Kõik autori postitused

Jeesus äratab usule

Jeesuse avalik tegevus oli alanud ja see ei jätnud inimesi külmaks. Ta kõnetas inimesi nii oma õpetuste kui imetegude kaudu. See, et Jeesuse õpetused puudutasid inimesi ja olid elulähedased, oli märk tema jumalikkusest. Kristuse õpetused ei jäänud teoreetiliseks tarkuskõneks, vaid ta kinnitas nende paikapidavust tegudega. Jeesuse teod olid juhitud Jumala armastusest ja ligimese aitamisest. Hädasolijat aidates ei mõelnud Jeesus endale, vaid tema jaoks oli kõige olulisem ...

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

Saabuval pühapäeval käsitletakse Jeesuse avaliku tegevuse algust. Me võime näha, kuidas Jee­sus õpetas tõelise väega ja tegi imetegusid. Paljud inimesed mõistsid, et Jeesus pole tavaline õpetaja-imetegija, vaid temas on midagi palju rohkemat, ta on Jumal. Kristuse teod kinnitasid osale rahvast, et ta on Päästja. Teistes tekitasid tema õpetused pahameelt ja imeteod kadedust või kahtlust. Jeesus ei jätnud inimesi ükskõikseks, tema õpetused olid elulähedased, mitte ...

Ristimise and

Selle pühapäeva evangeelium kõneleb Jeesuse ristimisest. Tänapäeval arvatakse sageli, et kõik sõltub inimesest ja tema tegevusest. Kui asetada inimene kõige keskpunktiks, siis on lihtne öelda, et pole vaja ei ristimist ega muid kiriklikke talitusi. Ometi pole see nii. Ajalugu on näidanud, et kõik ei sõltu sugugi meist ja kui inimlik pool ei suuda elu kanda, siis tuleb leida selleks midagi muud. Üks elu alustala, mis on pidanud aegadele vastu, on Jumal ja usk temasse. Usk ...

Meil on teineteiselt õppida

Erkner on Ida-Saksamaal Berliini lähistel asuv 12 000 elanikuga väikelinn. Sealne kogudus sõbrustab Vigala kogudusega Eestist. Eesti ja Ida-Saksamaa kiriku olukorra vahele on sageli tõmmatud paralleele. Seepärast võib olla huvitav teada, millises seisukorras on Ida-Saksamaa kirikud ning mis teeb neile rõõmu ja muret. Palusin intervjuu Erkneri koguduse õpetajalt, eelmise aasta oktoobris oma 60. sünnipäeva tähistanud Cordula Heilmannilt. Saksamaa on Euroopa Liidus palju ...

Issanda templis

Saabuva pühapäeva traditsiooniline evangeelium on Jeesusest kaheteistkümneaastasena templis. Kasvades otsib Jõululaps oma kutsumuse saladust. Juba kaheteistkümneaastase Jeesuse juures võisid inimesed märgata, et temas oli midagi erilist. Ta oli maailma Päästja, kelle Jumal oli saatnud. Kristuse jaoks oli tempel oluline ja eriline koht. Kristlik kogudus kohtab Jee­sust, kogunedes jumalateenistusele kirikusse, Jumala templisse. Pühakojas võime kogeda Jumala lähedalolu. Nii on ...

Issand on lähedal

Saabuv advendipühapäev on pühendatud Jee­sus-last ootavale Maarjale, Issanda emale. Võime mõelda, millised tunded olid Maarjal Jeesuse sünni eel. Nendes tunnetes oli lootust, sest Jumal oli talle ilmutanud, et temast sünnib Päästja. Ilmselt oli aga Maarja südames hirmu ja kartust tuleviku ees. Nii ka meie elus kuuluvad kokku lootus ja hirm. Ootame saabuvaid pühi, samas on just need pühad paljude inimeste jaoks täis üksindust. Emotsioonid toovad kaasa nii rõõmu kui ...

Valmistage Kuningale teed

Saabuv pühapäev kõneleb Ristijast Johannesest, kes oli Jeesuse teevalmistaja. Johannes kuulutas Päästja tulemist siia maailma ja valmistas inimesi selleks ette. Parim ettevalmistus Päästja tulemiseks oli patu kahetsemine ja ristimine, mis puhastas patust. Johannesel oli väga palju järgijaid ja suur soosing rahva seas. Jeesust ristides mõistis ta, et Kristus ongi tõotatud Päästja. Mitmetest Johannese järgijatest said aja jooksul Jeesuse jüngrid, kui nad mõistsid, et just tema ...

Sinu Kuningas tuleb kirkuses

Kui sageli oleme selles maailmas elades pidanud kogema inimlikku ebaõiglust, õnnetusi, kurbust ja ahastust. Päevauudised toovad iga päev meie ette teateid inimlikust kannatusest selles maailmas. Vahel tundub, et me ei või kunagi olla kindlad homses päevas. Kuid kristlane võib olla kindel homses. Ta teab, et selle elu raskused ja kannatused kuuluvad pühakirja järgi Kristuse taastulemist ettevalmistavate märkide juurde. Ja kui Kristus kord tagasi tuleb, ei saabu ta enam mitte ...

Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses

Alandlikult eesli seljas ratsutades saabub Jeesus Jeruusalemma. Sama teema tuleb kirikuaastas esile kahel korral, nii uue kirikuaasta alguses, mil algab advendiaeg, kui palmipuudepühal, mis on sissejuhatajaks ülestõusmispühadele eelnevale vaiksele nädalale. Tulemine ja alandlikkus on selle piiblikoha võtmesõnad. Jeesus tuli siia maailma selleks, et päästa inimkond. Jeesuse tulemise tähendus tulebki kõige paremini esile tema kannatamise, suremise ja ülestõusmise jutustuses. ...

Kristus – kõiksuse Issand

Kirikuaasta on lõppemas ja on loomulik, et selle viimasel pühapäeval mõtleme nii elule kui surmale ja kõige lõppemisele. Mis ootab meid ees surma järel? See on küsimus, millele inimkond on kogu aeg otsinud vastust. Kristlik käsitlus kõneleb sellest, et meid ootab ees viimne kohtupäev, mil igaüks peab oma elust aru andma. Ning selle päeva järel saab üks osa meist igavesse ellu ja teine osa peab minema igavesse hukatusse. Igavene elu ja igavene hukatus on sageli olnud minu ...

Kõrges ametis olnud pastor lahkub Rootsi kirikust

Rootsi luterliku kiriku pastor professor Eva Hamberg, kes on kiriku õpetuskomisjoni kõrges ametis olnud, lahkub Rootsi kirikust. Rootsi luterliku kiriku pastor professor Eva Hamberg, kes on kiriku õpetuskomisjoni liige, otsustas jätta oma ülesanded ja lahkuda kirikust. Samuti loobub ta pastori ametist. «Mul on kohustus teha etteheiteid. Kui kuulun Rootsi luterlikku kirikusse, kannan osaliselt vastutust kiriku sekulariseerumises (ilmalikustumises),» selgitas Eva Hamberg ...

Valvake!

Kirikuaasta läheneb lõpule ja oleme astumas selle eelviimasesse pühapäeva, mille teemaks on valvamine. Mõeldes tulevikule on loomulik, et valmistume selleks ja teeme plaane. Kuigi kirikuaasta pole veel lõppenud, võib kaubanduses näha juba esimesi märke jõuludeks valmistumisest. Enne puhkust mõtleme hoolega, mida sellega teha. Kui laps läheb kooli, planeerivad vanemad varakult tema kooliteed ja otsivad parimat kooli. Töötav inimene mõtleb oma pensioni peale. Nii on elus ...

Surmast ellu

Elu ja surma küsimused on meie jaoks alati rasked. Siin tunneb inimene oma piire. Elus võime palju saavutada, kuid surm on ikka inimesest tugevam. Ei raha ega varandus suuda meid kaitsta surma eest. Kuna surm on negatiivne vältimatu paratamatus, kardab sageli inimene surma teemat ja väldib sellest kõnelemist. Usklik inimene ei pea surma kartma. Ta teab, et Kristus on surma võitnud ja avanud meile võimaluse pääseda surmast ellu. Ainult usk annab vastuseid küsimustele, mis on ...

Kahe riigi kodanik

Kristlane on kahe riigi kodanik. Jumalalapsena on ta taevariigi kodanik ning inimesena samaaegselt ja samaväärselt selle maailma kodanik. Lutheri jaoks oli oluline, et oldaks ühtaegu kahe jalaga taevas ja maa peal. Nii suudame elada usuelu, andes samas tunnistust oma usust teistele. Kahe jalaga maa peal olles näeme selle maailma ebaõiglust ja nõrkust. Kõigil on oma vead ja puudused. Küsimus on selles, kas oleme valmis elu muutma ja nende vastu võitlema. Oktoobrikuu viimasel ...

Andke üksteisele andeks

Elu tugevaimate tunnetega on alati hea astuda Jumala ette. Temale võime rääkida nii headest tunnetest kui ka vihast. Jagades oma tundeid Jumalale, katsume läbi ka oma südame. Nii tehes mõistame, et meie kellegi elu pole täiuslik ja hea. Igaühel on oma vead ja puudused. Jagades Jumalale oma tundeid, tuleb südamesse tavaliselt ka süütunne selle pärast, et me teeme ise vigu ning pole täiuslikud. Vaid Jumal on täiuslik ja hea. Tulles Issanda ette võime vaid kahetseda ja saada ...