Kõik autori postitused

Kuulutaja on ajas hästi vastu pidanud

23 aastaga on Üllas Linder kujundanud Kuulutajast huvipakkuva ja kõnetava väljaande. Erakogu

Juba 23 aastat annab Valga Betaania baptistikoguduse pastori kt Üllas Linder välja kristlikku lehte Kuulutaja.«Alustasime ju veel nõukogude ajal, kui oli juba selge, et mingisugunegi võimalus kristliku sõnumi levitamiseks on olemas. Toona anti juba välja Võru Praostkonna Sõna, niisiis alustasime meiegi,» tõdeb Kuulutaja toimetaja ja Tartu vangla kap­lan ning lisab, et kogu ajalugu ei ole kuigi kerge lühidalt ...

Kirikupäev ja laulupidu koguvad mõtteid

EELK Kirikupäeva ja Laulupeo sihtasutuse tegevsekretär Kaie Tanner. Arhiiv

Tartus peeti 2015. aastal toimuva EELK kiriku- ja laulupäeva planeerimiskoosolekut.Esialgu jäi veel peo konkreetne aeg lahtiseks, kaalumisel on nii juuni viimane kui juuli esimene nädalavahetus. See sõltub sellest, kuidas on majutuse ja toitlustuse osas võimalik koolidega läbi rääkida, milline tuleb noorteprogrammi osakaal ning kas kiriklik suurüritus seotakse kuidagi ka hansapäevadega, mis Tartus juuni lõpul ...

Kapist välja!

Ma ei tea, kui palju on Jumal teile teie elus andnud võimalusi aja mahavõtmiseks, refleksiooniks, tõusmiseks natuke kõrgemale argisest tasapinnast, et panna siis kokku veelgi terviklikum pilt. Aga kui on, siis kasutage seda kui suurepärast võimalust.Minul on see aeg just nüüd. Olen õnnelik ja tänulik, ehkki, parafraseerides esseemeistrit Ilmar Raagi, on seegi üsna aristokraatlik tegevus. Muide, kui uskuda Valmar Adamsit, ...

Varjust valgusesse

Praostkonnas aasta töötegijaks valitud Pille-Riin Kalmus tänas tunnustuse eest ja tõdes, et töö kirikus ei ole kerge. Mari Paenurm

Viljandis peetud praostkonna sinodil arutleti kiriku sisuliste probleemide üle.Tavapärasest veidi erinevaks muutis sinodi see, et põhjaliku ettekande kiriku varade hetkeseisust pidas assessor Mati Maanas ning suurema osa päevast oli saadikutega koos ka Viljandi maavanem Lembit Kruuse, kes kutsus kiriku lävepakku alla laskma, et inimesed sinna kergemini tee leiaksid. Jumalateenistusel Pauluse kirikus pidas jutluse peapiiskop Andres Põder, kes ...

Balti piiskopid kohtusid Riias

Riia kohtumisel kõneldi nii eri kirikute arengust kui ühisosast: Daugavpilsi piiskop Einārs Alpe (vasakult); tõlk; assessor Tiit Salumäe; peapiiskop Andres Põder; kantsler Urmas Viilma; Soome luterlikust kirikust dr Risto Cantell; LMLi Euroopa osakonna referent Eva-Sibylle Vogel-Mfato; Ingeri piiskop Aarre Kuukauppi; LMLi asepresident ja Ungari kiriku piiskop Tamás Fabiny; Leedu piiskop Mindaugas Sabutis; LMLi peasekretär Martin Junge; Läti peapiiskop Jānis Vanags; Liepāja piiskop Pāvils Brūvers. Läti kiriku kodulehekülg

Baltimaade luterlike kirikute piiskopid kohtusid 26.–27. aprillini Riias, kus kõneldi oma maa kiriku arengutendentsidest, ühisest koostööst ja suhetest Luterliku Maailmaliiduga.EELKd esindasid peapiiskop Andres Põder, assessor Tiit Salumäe ning kantsler Urmas Viilma. Läti kirikust osalesid kohtumisel peapiiskop Jānis Vanags ja piiskopid Pāvils Brūvers ja Einārs Alpe ning Leedu luterlikust kirikust piiskop Mindaugas Sabutis. Kirikutes tehtu ...

Uut peapiiskoppi oodates?

Merille Hommik

Assessor Mati Maanas kirjutas meie lehes (11.04) ootustest, mis on seotud võimaliku haldusreformiga kirikus, ning leiab, et selles plaanis tuleb tõenäoliselt oodata uue peapiiskopi ametiaega ja otsuseid. Äsjasel kirikukogul on palutud kaadripoliitikaga tegeleval piiskop Einar Soonel oma ametis jätkata. Kas mitte samasugust ettepanekut ei tehta peapiiskopile kahe aasta pärast? Oma sõnavõtus kirikukogul, nii nagu varem ka avalikus ...

Põltsamaale laulurõõmust osa saama

Reet Sester on viimased viisteist aastat pühendanud ennast Põltsamaa koguduse segakoorile ning aidanud kujundada kohalikku muusikaelu. Arhiiv

5. mail tähistatakse Põltsamaal koos paljude külalistega koguduse segakoori 55. sünnipäeva.Viljandi sinodilgi sai praostkonna muusikatöö koordinaatorilt Taimi Välbalt kiita just Põltsamaa kogudus oma mitme kollektiiviga. Peale koori tegutsevad lauluansambel, plokkflöödiansambel ja lastekoor. 1955. aastal Asta Kuurme loodud koor on tugevate traditsioonidega, muusikategemine on pakkunud vaimulikku kosutust ning andnud ...

Suure-Jaani vaimuliku laulupäeva lähenedes

XV Suure-Jaani muusikafestivali raames toimub 17. juunil suurejooneline vaimulik laulupäev.Sellega meenutatakse Suure-Jaanis 1980ndail toimunud muusikasündmusi, mille eestvedajaks oli nüüdne peapiiskop ja vaimuliku laulupäeva patroon Andres Põder. Osalema on kutsutud nais-, sega- ja pasunakoorid, kooriliikidest on esindatud ka valik-, ühend- ja valikpasunakoorid.Solistina astub üles Tõnis Mägi, kaasatud on Eesti Noorte ...

Noor, igavesti noor

Eile sai üheksakümneseks tartlasest arst Heino Noor, kes on olnud ka Eesti Kiriku taastamise juures. Ta suuri õnnitlusi vastu ei võta, liiatigi on praegu Tartus haiglas. Natuke varjul. Üldiselt ei meeldi talle oma sünnipäeva pidada, sest suure osa elust on Heinot saatnud teadmine, et just tema sünnipäeval hukati Siberis ema Salme.Julgen pidada Heinot oma sõbraks, saame mõnikord kokku ja ajame juttu. Need on pikad ...

Kohtusid maa ja linn

Maapiirkondade koguduste edasine käekäik tegi sinodilisi üsna mõtlikuks. Mari Paenurm

Tartu praostkonna sinodil vaadati üle 2011. aasta jooksul tehtu, analüüsiti üldisemaid arenguid ning planeeriti edaspidist.Et Tartu praostkonna töö ja kokkusaamiste koordineerimine on keeruline, tõdes oma sinodikoosoleku avasõnades ka praost Joel Luhamets. Praostkonda kuulub 20 kogudust, mis paiknevad suhteliselt suurel maa-alal, piirnedes põhjas Avinurme ja lõunas Kambjaga. Kahtlemata on suured erinevused linna- ja ...

Eriarvamused perekonnas

Eesti Kiriku toimetus sai oma lugejalt kirja, milles küsitakse nõu, kuidas toimida eriarvamuste korral peres, kui küsimus on kiriklikus talituses.Olen ise jõudnud kiriku juurde läbi otsingute ja paljude-paljude küsimuste. Olen saanud vastused, ehkki, tunnistan, on olnud päris raske, sest minu vanematekodus ei ole kommet ei kirikus käia ega ka igapäevaselt usuteemadel rääkida. Minu elukaaslane laseb mul koguduse juures ...

Muusikale pühendunud

Sünnipäevalaps Kristiina Hoidre muusikategemisest on võlutud paljud tema kaasteelised. On ka öeldud, et Kristiina ja orel kuuluvad kokku. Arhiiv

Järgmisel esmaspäeval saab kuuekümneseks Tallinna Püha Vaimu koguduse organist Kristiina Hoidre. Kõik sõbrad ja kaaslased, kellega Kristiinast juttu teen, nimetavad teda heasüdamlikuks ja päikeseliseks inimeseks. Oma suureks sõbraks nimetab Kristiinat ka muusik ja kolleeg Siiri Ronimois, kellega tänu paaripäevasele vahele ka ühiselt sünnipäeva peetakse ning kellega koos on muusikat tehtud pikki aastaid. ...

Kirikute juurde oodatakse üle tuhande talgulise

«Teeme ära!» talgupäev on aidanud liita kogudust ja toonud inimesi pühakodade juurde. Arhiiv

Möödunud nädala lõpuga on «Teeme ära!» talgute raames pühakodade juures abilistele kohti vähemalt 1080. Korda loodetakse saada nii hooned kui nende ümbrus.Praegu on paras aeg veel ringi vaadata, kus abi vajatakse, ja sinna ka appi minna. Talgud kui suure töö osaMärtsis tegi ka muinsuskaitseamet avalduse, millega kutsuti kõiki mälestiste omanikke, haldajaid, kohalikke elanikke ja koolinoori osalema 5. ...

Anu parimad aastad

Anu Väliaho on pärast 19 aastat kestnud kuulutustööd  võõrsil taas kodus.Arhiiv

Täna saab meie misjonär ja kiriku töötegija Anu Väliaho kuuekümneseks. Kuidas teda portreteerida? Anu on Anu.Minu esmatutvus Anuga jääb nii paarikümne aasta taha, kui mina käisin Tallinnas usuteaduse instituudi õhku nuusutamas ja tema oli tulnud kindla sooviga asuda tööle jumalariigi heaks. Või tegelikult ma ei teagi, kas ta tol hetkel mingit ametlikku kutset saanud oli, kõrvaltvaatajana pidasin teda ...

Inimeseks olemise rohujuure tasand

Kui professor Rein Raud hiljaaegu avaldatud arvamusloos kõneles sellest, et haridusreforme peaksid läbi viima inimesed, kelle enda peres on lapsi või noori õppijaid ja kes näevad vajadusi hariduselus muutuste korraldamiseks kõige paremini, siis kõnetas mind see lugu omamoodi. Mõtlesin nende inimeste peale, kes on aastaid oma laste kõrvalt kujundanud siinset noorsoopoliitikat. Kes ministeeriumi tasandil, kes oma ...