Kõik autori postitused

Võttes aega palveks

10. mail Karula kirikus toimunud Valga praostkonna vaimuliku laulupäevaga, millest võttis osa umbes 80 lauljat, tähistati sealse kiriku 17. pühitsemisaastapäeva. Laupäeval laulupäevale jõudes tuli meelde ütlemine, et ajalugu kordub. Mitte üksnes sisu, vaid ka väliste näitajate poolest. Ka 17 aastat tagasi, mil Karula mõisa aitkuivatist ümberehitatud kirik pühitsemist ootas, oli tujukas kevadilm. Nagu nüüdki raputas toona maad esimene kevadäike ja vihmasagarad vaheldusid ...

Maie Martinson tuleb autasule Eestisse järele

Stockholmi eesti koguduse kauaaegne juhatuse esimees Maie Martinson oli meeldivalt üllatunud, et on pälvinud EELK tunnustusmärgi ning on kutsutud nelipühal pidulikule jumalateenistusele Tallinna Piiskoplikku Toomkirikusse. «Oo, ma olen väga austatud,» ei varja vanaproua telefonis oma rõõmu. Ta kinnitab, et teade EELK tunnustusest tuli talle täieliku üllatusena ning loomulikult «kahtlustab» ta kirikuvalitsusele oma isiku esitlemises armsaid kogudusekaaslasi ja õpetajat. ...

Viljandi praost valiti peapiiskopikandidaadiks

Kümme aastat Viljandi praostkonna koosseisus olnud Taagepera kogudusel oli au võõrustada 30. aprillil Viljandi praostkonna 14 koguduse sinodisaadikuid. Praostkonna aasta töötegija aunimetuse pälvis Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa. Tunnustust, millega kaasneb ka rahaline preemia, üle andes nimetas praost Tiitus, et kuigi õpetaja Vilumaa tubli töö vilju on kogeda nii Kõpu koguduses kui kirikus laiemalt, tõi selle aasta tunnustuse ennekõike koostöös Viljandi muuseumiga ...

Sekretär on esimene, kellega kogudusse jõudnu kohtub

Viru praostkonna Jõhvi ja Rakvere koguduse õpetajad saavad rahus oma vaimulikutööle keskenduda, teades, et koguduseelu praktilisem pool on pühendunud sekretäri juhitud. Tiiu Kadarik (57) on Rakvere Kolmainu koguduse sekretär alates märtsist 2012. «Eelkõige soovin olla olemas nende inimeste jaoks, kes kogudusse tulevad oma rõõmu või murega ja ei saa kohe õpetaja jutule,» nimetab ta olulisema oma ametiülesannete pikast reast. See ei olegi alati hõlbus, aga kindlasti suurt ...

Andes au kaitsjatele

Jüripäeva jumalateenistusel Tori sõjameeste mälestuskirikus mälestatakse tänasel veteranipäeval kõiki neid, kes on oma elu andnud Eesti eest. «Me ei unusta kunagi oma langenud võitluskaaslasi ja nende lähedasi,» rõhutab Eesti Kirikule antud usutluses nooremveebel Rasmus Penno (27), kes kuulub teist aastat toimuva üle-eestilise teemapäeva korraldajate ringi. Tegemist on uue loodud traditsiooniga, mille eesmärgiks on väärtustada veterane ja nende lähedasi. Veteranide ...

Teel kirikust kirikusse, meenutades Jeesuse kannatusi

Suure Reede ristitee 2014 033

Huulil laul «Jeesus, mind meeles pea, tulles oma kuningriiki», liikus mitusada inimest suure reede ristiteel mööda Tartu linna kirikuid, et meenutada Jeesuse maise elu viimaseid tunde ja üheskoos palvetada sümboolselt paikades, mis pärimuse järgi on seotud Õnnistegija kibeda kannatuse ja surmaga. «Haud on tühi, teda ei ole seal,» kinnitab õpetaja Ants Tooming Peetri kirikusse kogunenud inimestele. Suure loo sündmustes ajas ette rutates selgitab pastor, et Jeesus Kristus ...

Märterpiiskop Platoni esemed Eesti Rahva Muuseumile

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) metropoliit Stefanus andis Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktorile Tõnis Lukasele annetusena üle esemed, mis kuulusid piiskop Platonile. Tallinnas Wismari tänaval asuva EAÕK Platoni-nimelise kirikukeskuse uksed olid möödunud kesknädalal huvilistele avatud. EAÕK otsuse kohaselt andis metropoliit Stefanus 1919. aastal märtrina hukatud ja 2000. aastal pühakuks tunnistatud piiskop Platonile kuulunud esemed üle muuseumile. Et need pühad ...

Martin Lipp jättis jälje eesti kultuurilukku

Martin Lipu 160. sünniaastapäeva tähistati 6. aprillil Nõo Püha Laurentsiuse kirikus armulauaga jumalateenistusega, kus jutlustas õpetaja Mart Jaanson ning laulsid koguduse segakoor ja meesansambel, kiriklikule osale järgnes seltskondlik. Martin Lipu surma puhul kirjutas 1923. aasta Postimees: «8. märtsil suri Nõos ärkamisaegne tegelane ja kirikuõpetaja Martin Lipp, tuntud luuletajana, genealoogina ja haridus- ning kirikuloo uurijana.» Ajaleht väljendas kokkuvõtlikult ...

Juhist sõltub palju

Kuidas juhtida tööd koguduses tõhusamalt, kaasata vabatahtlikke ning arvestada ressursse, sellest räägiti 31. märtsil Tartus juhtimisalasel koolituspäeval. Päev jagunes mõtteliselt pooleks, esimeses osas kuulati teoreetilisi ettekandeid ja teises pooles said osavõtjad oma mõtteid teistega avatud ruumi metoodikaga läbiviidud arutelul jagada. Osavõtjad grupeerusid kolme teema järgi: milliseid koostöövorme kogudus vajab ja kuidas projektitaotlusi kasutada; kuidas leida, ...

Unustamine pole lahendus

Pole nõus nendega – aga selliseid inimesi on, ka minu tutvusringis –, kes leiavad, et rasked faktid tuleks unustada. Miks nutta eilset, kui elamist nõuab tänane ning planeerimist homne, ütlevad nad. Hoolimata sellest, et vaikimine ei muuda toimunut ja rahva kollektiivsest mälust on olnut võimatu kustutada. Vaagides ajaloosündmusi ning hoides kätt hetkesündmuste pulsil, oli just eelmisel nädalal seda paslik tunnistada. Kinolinale jõudnud Eesti film «Risttuules» lõppes ...

Naisteoloogid kohtuvad

Ühenduse Naised Teoloogias (ÜNT) üldkoosolek toimub 11. aprillil kell 14 Tallinnas usuteaduse instituudi ruumides. Osa võtma on oodatud kõik ühenduse liikmed ja huvilised, kes soovivad liikmeks astuda. Päevakorras on 2013. aasta tegevusaruande kinnitamine, põhikirja ülevaatamine, juhatuse valimine ja liikmeskonda puudutavad küsimused. Kaalukaks päevakorrapunktiks on planeeritud arutelu ning ideede kogumine EELKs naiste ordinatsiooni 50. aastapäeva tähistamiseks 2017. ...

Kohtumine Helsingis

20.–21. märtsini külastas EELK konsistoorium Helsingis Soome Evangeelse Luterliku Kiriku (SELK) kirikuvalitsust, et vahetada mõtteid ja kinnitada sõprust. Retk hõimumaale pakkus mõjusa jätku aastatega traditsiooniks saanule. Kahe maa kirikuvalitsused on alates 2003. aastast regulaarselt üle kahe aasta teineteist külastanud. Et eelmisel korral, 2011. aastal oli võõrustajaks EELK, siis tänavu planeeriti kohtumine Helsingis. EELK delegatsioonile (peapiiskop Andres Põder, ...

Solidaarsustunde ja kiriku ühtsuse nimel

13. märtsil nõu pidanud EELK vaimulike teenistussuhetega tegelev töörühm otsustas korraldada kevadel teabepäeva. Keskkassa rahalist seisu jälgivat ning vaimulike teenistuslepingute ja keskkassast palgatoetuste määramise temaatikaga tegelevat töörühma juhib piiskop Einar Soone (liikmed konsistooriumi kantselei juhataja Ülle Keel ja kantsler Urmas Viilma), kes Eesti Kirikule antud intervjuus nentis, et komisjoni hinnangul on õhus mitmeid põhimõttelisi lahendusi vajavaid ...

Inimene ongi ajalugu

Eesti Rahva Muuseumi vabatahtlikuna olen aidanud helilindilt üles kirjutada intervjuusid väliseestlastega. See on vaimustav, valgustav ning meeltesse talletuv kogemus. Kui vanema põlve eestlased räägivad veatus, isegi aktsenditus emakeeles, siis nooremad jäävad ajuti õige eestikeelse sõna leidmisel kimpu ning peavad mõtte edasiandmiseks kasutama suupärasemat (võõr)keelt. Olen nõus president Lennart Meriga, kes koguteose «Eesti rahva elulood» eessõnas kinnitab, et inimene ...

Evald Saagi toetusfondist on esimesed stipendiumid jagatud

Läinud nädalal teatas usuteaduse instituudi (UI) usuteaduskonna dekaani kt Randar Tasmuth, et värskelt rajatud Evald Saagi nimeline toetusfond on andnud välja esimesed stipendiumid. Välja anti kolm stipendiumi à 500 eurot, kusjuures teine ja kolmas stipendium jagati kahe stipendiaadi vahel. Esimese stipendiumi sai Joel Pulk (magistriõpe, usuteadus), teine stipendium läks jagamisele Jaana Vainu ja Edgar Roditšenko (magistriõpe, kristlik kultuurilugu) vahel ning kolmas ...