Kõik autori postitused

Eestikeelse päeviku algusest

Tänapäeva lugeja saab nüüd heita pilku 19. saj kirikuõpetaja argipäevaellu. Eesti Kirjandusmuuseum esitles 20. novembril Pärnu Muuseumis «J. H. Rosenplänteri maakeele päevaraamatut» avaüritusena ajaloo-konverentsisarjast «Uued algatused 19. saj Pärnumaal». Üks kõnelejaist oli Pärnu praost Enn Auksmann, teemaks «Mida me teame ja mäletame J. H. Rosenplänterist?», kes oli 37 a Eliisabeti koguduse õpetaja ja tänu kelle ennastsalgavale kogumistööle on üldse säilinud ...