Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Misjonärid ehitavad kogudust Sauel

Sauel on alanud uus aeg luterliku kiriku töös. Kui Saue kant oli väikene küla, viisid vanemad oma lapsed ristida Keila kirikusse. Seal käidi leeris, laulatati abielusid ja saadeti Jumala sõnaga viimsele teekonnale lähedasi. Kui Saue kasvas ja sai omaette linnaks, suurenes ka elanike arv. Osa inimesi ei hoolinud kiriku tegemistest, teised aga otsisid ka siin võimalusi käia koos kuulamas Piibli õpetust ja palvetamas. Tekkis Saue Vabakogudus ja ehitati kirik. Luteri ...