Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Igatsetud turvalist maailma ei ole enam olemas

Jaan Jaani

Meenub aasta 2000, kui olin kutsutud ühele vastuvõtule, et tähistada uue aasta saabumist. Meeleolu oli kõigil ülev, sest saabunud oli millennium. Arutati õhinal selle üle, kas 21. sajand algab nullaastaga või numbrit 1 kandva aastaga. Oli ka niisuguseid arvamusi, et 21. sajand tuleb rahusajand. Möödunud sajand oli olnud vägivaldne ja sõdaderohke. Arutati selle üle, et tänapäeva inimesed on ehk möödanikust õppinud ja enam ei tohiks inimkonnale suuremaid vapustusi tulla. ...

Nähtavad ja nähtamatud palvevastused

Jaan Jaani

Üle mitme aasta osalesin minagi Roostal vaimulike konverentsil. Tänan tagantjärele korraldajaid ja ettevõtmise läbiviijaid. Ka ettekanded olid päevakohased ja andsid mõtlemisainet. Samuti oli töötubasid mitmeid, kuhu sai end kirja panna. Üks töötubadest käsitles palveelu. Aga üllatuseks selle teema vastu praktiliselt huvi puudus. Nii istusime ainult neljakesi all keldritoas ja mõtisklesime selle üle, mis see palve siis tegelikult on ja kui sügavad on meie palved. Kas oleme ...

Valeprohveteid on igal ajal

Jaan Jaani

Olenemata ajastust valitsevad ühiskonnas alati teatud seadused, tavad ja kombed. Neist tuleb kinni pidada ja neid täita, muidu minnakse vastuollu üldiste juurdunud arusaamadega. Niisugune on juba ühiskonda reguleeriv mehhanism. Ka usul Jumalasse on olnud oma kindel koht. Inimene on sageli püüdnud vaadata mateeriast kaugemale ja üritanud tunnetada midagi, mis ei sõltu temast. Iga põlvkond on soovinud lahti seletada seda fenomeni omasel moel, aga alati üllatab igavik ...

Astuge musta mure kütkeist välja

Jaan Jaani

Kummalisel kombel on paljudele inimestele see aasta toonud meelehärmi. Ollakse pahased elektrihinna tõusu pärast. Nurinat on olnud seeüle, et elu pidevalt kallineb. Teised arutlevad presidendiproua hinnalise garderoobi teemal ja nurisemisruumi on veel küllaga. Muidugi valitsus ei kõlba ka kuhugi. Samas on ka osal vaimulikel meelerahu kuhugi kadunud. Küll on probleeme tekitanud vabamüürlased, teistele teevad muret templirüütlid, mõned on ametis geiteemalise aruteluga ja ...

Eesti politsei on käinud pika tee

Eks inimestel on palju ettekujutusi ja arusaamu, mida peetakse tõeks, õiguseks ja loomulikuks. Arvatakse, et kui üks või teine asi on paika pandud, siis nii see on ja jääb. See sobib mõttemaailma ja taolise ettekujutusega on kerge elada. Aga elu ei ole ju nii lihtne, nagu arvatakse või ette kujutatakse. Iga järgnev päev on tänasest erinev ja tuleviku ennustamine on keeruline tegevus. Meil tuleb otsustada, kuidas me antud päeva kasutame, mida teeme. Kõik otsused ei pruugi ...

Maailma me parandada ei saa, aga lootus peab jääma

Elu on sageli näidanud, et teisiti mõtlemine, teistmoodi käitumine ja ütlemine on taunitavad. Üldine ühiskondlik vorm nõudleb seda, et me peame mõtlema ja tegutsema nii, nagu kõik seda teevad. Nendest reeglitest kõrvale kaldudes satume tihtilugu terava kriitikatule alla. Kui ilmnevad uued tuuled, olgu nendeks siis majandusreformid, poliitilised pöörded valimistel või teistmoodi maailmanägemus, läheb kohe protestiks. Inimesel on väga mugav ujuda vanas voolusängis, sest kõik ...