Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Tule ja vaata!

Kirikal,Kaisa_2005

Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ja ta leidis Filippuse ja ütles talle: «Järgne mulle!» Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle: «Me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid: Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist.» Ja Naatanael ütles talle: «Mis võib küll Naatsaretist head tulla?» Filippus ütles talle: «Tule ja vaata!» Jee­sus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ...

Perekond Keskinen lähetati Tallinnast tööle Peterburi

Tallinna Toompea Kaarli kirikus 21. juulil toimunud pidulikul jumalateenistusel paluti õnnistust Hannu ja Liliann Keskineni teenimistööle Peterburi Jaani koguduses. Keskinenid alustavad EELK peapiiskopi ja Soome Rahvamisjoni volitustega Peterburi Jaani koguduses tööd selle aasta augustist. Läkitamisjumalateenistusel teenisid koguduse õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa Kirikal ja misjonikeskuse juhataja õpetaja Leevi Reinaru. Kaarli kogudus on ka varem olnud perekond ...