Kõik autori postitused

Kutse Jumala riiki

Elus saame väga erinevaid kutseid. Kui inimene peab kutsujat oluliseks ja tähtsaks, siis ta võtab kutse vastu ja läheb kohale. Näiteks kui keegi saab kutse presidendi vastuvõtule, siis ei peeta paljuks sõita maha pikk maa ja oodata järjekorras tükk aega selleks, et saaks telekaamerate ees presidenti kätelda. Vaatab ju seda üritust terve Eestimaa. Sinna saavad kutse vaid vähesed valitud ja väga üksikud neist ei lähe kohale. Kuid on olemas veel kõrgem kutsuja kui president: ...

Kaduvad ja kadumatud aarded

Lihtne on öelda, et otsime kadumatuid aardeid, samas tegelik elu näitab, et kaduvad asjad viivad suure osa meie ajast ja mõtetest. Vahel on aeg, mis kulub kaduva peale, nii suur, et kadumatud aarded kipuvad sootuks ununema. Ometi elu keerdkäigud panevad sageli meie väärtushinnangud paika. Siis mõistame, mis on oluline ja püsiv. Seepärast tasub maiste asjade kõrval väärtustada rohkem igavikulisi. Kirikuaasta aeg, milles oleme, näitab väga selgelt, mis on oluline ja püsiv. ...

Rootsi kirik saab esimese naispeapiiskopi

Rootsi kirikus seatakse 15. juunil peapiiskopi ametisse Antje Jackelén. Peapiiskop Antje Jackelén on 59aastane. Ta on sündinud 4. juunil 1955 Lääne-Saksamaal. Teoloogiat õppis ta Tübingeni ja Uppsala ülikoolis. Vaimulikuna on tulevane peapiiskop töötanud alates 1981. aastast. Pärast doktoritöö kaitsmist aastal 1999 õpetas ta süstemaatilist teoloogiat Lundi ülikoolis ja Chicagos. Aastast 2007 töötab Lundi piiskopina. Antje Jackelén on Rootsi kiriku esimene naissoost ...

Varjatud Jumal

Nelipühale järgnev pühapäev on traditsiooniliselt kolmainupüha, mil kirikus kõneldakse Jumala kolmainsusest. Jumal on üks, aga ta ilmutab end Isana ja Pojana ja Püha Vaimuna. Ta tegutseb Loojana, Lunastajana ja Pühitsejana. Inimesel on Loojat raske mõista, sest oleme Jumalaga võrreldes tühised. Ometi armastab Jumal inimest ja hoolib meist kõiges ja alati. Jumal on loonud maailma ja andnud inimesele elu. Nähes, et inimene ei suuda täita seda, mida Issand temalt ootab, saatis ...

Püha Vaimu väljavalamine

Inimhingele on loomulik igatsus ja püüdlemine millegi parema ja kõrgema poole. Usk annab inimese elule suurema dimensiooni. Usu kaudu võime kogeda ühendust Jumalaga. On loomulik, et inimene mõtleb oma elus, kas Jumal on olemas. Ja kui Jumal on olemas, siis küsib inimene, mida see temale tähendab. Sageli jäävad need mõtted mõteteks ega vii mitte kuhugi. Vahel aga inimeses muutub midagi, ta kogeb Kõigekõrgemat ja temas tekib usk. Usk on Jumala kingitus inimesele, mis tuleb ...

Piiskoplikus nõukogus arutleti eetikakoodeksi üle

Piiskopliku nõukogu koosolekul 20. mail arutati jätkuvalt vaimulike eetikakoodeksi koostamist. Piiskop Einar Soone pakkus, et seniste keeldude asemel võiks kasutada rohkem positiivses vormis sõnastatud nõuandeid. Peapiiskop Andres Põder rõhutas, et eetikakoodeksit on vaja kirikus korra tagamiseks, mille alusel saaks piiskop või praost esitada vaimulikele teatud nõudmisi. Peapiiskop rõhutas, et töötajalt saab eeldada asju, mis on talle enne selgeks tehtud, sellepärast on ...

Püha Vaimu ootus

Käesoleva nädala neljapäeval on taevaminemispüha, päev, mil Kristus võeti taevasse. See tähendas Jeesusele suurt võitu ja astumist Jumala kirkusse. Nüüd istub ta Jumala paremal käel ja juhib maailma saatust. Jüngritele tähendas see kinnitust, et Jeesus on Jumala Poeg, kuid teisalt ka hirmu oma tuleviku pärast, sest nende õpetajat polnud enam füüsiliselt nende lähedal. Ometi polnud neil vaja karta, sest Jeesus oli tõotanud saata Isa juurest lohutaja, Tõe Vaimu. Nii kõnelebki ...

Südame kõne Jumalaga

Inimesest teeb inimese tema suhtlusoskus. Igapäevases elus anname teistele inimestele edasi oma mõtteid ja arvamusi. Sõnades saame väljendada oma kõige sügavamaid tundeid: armastust ja hoolivust, aga ka muret ja viha. Just nen­de kaudu tunneb inimene nii turvatunnet kui vajadust oma elu muuta. Sellega kaasneb inimese ja ühiskonna areng. Kuid inimene ei suhtle mitte ainult teise inimesega, ta suhtleb ka Jumalaga. Püüd leida side oma loojaga on samuti inimesele omane. Me ...

Taevariigi kodanikuna maailmas

Olla teatud riigi kodanik tähendab igaühele teatud turvatunnet ja samas ka kohustusi. Riigi kodanik võib saada alati hädas olles oma riigilt tuge. Selleks on riigid rajanud oma sotsiaal­süsteemid, kus toetatakse neid, kes on haiged, invaliidistunud, puudega või töötud. Välismaal olles saab inimene abi otsimiseks pöörduda oma riigi saatkonna poole, kes teda aitab. Nii annab riigi kodanikuks olemine meile turvatunde. Kodanikuks olemisega kaasneb ka omajagu kohustusi. Kodanik ...

Kirikukogu vaagis olusid

EELK XXIX kirikukogu istung toimus 29. aprillil Läänemaal Kullamaal ning algas kauni jumalateenistusega kohalikus kirikus. Istungjärgu alguses olid tulnud kirikukogu liikmeid tervitama Lääne maavanem Innar Mäesalu ja kohalik vallavanem Jüri Ott. Kiriku ustavad vaimulikud Suur osa ajast pühendati peapiiskop Andres Põderi esitatud kokkuvõttele 2013. aasta tegevusest. Jumalateenistustel osales mullu keskmiselt rohkem inimesi kui 2012. aastal, samuti on püsivalt kasvanud ...

Jumala rahva koduigatsus

Kui olla kaua aega eemal oma kodust, siis on koduigatsus loomulik tunne. Võõrsil olles mõistame, kui oluline on oma kodu, lähedased, töö – kõik see, mis moodustab meie igapäevaelu rutiini ja annab samas turvatunde. Kodust eemal olles on loomulik, et igatseme kodu järele. Kristlasele on Jumal lubanud taevase kodu. See on koht, kuhu võime pürgida ning kus kõik on hea ja täiuslik. Seal ei ole muresid, haigusi, leina ega kurbust. Nähes selle maailma raskusi ja kannatusi, on ...

«Noa laev» (Noah) – film kui jutlus

Kenaks tavaks on kujunenud, et aeg-ajalt tuleb ülestõusmispühadeks välja mingi usulise taustaga film. Selle aasta filmiks on Darren Aronofsky «Noa laev». Tegu on Vana Testamendi Noa lugudel baseeruva teosega. Kes Noa lugusid teab, mõistab, et üksnes Piibli tekstile toetudes üle kahe tunni kestvat filmi valmis ei tee. Nii on režissöör liitnud sellele muud pärimuslikku ainest ja kirjutanud omalt poolt materjali ka juurde. Selle tulemusel on sündinud põnev märulitüüpi film, ...

Hea karjane

Inimene on ühest küljest looduse kroon, kelle ülesanne on valitseda maailma. Teisalt on inimlaps jälle muu looduga võrreldes abitu ja abi vajav. Ükski inimene ei kasva suureks ilma abi ja hoolitsuseta. Lapsepõlve kodune kasvatus annab meile eluteele kaasa selle, mis on oluline. Täiskasvanuna on inimese roll juba jagada endast kõike head lähedastele ja ühiskonnale. Inimesest teeb inimese just see, et ta saab teistelt vastu võtta head ja seda omakorda abivajajatele edasi ...

Ülestõusnu tunnistajad

Usk Kristuse surnuist ülestõusmisesse on kristliku usu kõige olulisem sõnum. Kui Kristus on üles tõusnud surnuist, siis see tõestab, et ta on Jumala Poeg. See tähendab, et Kristus kandis inimeste patud ja võitis surma ning avas meile, temasse uskujatele, tee igavesse ellu. Usk on inimese veendumus, mida ei saa kuidagi tõestada, seda saab üksnes uskuda, usaldada, loota. Usk on Jumala kingitus inimesele. Samas on usu juures väga oluline roll selleski, et inimene teab, mida ...

Kristus on surnuist üles tõusnud!

Elu ja surma teema puudutab iga inimest. Igaüks meist on pidanud viimsele teele saatma kellegi, kes on lähedane ja oluline. Igaüks teab, mida tähendab kaotusvalu ja lein. Samuti peame mõtlema sellele, et keegi meist endistki pole siin maailmas igavene. Igaühel tuleb kord lahkuda. Küsimus on ainult selles, millal see juhtub ning kas surma järel on veel midagi. Saabuvad pühad annavad vastuse nendele inimese põhiküsimustele. Suur reede näitab kannatusi, surma ja ahastust, mis ...