Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Religiooniuuringute uusi suundi

Eestit külastab professor Robert Jackson (fotol), kes koos oma kolleegidega Warwicki ülikoolist on välja töötanud interpreteeriva lähenemise religioonide uurimisel. Lisaks teadustööle osaleb ta aktiivselt ka religiooni ja hariduse kohta käivates debattides, on Euroopa Wergelandi keskuse religioosse mitmekesisuse ja hariduse professor, samuti nõustab ta religioonialase, kodaniku- ja inimõiguste hariduse küsimustes Euroopa Nõukogu komisjone. Ta on osalenud mitme Euroopa ...

Kui paljudes koolides õpetatakse usundiõpetust

Eesti Kirikus ilmus (3.10.2012) usutlus teadus- ja haridusministeeriumi asekantsler Kalle Küttisega, kus avaldati religiooniõpetust, filosoofiat ja kultuurilugu õpetanud koolide arv. Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmed võimaldaks näidata ka eraldi filosoofia, kultuuriloo ja usundiõpetuse ainet, koguni eristada usuõpetust, religiooniõpetust ja usundiõpetust õpetavad koolid. Kuid need arvud ei vasta tegelikkusele. Mitmeid koole, kus tegelikult ainet õpetatakse, pole ...