Slava Ukraine

Alliansspalvenädal liidab evangeelseid kirikuid

14.01.2009 | | Rubriik: Määratlemata

Palvenädalal astuvad Jumala ette eri konfessioonide liikmed, pühitsedes Kristuse antud ühtsust ja osadust. Pildil (vasakult) kristliku nelipühi kiriku Tartu Maranata koguduse pastor Silver Kurvits, katoliku kiriku preester isa Miguel ja metodisti Püha Luuka kiriku pastor Priit Gregorios Tamm. Foto: Merje Talvik

Pühapäeval tähistati mitmes koguduses Tallinnas, Tartus, Viljandis, Võrus ja Hiiumaal Eesti Evangeelse Alliansi palvenädala algust. Tänavuseks palveteemaks on «Usu läbi…» ning Piibli tekst nädalaks 11. peatükk Kirjast heebrealastele.

Sellele ja Markuse evangeeliumi 1. peatüki 9. salmile toetudes avas EMK Püha Luuka kirikus katoliku kiriku preester isa Miguel Tartus toimuva palvenädala, rõhutades kõigi kristlaste esimest sammu usu poole – ristimist.
«See pole midagi nähtavat, see on usu tunnistamine meie südames. Ristitud inimene mõtleb ja tunneb teistmoodi, sest ta teab, et taevas on Isa, kes annab meile valgust ja me ei pea kartma teha otsuseid. Peame vaid usaldama Tema ettevalmistust. Iga päev ei ole kõik nii selge, kuid aja jooksul näeme, et Jumal juhib meie elu, andes Püha Vaimu kaudu võime armastada, andestada, end avada. Suurim kingitus on olla Jumala laps.»
Kutsuda koostööle
Eesti Evangeelse Alliansi presidendi kt Mihkel Kukk sõnab, et traditsioonilise palvenädala eesmärk on lähendada erinevaid kristlikke konfessioone. «EEA ei matki Eesti Kirikute Nõukogu, vaid on pigem ellu kutsutud rohujuure tasandil koostöö leidmiseks erinevate koguduste, nende vaimulike ja liikmete vahel.»
Palvenädala läbiviimise eelduseks koguduses on, et koostööd teeks vähemalt kaks konfessiooni. «Reeglina toimub see kohalikul initsiatiivil ja siis, kui koostöökogemus juba olemas. Mis aga ei tähenda, et need kogudused, kes palvenädalaga liitunud pole, koostööd ei teeks. EEA kedagi osalema ei sunni, pigem on see initsiatiiv kogudustepoolne,» selgitab Kukk ja toob näite, et oikumeenilist nädalat korraldati juba 1980ndate algusaastatel Haapsalus õpetaja Tiit Salumäe eestvedamisel.
Mihkel Kuke kinnitusel on koostöö traditsiooni oluliseks peetud mujalgi. «See ongi see, mida 1990ndatel ellu kutsutud Eesti Evangeelne Allianss taotleb: säilitada ja kutsuda kogudusi üles omavaheliseks koostööks. Läbi palvenädala püüame koostööle kaasata ka kedagi uut, möödunud aastatel liitusid näiteks Viljandi ja Hiiumaa kogudused, sel aastal ühines palvenädalaga Võru ja Rakvere.»
Palved üle Euroopa
Eesti evangeelne alliansspalvenädal on osa kogu Euroopas toimuvast palvenädalast, mille teemad on ette valmistanud Austria Evangeelne Allianss.
Selliseid palvenädalaid on peetud Euroopa evangeelsetes kirikutes juba 150 aastat. Tänavune luteri, õigeusu, baptisti ja metodisti koguduste pühakodades toimuv ning eri konfessioonide vaimulikke ja ilmikliikmeid ühisesse sõna- ja palveteenistusse kaasav nädal lõpeb 18. jaanuaril.

Merje Talvik

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)