on mullu ÜPS maailmas kokku levitatud umbes 380 miljonit pühakirjaväljaannet. Erilise koha moodustavad selle materjali seas uutele lugejatele mõeldud piibliosad ...

Emakeelne jumalasõna hoiab põliskultuuri

Kanada Piibliselts üllitas mullu sügisel Uue Testamendi koos osalise Vana Testamendiga odžibvei keeles. Odžibveid elavad Kanadas ja USAs. Neid on üle 200 000 ning ehkki tänapäeval oskavad isegi paljud vanemad inimesed inglise keelt, on südameasjadest parem vestelda ikka emakeeles. Piibli osi oli odžibvei keelde tõlgitud juba aastast 1833. Uus Testament valmis täielikult siiski alles 1988. Nüüdse väljaande jaoks ...