Slava Ukraine

Arve ja fakte

22.05.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Haapsalu Püha Johannese kogudus
Ligi 12 000 elanikuga Haapsalus on Püha Johannese kogudusega seotud hinnanguliselt 2000 inimest. Linlaste arv väheneb ja see kajastub ka koguduse statistikas. Noored lõpetavad kooli, lähevad mujale õppima ega tule enam kodulinna tagasi.
Kahe kiriku, kahe pastoraadi, koguduse kantselei jm kinnisvara kõrval on kogudusel ka 1999 ostetud Koopa talu koos 2,5 hektari maaga, mis on kohandatud laagrikeskuseks. Sealset elumaja on kogudus remontinud, ehitanud sauna- ja olmehoone.
Jumalateenistused
Missat peetakse toomkirikus igal pühapäeval ja suurtel kirikupühadel. Ilmikud jagavad lauluraamatuid, loevad lektsioone ja palveid ning viivad läbi korjanduse. Kirikulisi on keskmiselt 50–80. Igal pühapäeval on missal kotikorjandus, mille eel teatatakse kogudusele selle eesmärk. Armulauale tuleb tavaliselt kaks kolmandikku kirikulisi.
Koos vaimulikuga teenivad assistent, organist ja kirikumees, kes korraldab korjanduse; tekstilugejad. Valvurid on ukse juures, ulatavad igale tulijale sooja terekäe ja lauluraamatu. Koor laulab suurematel kirikupühadel ja erilistel sündmustel. Kui on kohal koor ja koorijuht, on kõlav ja jõuline ka koguduselaul. Organist Lia Salumäe on ka eeslaulja.
Reedene tööpäev algab palvusega, suvel Jaani kirikus, talvel kantseleis. Korrapärased jumalateenistused toimuvad Lääne maakonna haiglas.
Kokku peeti 2007. a 229 jumalateenistust, kontserti, piiblitundi ja palvust, neist kirikuis 145.
Talitused
Toomkiriku ristimiskabelis ristiti 25 inimest, neist 8 esimesel eluaastal.
Konfirmeeriti 21 inimest. Noorim neist oli 15, vanim 46aastane. Laulatati 10 paari, kõik koos abielu registreerimisega. Portaali «Pulmad» kasutajad valisid praostid Jaan Tammsalu ja Tiit Salumäe mullu aasta vaimulikeks.
Maeti 26 surnut. Muudest talitustest toimetati kihlust, haigete salvimist, õnnistati üks õmblustöökoda ja kodu.
Traditsioonid
Kogudus annab johannesepäeval, 29. detsembril üle koguduse kõrgeima tunnustuse, teeneteristi. Teeneteristi on saanud Heino Noor, Toomas Siitan, Martin Marcolla, Ülo Niin, Anneli Ammas ja Evi Süsi.
Taasiseseisvumispäeval on kogudus aastaid korraldanud ekskursiooni. Käidud on Eesti kogudustes, Soomes, Peterburis ja Riias. Tänavu on kavas tutvuda Tallinna eri konfessioonide kirikutega.
Kuuendat korda korraldati pildi- ja fotokonkurss «Emaga koos», novembris toimub samasugune konkurss «Isaga koos».
Puhkajate soovil korraldab kogudus soomekeelseid jumalateenistusi ja palvusi.
Eakad kogunevad igal reedel teetundi, et üheskoos palvetada, laulda, juttu ajada. Tööd koordineerib Lia Salumäe, teed keedavad ning laua katavad Evi Süsi ja Malle Allmere. Pillimänguga on abiks Aasa Ellerhein. Tutvustatakse uut vaimulikku kirjandust, loetakse koos Eesti Kirikut, kuulatakse reisimuljeid.
Töötegijad
Koguduse õpetaja on Tiit Salumäe (56). Vikaarõpetaja Kari Tynkkynen (42), ordineeritud 2003 Sambias, töötab praostkonnas Soome Luterliku Evangeeliumi Ühenduse misjonisaadikuna, kinnitatud Ridala koguduse õpetajaks ja Martna koguduse hooldajaõpetajaks. Vikaarõpetaja Kristel Engman (32), mag, on diplomaat, töötab Eesti suursaatkonnas Helsingis.
Madis Kütt, juhatuse esimees, vastutab diakooniamaja eest. Annetusmüüki juhib Evi Süsi koos kaastöölistega. Suure töö teevad koguduse liikmed talgute korras, keedavad süüa, koristavad kirikut ja kantseleid ning teevad muud vajalikku.
Lia Salumäe juhib koguduse muusikaelu, juhatab koguduse sega- ja toomkoori. Lasteansambli ja toomkoori juht on Sirje Kaasik, kes on saanud oma loomingu eest mitmel konkursil auhindu. Muusikatöös osaleb 56 inimest.
Lastetöö ja skautlus
Lastekiriku eest vastutab Kädi Jõgi, abilised on Ragne Kiviloo, Marika Illik, Eleri Illik. Laste suvelaager peeti mullu koos Lihula koguduse pühapäevakooliga. Lastetöötegijad saavad kokku kord kuus.
Haapsalu sanatoorses internaatkoolis käib rühm koos kord kuus. Võimalusel osalevad lapsed ka perejumalateenistustel jt üritustel.
Skauditööd juhib Heikki Mutso. Taeblas asub piirkondlik skaudikeskus ja Lääne maleva staap. Maleva üksused tegutsevad Haapsalus, Paliveres, Ridalas, Taeblas, Lihulas ja Virtsus. Maleval on ligi 200 liiget.
Avalikud suhted
Kogudus annab välja infolehe nelipühaks ja lõikustänupühaks, praostkond jõululehe Sripta Annalia. Ajaleht Lääne Elu avaldab igal nädalal tasuta kõigi koguduste kirikuteated. Ajalehe Eesti Kirik tellimist koguduse kaastöölistele on aastaid toetanud Tikkurila kogudus.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)