Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Doktoritöö Paulusest ja Muhamedist

25. septembril kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant Elo Süld doktoritöö «Muhamed, Jumala saadik, ja Paulus, Kristuse saadik. Kutsumus- ja ilmutuslooliste ettekujutuste võrdlus toetudes islami- ja piiblitraditsioonile». Töö juhendajad olid professor Stefan Schreiner Tübingeni Karl Ebenhardi ülikoolist ja dotsent Peeter Roosimaa Tartu Ülikoolist. Elo Süld on islami ja kristluse suhteid uurides toonud TÜ usuteaduskonda uue interreligioosse dimensiooni. Värske ...