Kõik autori postitused

Baltikumi kogudused kohtusid Riias

  13.–14. veebruaril toimus Riias Willow Creek Associationi korraldusel oikumeeniline Balti koguduste konverents, kuhu oodati osalejaid Eesti, Läti ja Leedu kogudustest. Üritus oli mõeldud kirikute noorematele juhtidele ja aktiivsetele koguduseliikmetele, et nendega erinevaid juhtimis­strateegiaid arutada. Samuti räägiti vabatahtlike olulisusest ja motiveerimisest. Lektoritena astusid üles USA Willow Creeki kogukondliku kiriku rajaja Bill Hybels, sama kiriku pastor Nancy ...

Anglikaani kirik astub kliimamuutuse vastu välja

10.–12. veebruaril toimus Londonis anglikaani kiriku üldsinod (general synod). Kuigi sinodi algne teema oli naiste ordinatsioon, tekitasid kõige pingelisemat diskussiooni hoopis kliimamuutusega seotud teemad, vahendab Suurbritannia uudistekanal The Guardian. Seni on kirik kliimamuutuse vastu võitlemiseks oma poolehoiu andnud, kuid sinodil otsustati, et vajalik on ka sotsiaal­ne ja majanduslik sekkumine: nimelt on kirik valmis kliimamuutust ja looduse reostamist ...

Piibel kontekstis – uus viis pühakirja mõista

Jaanuari lõpus ilmus Tartu ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika dotsendi Urmas Nõmmiku sulest uue raamatusarja «Piibel kontekstis» esimene teos «Iiobi raamat». Uurisin autorilt, kes on ka sarja üks toimetajatest, sarja enda ja vastilmunud raamatu kohta. Mis on «Piibel kontekstis»? Tegu on raamatusarjaga, mis avaldab piibliraamatute ja -kirjandusega lähedalt seotud tekstide uus- ja esmatõlkeid eesti keeles, piibliraamatute ja apokrüüfide puhul ...

Tartu rahuleping ja selle mälestuskirik Nõmmel

2. veebruaril möödub 94 aastat Tartu rahulepingu allkirjastamisest. See Eesti jaoks fundamentaal­se tähtsusega sündmus saab sel aastal ka teatud mõttes problemaatilise jätku, kui 18. veebruaril Eesti välisministri Moskva-visiidi raames allkirjastatakse Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheline riigipiiri leping ning Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise leping. Kuna Tartu rahuleping oli nii oluline sündmus, tähistati seda nime jäädvustamisega erinevatesse ...

Kui mustvalge on noorte meelest religioon

Tomingas,Diana

Statistiliselt on noorte arvamus religioonist ja religioossusest pärast religiooniõpetuse lisandumist kooli õppekavva tugevalt «mahenenud», tuli välja gümnaasiumi usundiõpetuse õpetaja Toomas Jürgen­steini ettekandest, mida Tartu ülikoolis kuulasin. Kuigi teadust ja religiooni kiputakse endiselt mustaks ja valgeks tituleerima, on viimaste aastatega oluliselt suurenenud nende noorte hulk, kes mõtlevad religioonist (ja ilmselt eriti just kristlusest) pigem neutraalses võtmes ...

Tartu ja Jeruusalemm kohtusid kinolinal

11.–13. novembril leidis Tartus aset oluline kultuuriprojekt: Iisraeli filmipäevad, mis toimusid Tartu alternatiivkino Elektriteater ja Soomes asuva Iisraeli suursaatkonna vahelise koostöö tulemusena. Kolme päeva jooksul näidati kokku kuut Iisraelis valminud väärtfilmi, mis on ka viimastel aastatel erinevatel filmifestivalidel silma paistnud. Filmid valiti välja ühiselt. Kuna Tartu oli enne Esimest maailmasõda Eesti juutide vaimseks keskuseks, oli toimunud ühisüritus ka ...

Teadusest ja religioonist, filosoofiliselt

Teaduse ja religiooni põnevast ja vastuolulisest suhtest rääkis kirikulehele dr Knut-Willy Saether. Nagu ma aru saan, ei ole see teil esimene kord Tartus olla. Mis on vahepeal muutunud ja milline on seekordne kogemus olnud? Siin on alati väga tore olnud. Olen siin kaks korda varem käinud ja kõige meeldejäävam oli loomulikult ikka esimene kord. Mulle meeldib siinne atmosfäär ja akadeemiline keskkond; kuna tegelen ka ise teadusega, siis annab see sellise koduse tunde. ...

Laagrikeskusel Talu valmis peamaja

Möödunud laupäeval, 12. oktoobril toimus laagrikeskuse Talu uue peahoone avamine. Ilusa sügisilmaga õnnistatud avamisüritust oli kaema tulnud ligi 200 pealtvaatajat. Esines tore lasteorkester, EELK peapiiskop Andres Põder pidas kõne ning õnnistas hoone sisse. Südamest tänati kõiki, kes on nõu ja jõuga aastate jooksul abistamas käinud. Talu külastajad said laagri suurel ja ilusal territooriumil ringi uudistada ning suppi, pirukat ja kringlit süüa. Talu suvekööki oli püsti ...

Muutuvast religioossusest

Tartu ülikooli usuteaduskonna ruumes pidas kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool intensiivseminari «Religious Change» (Religioosne muutus). Kahepäevasest seminarist võtsid osa muusika- ja teatriakadeemia, Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli ja kunstiakadeemia doktorandid ja õppejõud ning see toimus koostöös kultuuriteooria tippkeskuse ja Tartu ülikooli usuteaduskonnaga. Toimus kolm loengut, mida lugesid sotsioloogid prof Jim Beckford Warwicki ülikoolist ja prof Linda ...

Lääne praostkonna konverents toimus Mihklis

26. septembril toimus Pärnumaal Mihkli kirikus igakuine Lääne praostkonna konverents, kuhu olid kutsutud kuueteistkümne Läänemaa koguduse õpetajad, esindajad ja organistid. Nagu välja kujunenud, võttis üritus terve päeva ning koosnes kolmest osast. Hommik algas Johannese evangeeliumil põhineva piiblitunniga, mille viis läbi Joel Reinaru. Järgnevalt astus ettekandega üles usuteaduse instituudi rektor dr Ove Sander. Rektor Sander keskendus kiriklikule haridusele, alates ...

Religioonidevahelist silda kannab kirjandus

Tartu ülikooli usuteaduskonnas sel sügissemestril külalislektorina üles astuval Stefan Schreineril on aastakümnete pikkune kogemus erinevate religioonide vaheliste suhete uurimises. Intervjuu käigus saime teada, mis toob teda üha tagasi Tartusse ja kuidas on üksteise kirjandust mõjutanud judaism, kristlus ja islam. Olete Tartus varemgi külalislektorina üles astunud. Mis Teid siia linna üha uuesti tagasi toob? Esmakordselt lugesin Tartu ülikoolis 15 aastat tagasi ja ...

Vana Testamendi uued tuuled Tartu ülikoolis

13.–16. septembrini toimus Tartu ülikooli ruumides OTSEMi (Old Testament Studies: Epistemologies and Methods) konverents. Eesti Kirik uuris ürituse kohta ühelt peakorraldajalt, Tartu ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika dotsendilt Urmas Nõmmikult. OTSEM on arvestatava ajalooga Põhja-Euroopa ülikoolide võrgustik, mille algatajateks olid Helsingi ja Oslo ülikool, nüüdseks on võrgustikus ülikoole kokku 14, need on Soomest, Eestist, Rootsist, Saksamaalt, ...

Piirsalu kirikul tuleb suur juubel

Lääne-Eestis Risti vallas asuv Piirsalu kirik saab sellel sügisel 150aastaseks. 8. septembril leiab aset kiriku igati soliidse vanuse tähistamine. Koguduse hooldajaõpetaja Lembit Tammsalu sõnul algab päev jumalateenistusega, sellele järgneb konverents, mille käigus saab kuulda ettekandeid kiriku ja kirikuelu ajaloost. Üles astub ka kirikus 34 aastat hooldajaõpetajana teeninud Ants Leedjärv, kelle ettekanne räägibki tema pikast teenimisajast. Tegevust on kirikus jätkunud ...

Kirik suvise kontserdipaigana

Koos augustiga lõpeb ka suviste kontsertide hooaeg, millest nii mõnedki leidsid aset kirikuseinte vahel. Pühakodades toimuvaid muusikaüritusi jätkus suurematesse ja väiksematesse Eesti kohtadesse. Eri paigus toimunud kontsertide puhul esines nii erinevusi kui sarnasusi. Suve meenutavad Pärnu Eliisabeti kiriku peaorganist Jaanus Torrim, Kuusalu koguduse õpetaja Jaanus Jalakas, Väike-Maarja koguduse hooldajaõpetaja Enn Salveste ja Muhu Katariina koguduse õpetaja Aare ...