Kõik autori postitused

Otsime lastetöötegijaid

Eile tähistasime rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Sel päeval on ikka kombeks lastele vahvaid üritusi korraldada ja sealsamas manitseda, et tähelepanu tuleks võsukestele pöörata enam kui ühel päeval aastas.Ehkki ka kirikus on 1. juuni üritused omal kohal, on lastetöö teema kõne all aasta ringi. Peagi on lõppemas tänavune sinodiperiood ja ei möödunud vist ühegi praostkonna ...

Uus seadus saadab vaimulikud eksamile

Uue seaduse jõustudes ei ole abielu sõlmimise hetkeks enam mitte aktile allakirjutamine, vaid jah-sõna ütlemine küsimusele, kas abiellujad soovivad teineteisega abielluda. Kutt Niinepuu

Juulikuu esimesel päeval jõustub uus perekonnaseisutoimingute seadus, mis toob endaga kaasa mitmeid muudatusi nii üksikisikute, vaimulike kui ametiasutuste jaoks. Ühe olulisema muudatusena näeb uus seadus ette ülemineku paberil tehtavatelt perekonnaseisuaktidelt elektroonilistele toimingutele. See tähendab, et alates juulist ei anna perekonnaseisuasutused välja enam sünni-, surma- ega abielutunnistusi, vaid neid hakkavad asendama ...

Äratusliikumise laulud said kaante vahele

«Siioni kannel» sisaldab peamiselt laule 19. sajandi lõpul ilmunud kogumikust «Laulud Talle Kiituseks», aga leidub ka misjoniseltsi SLEF laulupärimuse laule ning päris uusi teoseid.

Rootsi misjoniorganisatsioon SLEF andis välja eestikeelse äratusliikumiste lauluvihiku «Siioni kannel».Kahes formaadis kättesaadav lauluraamat sisaldab 32 evangeelset laulu, mitmed neist pärit 19. sajandi Eesti ja Põhjamaade laulutraditsioonist, kuid mõned laulud on loodud just käesoleva lauliku tarvis.Paarikümneaastased otsingud eestikeelset äratusliikumiste lauludega laulikut leida kandsid vilja paar aastat tagasi, kui ...

Põld, kuhu on külvatud Jumala seemet

Eenok Haamer, titulaarpraost, 47. aastat Mustvee koguduse õpetaja, Eesti vennastekoguduse vanem, Tartu Teoloogia Akadeemia rektor, saab esmaspäeval, 17. mail 75aastaseks.Olete olnud väsimatu oma töös ja teenimises ning kirikule vaimuliku ja teoloogina ning rahvausundi uurijana palju andnud. Kas tunnete, et Teil on täita veel mõni kohustus?Ma ei arva, et olen olnud ise väsimatu. See on Jumala arm, mis mulle elus osaks on ...

Haridustee olulisim teos

Möödunud nädala peategelased olid NATO tippjuhtide kõrval kahtlemata abituriendid. Laupäeval algas kaks kuud kestev riigieksamite periood: lõpukirjandit kirjutas ligi 10 000 Eesti gümnaasiumi- ja kutsekoolilõpetajat. Teemade kohta oli palju vastakaid arvamusi, neist levinuim ehk seisukoht, et tänavused pealkirjad olid mornivõitu ja noore inimese jaoks liialt tõsised. Suhtekorraldaja Janek Mäggi oli veelgi karmim, ...

Diakonid on vastu võetud

Diakoniks pürgijate hulgas on ka inseneriharidusega Tallinna Jaani koguduse liige Urmas Karileet, kes praegu omandab teoloogilist haridust Usuteaduse Instituudis vabakuulajana.  Arhiiv

Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris algava diakonikoolituse kursusel osalejad on vastu võetud.Peapiiskop kinnitas koolitusele vastuvõetuks Jaanus Tammiste, Peeter Kralli, Aare Luubi, Urmas Karileedi ja Kaido Jalakase. Pastoraalseminari juhataja assistendi Liina Sanderi sõnul liitub loodetavasti rühmaga kuueski osaleja, Martin Lall.Tänavuse eranditult mehise seltskonna üle tunneb peapiiskop Andres Põder üksnes heameelt. «Kui ...

Kasvata põrsast, kuidas tahad, tulemus on ikka siga?

Kuu aja eest alustas sotsiaalministeeriumis tööd laste ja perede osakond, võttes prioriteediks tulla välja laste kehalist karistamist keelava eelnõuga.Sestpeale on tekitanud elavat diskussiooni küsimus, kas seadusesse lisaparagrahvi kirjutamine muudab lastevanemate kasvatuslikku käitumist. Tegemist on väärtushinnangute küsimusega ning see eeldab ennekõike koostöös ekspertide ja kasvatusteadlastega info ja ...

Üksteist toetades ja tunnustades

Mustvee vaimulikud Paul Gill ja Eenok Haamer ühises palveosaduses.  Merje Talvik

Mustvee baptisti ja luteri kogudus korraldasid koostöös linnavalitsusega tänuürituse kodukandi tublimate tunnustamiseks.Mustvee Betaania koguduse palvelas 26. märtsil toimunud tänuhommikule oli kutsutud ligemale 80 väärt töötegijat. Eelkõige pöörati pilk ettevõtjatele, kes on vaatamata raskustele andmas inimestele tööd ning arendamas kodukohta. Samuti olid tänavu siht­rühmaks ...

Taas viipekeelne leeriõnnistus

Kai Kübar on leeritunnistuse kätte saanud. Erakogu

Tallinna Püha Vaimu kirikus sai viipekeelse Sakariase osakoguduse jumalateenistusel leeriõnnistuse üks leerilaps.«Viimati leeritasime viipekeelse leerilapse ülemöödunud aastal ja tõenäoliselt ka sel aastal rohkem juurde ei tule. Leerigruppe tuleb suhteliselt harva, kuna põhiseltskond on leeris käinud, kui aga mõni noor soovi avaldab, võtame ta rõõmuga vastu,» sõnas õpetaja Tiiu Hermat, ...

Meie püsimise aluseks saab olla pidev palve

Ove Sander on Nõmme Rahu kogudust teeninud üle 10 aasta. Ta sõnab, et kogudus on kasvanud armastuses, sõbralikkuses ja kaasateenimises, ning usub, et seda armastuse ja headuse vaimu on kogenud paljud, kes Nõmme kiriku uksest sisse astunud. Teda ennast on kogudus õpetanud enamgi veel palvetama ja Jumala sõna armastama. Daisy Lappard

Eesti Kirik jätkab jutuajamisi EELK assessoritega. Sedapuhku on intervjueeritavaks Nõmme Rahu koguduse õpetaja, Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari juhataja filosoofiadoktor Ove Sander (39), kes veab atra kirikliku hariduse tööpõllul.Vaimuliku ordinatsiooni saades ja Vastseliina kogudust teenima asudes olite 20aastane ja tollal noorim EELK vaimulik. Kas tundsite, et noorus ja kogenematus võivad saada takistuseks suure koguduse ...

Väärtusi kandvad noored

Läinud nädalal süütasid Eestimaa noored 1949. aasta küüditamiskuritegude ohvrite mälestuseks üle 21 000 küünla, näidates, et meie rahvast 61 aasta eest tabanud terrori meelespidamine läheb korda ka neile, kelle isiklik side tollaste sündmustega ei ole enam vahetu. Tõeliselt hea meel on teada, et need noored, kes on sündinud vabas Eestis, ei suhtu küüditamisse kui ajalootraagikasse, vaid ...

Üle-eestiline talgupäev toimub ka sel aastal

Muistse talgutraditsiooni juurde kuulub alati ka rahvatants ja mõnus äraolemine. Internet

1. mail toimub taas suur üle-eestiline «Teeme ära!» talgupäev, mille esimesed tegevused juba registreeritud.Kõik on oodatud korraldama erinevaid talguid ja neil osalema, et vajalikud tööd ühisel jõul ära teha, teatasid korraldajad. Piiranguid ei panda ühelegi heale mõttele ning iga inimene või organisatsioon saab välja tulla just selle ideega, mis tema arvates kõige rohkem ärategemist ...

Kolmas sektor muutub nähtavamaks

2000. aastal asutatud MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuses paikneb asenduskodu, kus elab alaliselt 12–18 last, ning päevakeskus, kus esmaspäevast laupäevani käib regulaarselt 10–15 last. Päevakeskuse päev algab lõunasöögiga, misjärel tegelevad laste ja noortega sotsiaaltöötajad ja vabatahtlikud, aidates lapsi koolitöös ning korraldades erinevaid eakohaseid ettevõtmisi. Foto: Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus

Ekspertide hinnangul iseloomustab kolmanda sektori organisatsioone efektiivsuse ja kompetentsuse kasv, mistõttu on tulevikus tõenäoline, et üha enamate teenuste osutamine läheb avalikult sektorilt üle kolmandale sektorile.See omakorda suurendab kodanikuühenduste ja kolmanda sektori üldist professionaalsust ja muudab ühenduste loodava väärtuse nähtavamaks ja arusaadavamaks.Eesti kolmas sektor on taasiseseisvumise ...

Koorid valmistuvad kiriku laulupeoks

Laulupeoks valmistudes on kooriproovidega hoos ka Tapa Jakobi koguduse naiskoor Evely Piksari juhtimisel. Foto: Merje Talvik

Laupäeval algavad EELK kirikupäeva ja laulupeo «Mu mano tulge, latse» ühised kooriproovid.Esimene ühislaulmine leiab aset Oisu rahvamajas 20. märtsil, kus teiste seas võtab proovist osa ka Tapa koguduse naiskoor Evely Piksari juhtimisel. «Repertuaar on kahtlemata väga ilus, kuid väikese koori jaoks võrdlemisi raske. Noodid on kõrged ja minu koori liikmete keskmine vanus jääb 60-70 vahele, kus ...

Ei ole midagi ilusamat kui kanda kristlikku sõnumit

Mari Teinilä (Kotimaa), Sirje Semm ja Inga Reča (Svētdienas Rīts) – kolme kristliku väljaande peatoimetajad meie lehe taasilmumise 20. aastapäeva pidulikul vastuvõtul. Foto: Rita Puidet

  Eesti Kiriku sõsarlehed Soomes ja Lätis köidavad lugejaid oikumeenilise sisu ja kirikuelus aktuaalse infoga.Soome kristliku nädalalehe Kotimaa peatoimetaja Mari Teinilä sõnul mõeldakse enne iga loo kirjutamist väga põhjalikult läbi, mis oleks lehelugeja jaoks põnev, oluline ja huvitav. «Kotimaa eesmärk pole evangeliseerida, vaid puudutada inimesi, kes on kirikuga seotud. Näiteks on Soomes praegu ...