Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Vaimust sündinu on vaim

Melder_KatrinHelena

Jh 3:1–15 Kolmainupüha on kirikukalendris viimane suurem püha, mis võtab otsekui kokku eelnenud suurte pühade sõnumi. Sellel pühal mõtleme kolmainu Jumalale, keda kiidame, austame, täname, oma Issandale, keda usaldame. Jõuludel saatis Looja maailma oma Poja, ülestõusmispühadel sai Jeesusest Kristusest meie Päästja ja Lunastaja ning nelipühadel valati välja Püha Vaim – need kolm ja samas üks, keda me tunnistame oma usutunnistuses. Martin Luther on öelnud: «Jumal on see, ...

Järva-Jaani kirikus on nüüd valged altaritekstiilid

Järva-Jaani kirikus esitleti ja pühitseti I jõulupüha jumalateenistusel uued valged altaritekstiilid. Laulis koguduse noortekoor ning viiulil mängis Danae Taamal. Jõulupühadeks valmis esimene altarikatete komplekt viiest ja need kudus tekstiilikunstnik Aune Taamal, kes ka koos oma tütardega jumalateenistusel viibis. Kirikutekstiilide üks komplekt koosneb altaripõllest, kantslikattest, puldikattest ning stoolast. I jõulupüha juhtsalm oli Johannese evangeeliumi algusest: ...