Kõik autori postitused

Järvas rõhutati positiivset

Et vaagida eilset ja plaanida homset, kohtusid Järva praostkonna 12 koguduse sinodisaadikud Anna koguduse ja õpetaja Lea Heinaste lahkel võõrustamisel. Jumalateenistusel Anna kirikus jumalasõna ja sakramentide jagamisega sisse juhatatud päev jätkus koosolekuga hubases kogudusemajas. Enne koosoleku algust võeti kehakinnitust rikkalikult kaetud kohvilauas, kus peapiiskop Andres Põder tunnistas, et võib päeva isiklikult ajalooliseks liigitada, sest külastas Anna kirikut ...

Autasustatud

Ryytel_Maesep_7053

Tallinna Toomkirikus on pärast 8. juuni tänujumalateenistust jutuhoos president Arnold Rüütel, kes pälvis Teeneteristi I järgu ordeni, ja aasta juhatuseesimees Karl Mäesepp Rakvere kogudusest. Liina Raudvassar  

Kiriku sünnipäeval tänati

ek_yld

Esimese nelipüha pärastlõunasel tänujumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus tunnustati EELK tublisid töötegijaid, vabatahtlikke kaastöölisi ja toetajaid. Tänujumalateenistusel teenisid peapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone, kantsler, toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma ja assessor Tiit Salumäe. Muusikaga teenisid kaasa organist Kadri Ploompuu, Alina Sakalouskaya mandoliinil ja Mart Kivi trompetil. Teenistus algas luterliku kiriku hümni «Üks kindel linn ...

Mõeldes neile, kes viidi taluma talumatut

Raudvassar_Liina2

Laupäeval, 14. juunil panen küünla põlema ja mõtlen neile, kes 1941 oma kodust viidi. Neile, kellele teatati kohtuotsus kohut pidamata. Kellel polnud süüd, aga oma süütuse tõestamiseks ei antud võimalust. Sõnumitooja saabus öösel, mil unesoojast ärkvele ehmatatu meel oli erk ja hell. Küllap oligi ööhämaruses tegutsemine osa plaanist. Nagu seegi, et transpordiks kasutati loomavaguneid. Et alandus oleks täielik ja sõnum ohvritele algusest peale selge: unustage inimväärikus ja ...

Stabiilsus kannab vilja

Roosa Jakobi kogudusel oli au võõrustada Võru praostkonna sinodisaadikuid ning külalisi pealinnast, peapiiskop Andres Põderit ja usuteaduse instituudi rektorit Ove Sandrit. «Kvoorum on koos ja otsustusvõimeline,» teatas praost Urmas Nagel Võru praostkonna sinodikoosolekut avades ja täpsustas, et 11 koguduse esindajateks valitud 33 sinodiliikmest on koosolekule jõudnud 27 saadikut. Tavaks kujunenud korra järgi olid koosolekule palutud ka erinevate töövaldkondade ...

Koguduste lood on osa ajalootervikust

Teemale «Kohalooline perspektiiv Eesti kirikuloo uurimises» keskendus 23. mail Tartu ülikooli ruumes toimunud Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek. «Ajal, mil igal aastal ilmub mitmeid uurimusi koguduste ja kihelkondade ajaloost, on õigustatud analüüsida, milline on nende roll Eesti kirikuloos ja selle uurimises,» avas koosoleku usuteaduskonna dekaan dr Riho Altnurme. Lisaks neljale lühiettekandele üksikkoguduste ajaloo autoritelt ja toimetajatelt tõstatati ...

Kadri Põder tunneb rõõmu inimestest enda ümber

Kadri Eliisabet Põder tunnistab Eesti Kirikule antud usutluses, et ta on väga rõõmus ja tänulik EELK aukirja eest, nähes selles kinnitust, et tema tööd konsistooriumi välissuhete referendina märgatakse ja peetakse kirikule vajalikuks. EELK tunnustab Teid kirikutöösse antud panuse eest. Mida selline tunnustus tähendab? Tunnustus oli tore üllatus, täiesti ootamatu. Näen selles ilusat kinnitust, et minu tööd märgatakse ja peetakse kirikule vajalikuks. Olen väga tänulik! Ent ...

Teenides eestlasi Kesk-Californiast Jäämereni

Välis-Eesti piiskopkonna assessor õp Hendrik Laur (76), kes on aastakümneid jaganud rahvuskaaslastele võõrsil emakeelset jumalasõna, pälvis kirikuvalitsuse tunnustusena EELK Teeneteristi III järgu ordeni. Ameerika luteri kirikust 1998. a erru minnes otsustas õp Hendrik Laur pühendada oma seenioripõlve Eesti kiriku teenimisele. Tegelikult oli ta ka varem pagulaskirikus tegev, teenides eestlasi Lõuna-Ameerikas Buenos Aireses ja São Paulos ning USAs Seattle’is, ent seda veel ...

Kirikulehe karikatuurid Jaanis

Kirikuteöö raames avati Tartu Jaani kirikus kunstnik Merille Hommiku näitus «Teine arvamus» illustratsioonidest, mis on avaldatud ajalehes Eesti Kirik aastatel 2009–2014. Mõte sättida kokku näitus nädalast nädalasse kirikulehes ilmunud illustratsioonidest tuli Tartu Ülikooli-Jaani koguduselt. Teostuse osas lõi kunstnik aga ise käed külge. Ta valis oma loomingust, mis Eesti Kiriku arvamusleheküljel kolumni illustratsioonina ilmunud, välja 20 meelepärast tööd, neist neli ...

Viljakast tegevusaastast

Viljandi praostkonna 14 koguduse esindajad alustasid sinodipäeva armulauaga Taagepera kirikus ning jätkasid koosolekuga Kivimäe turismitalus. Peapiiskop Andres Põderit presiidiumisse paludes nimetas koosolekut juhatanud Marko Tiitus, et tema seitsme praostiks olemise aasta jooksul on kirikupea sinodikoosolekust alati isiklikult osa võtnud, mida praostkond hindab kõrgelt. Tänule tänuga vastates nimetas Andres Põder, et peab Viljandit «oma praostkonnaks», sest alustas ...

Ilmunud on raamat Johann Köleri freskost

Tallinna Kaarli kirikus äsja esitletud raamat «Kunstniku käepuudutus» viib lugeja koos uurijate-konserveerijatega tellingutele ja näitab Johann Köleri freskomaali «Tulge minu juurde kõik ...» lähivaates. «Kus kohhal sinna ka ial Kaar­le kirrikus seisad, kas kesk kirrikus, wöi tagga pole, kas parremal wöi pahhemat kät – iggal polel watavad sinnu Önnisteggija silmad.» Nii kirjutas pastor J. H. Brasche 1879. aasta Ristirahva Pühapäevalehes. Vahepeal on inimpõlved vahetunud, ...

Pildikesi Võrumaalt

Viimastel nädalatel Lõuna-Eestisse sattunule võis jääda eksitav mulje, et sõda on kohe-kohe algamas, käimas või lõppemas. Eks suuresti toitsid seda kujutelma ka kõhedusttekitavad välisuudised lähivälismaa sündmustest. Muidugi, tänu tõhusale selgitustööle oli avalikkus piisavalt informeeritud 11. korda toimuvast igakevadisest kaitseväe lahingõppusest Kevadtorm, et mitte asjata paanikasse sattuda. Üksnes talukoertel oli raske katsumus leppida võsas roomavate laigulistes ...

Peapiiskopi eest võib palvetada

EELK Rootsi praostkonna praost Ingo-Tiit Jaagu selgitab, et Välis-Eesti piiskopkonnal ei ole võimalust peapiiskopi valimistel osaleda oma peapiiskopikandidaadi esitamisega. Kui oluline on Välis-Eesti piiskopkonnale, konkreetsemalt Rootsi praostkonnale, EELK uue peapiiskopi valimine? Kiriku juhi, nii peapiiskopi kui ka piiskoppide valimise küsimus on kindlasti oluline igale praostkonnale, kogudusele, vaimulikule ning kiriku liikmele. Kuidas saab Välis-Eesti piiskopkond ...

Tartu kogudused kohtusid kirikuteöö eel

16. mail Tartu Jaani kirikus toimunud oikumeenilisel arutlusringil «Kirik ühiskonnas» vaagisid kolme konfessiooni esindajad küsimust, kuidas vastab kirik ühiskonna vajadustele.   «Kui kirikuteöö ajal oleme kõik oma koguduses, siis püüdsime ürituse eel leida võimaluse kokku saada,» tutvustab Tartu Ülikooli-Jaani koguduse abiõpetaja Triin Käpp ümarlaua korraldamise tagamaid. Kuidas ja millega saab kirik ühiskonnas nähtavaks, oli üks paljudest küsimustest, millele ...

Lahendatud mõistatus tõi kirikusse huvilisi

Muuseumiöö tõi Risti kirikusse üle saja inimese, kes soovisid oma silmaga üle vaadata äsja teadlaste poolt dešifreeritud tekstiga 16. sajandi hauaplaadi, mis kuulus Tallinna nimekale kaupmeheprouale. «Ka nii on võimalik evangeeliumi kuulutada, kusjuures vägagi tulemuslikult,» jagab Risti koguduse õpetaja Annika Laats oma rõõmu laupäeval, 17. mail toimunud muuseumiööst, mille raames ka Lääne-Harju praostkonna Risti kirik oma uksed hiliste õhtutundideni lahti hoidis. Kell ...