Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Ametisse, mis nõuab kandjalt ustavust

22.12.2010 | | Rubriik: Kirikuelu

Pärast ordinatsiooniteenistust Kuressaare Laurentiuse kiriku altari ees: Anti Toplaan (vasakult), Veiko Vihuri, Aare Luup, piiskop Einar Soone, Kaido Jalakas ja Hannes Nelis. Liina Raudvassar Saaremaal Kuressaares ametisse ordineeritud Aare Luup ja Kaido Jalakas on alates pühapäevast, 19. detsembrist Saarte praostkonna vikaar­diakonid.
Ordinatsioonitalituse sooritas peapiiskop Andres Põderi ülesandel piiskop Einar Soone, keda assisteerisid Saarte praostkonna praost Veiko Vihuri, abipraost Anti Toplaan ja õpetaja Hannes Nelis.
«Soovin, et te oleksite selles ametis ustavad,» pöördus Einar Soone ordineeritavate poole. Piiskop meenutas erinevaid aegu, mil kiriku osaks on olla kas paremal või kesisemal positsioonil. Esimestest kristlikest sajanditest tõi ta näite märtritest, kes oma usku tunnistades elu jätsid.
Ristikirik on olnud ka õitsval ja ühiskonnas domineerival järjel, omades «meelevalda võtta või jätta». Eesti lähiajaloost viitas kõneleja taasiseseisvumisele, mis tõi kirikutesse inimesed, kes tulid siirast soovist ja kutsest.
«Viimasel ajal on leigus maad võtnud. Jäädakse kodudesse, pelgus on näidata oma usku,» jõudis piiskop tänapäeva, mida nimetas mitte üksnes majanduslikus, vaid ka usulises mõttes keeruliseks. Seda enam hindab piiskop nende usku, kes söandavad hetkeolu trotsides Jumala kutset järgides käed adra külge panna. Kel on südikust anda oma tõotus Jumala palge ja kirikulistest tunnistajate ees.
Kõneldes alamvaimuliku kutsest kinnitas ta, et diakoni amet ei ole kaugeltki kerge. Inimlikult võttes, täheldas piiskop, on ametivandega võetud kohustusi ehk isegi võimatu täita. Aga Jumala abil ja kaasinimeste eestpalvete toel läheb kõik ometi korda.
Aare Luup ja Kaido Jalakas on aastapäevad mentor Hannes Nelise juhendamisel kogunud kogemusi sõnajumalateenistuste läbiviimise ja praktilise kogudusetöö üksikasjus Muhu ja Kaarma kirikus. Sellesse aega jäävad ka õpingud UI pastoraalseminari diakonikursusel Tallinnas, mida juhendas dr Ove Sander assistent Liina Sanderiga.
Raadiosaates «Keset küla» tunnistasid mõlemad mehed saatejuht Anti Toplaanele, et nimetatud kursusel on oluline tähendus isikliku vaimulikuküpsuse saavutamiseks. Väga efektiivselt kasutati nende kinnitusel nappi aega, et kogudusetööle suundujaid varustada asjakohase infoga ning julgustada rinda pistma kõigega, mida elav kogudusetöö paratamatult endaga kaasa toob.
Saatejuhi küsimusele, kust tuli kutsumus, vastas Aare Luup: «See ei tulnud üle öö», ja Kaido Jalakas toetas kaasvõitlejat: «Rohkem samm-sammult. Enesekindlus on tulnud õppetöö käigus. Vanast taagast vabanemine ja uutele väljakutsetele valmisolek on protsess, mis jätkub.» Kui Aare Luup kaitses hiljuti magistritöö, siis Kaido Jalakas plaanib kraadiõppes jätkata.
Mõlemad mehed on mitmes ametis leiba teeninud ning ka tulevikus ei kujune vaimuliku amet ainsaks töökohaks. Paljudele on Aare Luubi hääl tuttav tema ülesastumistest raadioeetris. Kaido Jalakas oli kümmekond aastat Eesti kaitsejõudude tegevteenistuses ja tegutseb nüüd bussijuhina.
Liina Raudvassar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)