Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Jeesuse omad ehk Jeesuse nooletupp

Yprus_13.03.2010

Rm 8:9–11 Kahe riigi vahel, kahe loomuse vahel, kahe polaarsuse vahel pingestatud elu vibunöör valmistub lähetama meid noolena sihtmärgi suunas. Selles olukorras on paslik palvetada. Kui palju kordi on küsitud kristlastelt: kus on teie Jumal? Kus on teie taevas? Meie oleme Jumala taevas, meie oleme Jumala eluase, tema säng, tema rüü, meie oleme nii taevas kui maa peal ikka Jumala omad, täidetud tema ligiolust ja armust oma headel päevadel ning igatsedes ja kaeveldes ta ...

Teabepäev koguduste juhtidele ja diakooniatöötajatele

EELK diakooniatalitus ja EKN Ühiskonnatöö Sihtasutus korraldavad 28. mail Tallinnas kirikute nõukogu saalis kell 11.30–16 teabepäeva Euroopa Liidu uuest finantsperioodist. Oleme võtnud eesmärgiks aktiivsemate koguduste toetamise viisil, mis tagaks nende valmisoleku ESF-ist rahastatavate projektide käivitamiseks EL vahendite avanemisel. Peaettekande teeb pikaajaline sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim, andes ülevaate teenustest, mis haakuvad koguduste tööga, sh ...

Aita osta kirik!

Väike kirik suure männi all ootab oma päeva. Päeva, mil ta uksed on taas avatud kohalikele inimestele; päeva, mil sündiv kogudus jaksab võtta vastutuse. Palun teie abi, et see kaunis võimalus tulevasele kogudusele jääks ning et ühtlasi takistada sakraalhoone lagunemist või ärimeestele müümist. See on meiegi suur võimalus teenida tulevat. Olen palunud kirikuvalitsusel teha otsus kiriku omandamiseks ja/või kasutamiseks ning esialgu on otsustatud lubada hoonet kasutada. Usun, ...

Seletav kirik ja püha saladus

Taas räägitakse, et kirik on kriisis. Seda põhjendatakse viimase rahvaloenduse andmetega, mille kohaselt määratleb end kirikusse kuuluvana märksa vähem inimesi kui kümmekonna aasta eest. Ja nagu ikka on kohal ka need, kes teavad, miks see nii on. Ühed ütlevad, et kiriku populaarsust on kahandanud liigne vabameelsus, teised on vastupidisel seisukohal, väites, et oleme olnud liiga konservatiivsed oma tavadest kinnihoidmisel ja teatud nähtustele hinnangute andmisel. On see ikka ...

Vabatahtlike tugiisikute motivatsioonipäev

tugiisikud

10. juunil toimus Tallinnas Patarei vanglas vabatahtlike tugiisikute motivatsioonipäev, mille käigus anti tunnistused kümnele uuele Tartu vangla ja arestimaja tugiisikule. Nende ülesandeks on valmistada kinnipeetav ette vabanemiseks ning olla tema kõrval kogukonda sisenemisel. Patarei vanglat tutvustas endine vangladirektor Nikolai Kask, motivatsioonipäeva valmistas ette koordinaator Fea Üprus, tunnistused andsid koolitajad Keili Kollamaa ja Avo Üprus. Tugiisikute ...

Otsigem avastamislootuses ja aukartuses

Yprus_13.03.2010

Jh 14:23–29 Neljapäevaõhtuses osadusgrupis küsis koguduseliige Kersti ootamatuna tundunud küsimuse: mida ja kas üldse midagi tähendab Püha Vaim luterlikus kirikus? Kersti on tulnud küll nelipühi kirikust, aga EELK liige juba peaaegu veerand sajandit. Ja selline küsimus! Püha Vaim on kuulutuses olulisel kohal ja seetõttu vajab selgust. Heebreakeelne ruach nagu ka kreeka pneuma tähendab esmalt tuuleõhku, aga ka jumalikku hingeõhku, mis annab elu (Ii 27:3; 33:4; Ps 104:29) ja ...

Pelgulinn saab peagi kuulda kellahelinat

Peeteli kirikusse jõudis kell, millel rääkida oma lugu. Kell valati 1971. aastal Saksamaal, kus üks misjonärist härrasmees selle oma aias tahtis kõlama panna. See aga ei õnnestunud mitmel põhjusel. Kell seisis kurvalt Rottenburgis aianurgas ja ootas oma aega. Nüüd otsustas misjonäri poeg hr Heitmann selle müüa ning osa rahast misjonitööks annetada. Kella- ja orelimeister Toomas Mäeväli kuulis sellest ning andis mulle teada. Algatasin kella ostmiseks korjanduse. Suurima ...

Ka sel aastal saabus jõuluvana lennukiga

Juba üheksandat aastat korraldab SAS lennukompanii piloot Karsten Midtun heategevuslikku abi vähekindlustatud peredele Eestis. Tema partnerorganisatsiooniks on Peeteli kiriku sotsiaalkeskus. Tegemist on kodanikualgatusega, mille käigus on kogutud kümnetelt ettevõtjatelt kaupa, rahalisi annetusi ja panustatud hulgaliselt vabatahtlikku tööd selle kõige ladustamiseks ning Eestisse toimetamiseks. SAS kompanii annab lennuki ja kütuse. Norra vabatahtlikud on koos oma Eesti ...

Koguduste ja omavalitsuste koostööpäev Harjumaal

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) arendustoimkond korraldas koostöös EELK diakooniatalitusega Harjumaa päevaks nimetatud arutelu Harkujärve külas Püha Stefanose kirikus. Avakõnega esinesid regionaalminister Siim Kiisler ja maavanem Ülle Rajasalu. Ettekanded pidasid Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Kaupo Reede, linnade liidu tegevjuht Jüri Võigemast ja Avo Üprus. Töörühmi juhtisid Kaupo Reede ja Nelja Valla Kogu juhataja Deiw Rahumägi, muusikaliselt teenis kaasa ...

Kivide kaitseks

Tarvastu kalmuaial on üks kivi. See on mu vanaisa haual. Samas on maetud ka vanaisa vanemad, tema õed ja abikaasa. Vanaisa vend jäi Tartu vangla kaevu, tema hauast ei tea ma midagi, vennapoeg kadus Venemaa vangilaagrisse. Vanaisa ja vanaema lapsed ja lapselapsed on elus. Nad elavad Eestis. Vanaema on passi järgi inglanna, tema väimees venelane. Kui veel uurida, leiab erivärvilisi veretilku nii sugupuust kui südamest. Olen ...