Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Mida ütleb Piibel seksuaalelust

Roosimaa

Kuidas suhtuda normidesse, mida Piibli sõnumi kohaselt Jumal ühiskonnale annab? Üheks vaidlusaluseks teemaks on inimeste seksuaalelu praktika, sh samasooliste kooselu. Läkituses «Eesti Kirikute Nõukogu seisukoht homoseksuaalsuse küsimuses» (16. okt 2008) on püütud tuua Piiblile toetuvaid põhjendusi, miks homoseksuaalne käitumine on taunitav. Kuid nii nagu mitte kõik Piiblis olev ei ole üheselt mõistetav, ei ole ka kõik teoloogid nõus EKNi argumentidega. Näiteks leiab EKNi ...