Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Märka ja tunnusta oma koguduse juhatuse esimeest

Eesti luterliku kiriku toetusfond ootab taas aasta juhatuseesimehe esildisi. Ootame vormikohaseid esildisi 10. oktoobriks toetusfondi juhataja Jaan Tammsalu aadressil Lastekodu 6A, 10113 Tallinn või jaan.tammsalu@eelk.ee. Aasta juhatuseesimehe valib esitatute hulgast EELK juhatuseesimeeste konverents, mis toimub 17.–19. oktoobrini Nelijärvel. Aunimetusega kaasneb võimalus sõita Jeruusalemma või mõnda teise palverännaku paika. Konkursi eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ...

Kohaloleku ime

Vanameister Roman Toi kutsus mind restorani õhtusöögile. Jõudsin mõni minut varem, aga tema oli juba kohal. Nägu naerul, mõlemad käed ette sirutatud, võttis ta mind tervituseks oma käte vahele. Seejärel, kui olime soovitu ettekandjale ära nimetanud, võttis 98aastane härrasmees oma märkmiku ja ma märkasin, et avatud lehele oli kirjutatud minu nimi, kohtumise kuupäev ning kaheksa teemat ja küsimust, millest ta soovis minuga rääkida. Sain aru, et ta on meie kohtumise ...

Kõik on kutsutud Isa korraldatud pidusöögile

Miks minnakse kirikust, jäädakse eemale jumalateenistustelt? Lastakse ennast ristida, õnnistada ja kaotakse kirikust saadud varandusega kaugele. Kas pettutakse Isas? Usun, et mitte. Pigem tõmbutakse eemale vanematest vendadest ja õdedest, meist, kes me oleme siin enne uusi tulijaid – arvatakse, et ei sobita meie keskele. 2. juuli Eesti Kirikus ütleb kirikukoori juht kirikukooride osalemisest laulupeol: «Tegu on üldrahvaliku üritusega ja kus veel siis peaksid kristlased ...

Toetusfond tahab toetada

Tammsalu,Jaan

Jeesus soovitab kristlastel olla soolaks ja valguseks. Toetusfond tahaks sellele omalt poolt veidigi kaasa aidata. Paljudes maakohtades, kust viimastel aastatel kadunud pood ja post, kultuurimaja ja seltsielugi hääbumas, saaks ehk just kohalik kogudus mõne aktiivsemate grupiga paikkonna elu elavdada. Eesti Luterliku Kiriku Toetusfond kuulutas sel aastal esimest korda välja avaliku konkursi «Koguduste koostöö võimestamine kohalike kogukondade arengu toetamiseks». Rõõmustav ...

Toetusfond ootab aasta vaimulike kandidaate

Igas praostkonnas on neid, keda võiks aasta vaimulikuks esitada. Ärgem olgem kitsid esile tõstma enda keskelt neid, kes teevad kirikus väga head tööd ja trotsivad sageli üsna raskeid tingimusi. Kui mõni kandidaat on mõnel eelneval aastal esitatud, aga ei jõudnud esimese kahe hulka, kuid on ka nüüd teinud väga head tööd, siis esitage ta kindlasti uuesti. Toetusfond ootab korrektseid esildisi elektroonselt (jaan.tammsalu@eelk.ee) hiljemalt 17. jaanuariks ja paberkandjal ...

Jõuludel laotame hinge Jumala ette

On jõulueelsed päevad – kiirustavad rahvahulgad jooksevad läbi poodide. Paljud inimesed on tegemas kõik, et jõulud võiksid tulla ilusad. Kas kaardid on saadetud ja kingitused ostetud? Kuusk ja küünlad, jõuluroad, toad puhtaks. Paneb ohkama – kas ikka jõuab kõik nii, nagu peab? Kas keegi rõõmustab mu kingitustest? Kas lumi ikka jääb maha? Nii palju küsimusi! Äkki peaksime aga seisatama ja küsima hoopis, mis teevad jõulud jõuludeks. Mis teeb jõulud meie jaoks tõelisteks? Äkki ...