Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Misjonikülv ja lõikus

Leevi Reinaru

Eile oli misjonikeskuses järjekordne misjonäride päev. Sellist päeva korraldame kaks korda aastas. Päeva sisustavad EELKs töötavad misjonärid ülevaatega oma tööst, probleemidest ja küsimustest. Misjonärid on EELK kutsel meile lähetatud misjonikeskuse koostööpartnerite poolt. Eestis on praegu 16 misjonäri: 13 Soomest ja 3 Norrast. Lisaks veel mõned lühiajalised praktikandid ja neli Soome partneri palgatud EELK töötajat. Arvestades, et misjonäride töötasu maksab lähetav ...

Tasuta lõuna

Leevi Reinaru

Olime eelmisel nädalavahetusel oma koguduse grupiga külas sõpruskoguduses Kuressaares ning rännakul Saaremaal. Pühapäeval jagasime head ning paremat ühisel jumalateenistusel. Laupäevane lõuna jäi meie grupile aga eriliselt meelde. See oli meile tasuta! Meie sõpruskoguduse armas töötegija tegi vajaliku liigutuse ja kõik oli tasutud. Tänan teda enda ja oma grupikaaslaste nimel. Minu isa lapsepõlvekodu oli Saaremaal ja nagu paljud teised suurpered pidi ka nende pere tulusid ja ...

Vabast tahtest ja valikutest

Leevi Reinaru

Olin kolleegidega aasta alguses Soomes teoloogide päevadel. Teemade ring oli huvitav: «Ärkamine – eile, täna, homme». Osalesin mitmes töörühmas. Ühest neist, mis kandis pealkirja «Kuidas peaks ja saaks rakendada kuulutuse töös vabal tahtel toimuvat otsust», leidsin mõtteainet, mida siin jagada soovin. Vaba tahte ja valiku teema on kirikutöös alati ajakohane. Esiteks on väga oluline teada, kuidas nõustada koguduseliikmeid valikute tegemisel. Valikuks on vaja tahet otsustada, ...

Astu alla!

Leevi Reinaru

Soovin jagada oma mõtteid mõnede arvude üle 2012. a EKNi väljaantud raamatus «Astu alla rahva hulka». Mind innustas Kaido Soomi artikkel «Eestimaalase kuvand ristiusust ja kirikust ja kristlusest». Selles leiduvad 2010. a sotsioloogilise uurimuse andmete tulemused ja analüüs aitavad koguduse töötegijail lahti mõtestada kogudusetöö prioriteete. Nagu autor ise kirjutab: «Otsin ennekõike vastust küsimusele, kuidas saavad kirikud ja kogudused religioonisotsioloogilise uuringu ...

Lase tal läbi lipsata!

Leevi Reinaru

Hiiumaal algavad kirikupäevad. Need toovad kokku peamiselt saar­te praostkonna koguduste rahvast, lauljaid mitmest Eestimaa kogudusest. See on kohaliku koguduse ühine usutunnistus kodusaare rahvale. Usu teema Eesti ühiskonnas on populaarne. Seda kinnitab uurimus usust ja usuelust. Kui vaadata raamatupoes riiuleid, kus on kristlik kirjandus, siis tavaliselt on selle ümbruses üsana palju esoteerilist kirjandust ja raamatuid erinevatest religioonidest, mis kõik ju on kirjutatud ...

Vanaema rääkis mulle

Mul on nimekiri koguduseliikmetest, keda külastada. Põhiliselt on need eakad inimesed. Minu eelkäija õpetaja Pohlamets oli selles osas palju tublim. Samas jäi tema tööperiood enamasti ajajärku, kus kogudusetöö võimalused olid väga piiratud. Nii oli kodude külastus võimalus suhtlemiseks ja hingehoiutööks. Ka tänapäeval tean, et mu koguduses on kodusid, kus oodatakse õpetajat. Mul on sellel teemal ka üks meeldejääv kogemus, mis südametunnistust kriibib. Ikka ja jälle tuleb ...

Eestlased käisid Peterburis külas Ingeri kirikul

Lääne praostkonna õpetajad olid külas Ingeri kirikul Peterburis ja Keltos ning kohtusid piiskop Aarre Kuukauppiga. Ingeri kirikul on oma koolituskeskus Keltos, kus õppijaid paarisaja ringis. Vaimulikuks pürgijaid on seitse; peamiselt koolitatakse aga vabatahtlikke laste-, noorte-, diakoonia- ja muusikatöö tegijaid. Kohtasime õpilaste seas ka noormeest Ülem-Suetukist. Koolitus on aga üsna kulukas, sest õpilastele makstakse transpordihüvitist ning vahemaad on väga pikad. ...

Visioonipäevast

Novembrikuu on kirikuaasta lõpu, igavikku ja enesesse vaatamise aeg. Jõudsime misjonikeskuse töötegijatega ühel päeval arutleda ja endasse vaadata, et misjonitöö olukorda hinnata ja tulevikku kavandada. Arutelust tõusis esile visioone ja arenguvõimalusi. Üks olulisi vajadusi kogu kirikutöös on kirikusse kuuluvate inimeste teavitamine kogudustes toimuvast. Misjonikeskust huvitaks, mida inimesed oma koguduses teevad misjonitöö eesmärgil. Nagu oma, Lääne-Nigula koguduse ...

Misjonipüha tervitus

«... Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale /.../ põua-aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast.» Jr 17:5–8 Lugupeetud koguduste õpetajad ja kaastöölised! Kiriku ülesandele ehk misjonitööle mõeldes ei tohiks pidada üht aega paremaks teisest. Veelgi õnnetum on jääda ootama paremaid aegu. Me ei pea ootama uut misjonikäsku. See anti üks kord ja kehtib, kuni käsuandja tuleb tagasi. Saan maakoguduse õpetajana aru paljudest muredest, mis meile koguduse ...