Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Inimese Pojal on meelevald andestada

Praats,Allan Viljandi Paulusse okt2011

Mk 2:1–12 Vana Testamendi laulik kõneleb Jumala armust oma rahva vastu: «Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse Seaduse, mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele, et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, kes sünnivad, et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele, ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske.» (Ps 78:5–7) Jumala lunastusteod ja Seadus on üha olnud Jumala rahva tunnistuseks ja ...

Surm on surnud, Jeesus elab

Luuka 24:1–12 Naised tulid hauale esimesel võimalusel. Varahommiku hämaruses oli näha, et kivi oli hauakambri eest ära veeretatud. Hauakamber oli tühi. Ei olnud võimalik Jeesuse ihu eest kombe kohaselt hoolt kanda. Seisid nõutuna, lõhnarohud käes. Nad olid pidanud viimastel päevadel palju üle elama. Jeesus vangistati ootamatult aasta suurimal pühal Jeruusalemmas. Sündmused järgnesid üksteisele kohutava kiiruse ja paratamatuse ängistava jõuga. Jeesuse ülekuulamise ajal ...