Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Autasude komisjon annab teada

08.01.2014 | | Rubriik: Teated

1. nelipühal, 8. juunil kl 17 annab peapiiskop Andres Põder Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele.
Autasude komisjoni koosolekul 15. oktoobril vaadati tagasi möödunud aastate tegevusele. Tänuüritus nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus on leidnud hea vastukaja.
2013. aastal anti välja 1 elutööpreemia, 1 titulaar­praosti aunimetus, 9 tunnustusmärki, Teeneteriste vastavalt 2 I järku, 1 II järk, 14 III järku. Anti välja 47 aukirja ja 30 tänukirja.  Ühtekokku on siiani antud välja 171 Teeneteristi. Tunnustusmärgi on andnud peapiiskop 49 tublile kiriku kaastöölisele. Aastatel 1999–2013 on välja antud 261 EELK aukirja. Kuldristi on pälvinud alates aastast 2004 kaheksa vaimulikku. Elutöö preemia on omistatud viiele isikule ja titulaarpraosti nimetus viiele õpetajale.
2011. aastal asutas EELK seoses 20 aasta möödumisega Eesti taasiseseisvumisest koostöömedali, mida antakse kiriku välispartnerile – vaimulikule või ilmikule –, kes on toetanud meie koguduste ja kogu kiriku ülesehitamist rasketel aegadel. Kokku on antud välja  232 koostöömedalit, neist möödunud aastal 25. Medali on saanud kiriku kaastöölised järgmistes riikides: Argentiina – 1, Austraalia – 2, India – 1, Kanada – 8, Norra – 5, Rootsi – 22, Saksa – 47, Soome – 139, USA – 6 ja Venemaa – 1.
Autasu antakse vaimulikule või ilmikule tema teenete eest kiriku ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.
Autasud jagatakse kolme kategooriasse:
• aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk,
• tunnustuskirjad: elutöö preemia, aukiri ja tänukiri,
• aunimetus: titulaarpraost.
Komisjon palub esitada autasude taotlused konsistooriumile hiljemalt 1. veebruariks. Taotlused vaatab läbi autasude komisjon ja esitab oma ettepaneku konsistooriumile. Ettepaneku autasu taotlemiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop. Teeneteristi tunnustusmärgi taotlus esitatakse otse peapiiskopile ja selle andmine ei ole seotud nelipüha tänuüritusega. Jätkuvalt on aastaringselt võimalik taotleda ka koostöömedalit. Koostöömedalid antakse kätte koha peal.
Autasu taotlusvormi leiab sisevõrgust (www.eelk.ee/intranet) või saab konsistooriumist. Arvesse lähevad ainult korrektselt õigel vormil ja õigeks ajaks esitatud taotlused. Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed, autasustamise põhjendus, varasemad autasud ja tunnustused ning taotluse esitaja kontakt­andmed. Taotlus tuleb esitada otse konsistooriumile. Ettepanekuna võib märkida ka taotletav autasu ja komisjon võtab seda võimaluse korral arvesse.
Autasude komisjon juhib tähelepanu sellele, et võetaks arvesse niihästi kiriku teema-aastatega seotud tegevusi ning vaadatakse võimalikud kandidaadid läbi pikemas perspektiivis, sest 2015 tähistame ristiusu ajaloo olulist tähtpäeva, Maarjamaa 800. aastapäeva; 2017 möödub 500 aastat reformatsiooni algusest Saksamaal, kui Martin Luther naelutas Wittenbergi lossikiriku uksele oma 95 teesi. Tulemas on EELK ja Eesti Vabariigi 100. aastapäev.
Tunnustagem siis tublisid inimesi!
Tiit Salumäe,
komisjoni esimees

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)