Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Algas uus õppeaasta

17.09.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

EELK Usuteaduse Instituut alustas oma 2013/2014. õppeaastat avajumalateenistuse ja -aktusega 10. septembril. Jumalateenistus peeti Püha Vaimu kirikus, kus jutlustas rektor Ove Sander, kaasa teenisid Marko Tiitus, Eenok Haamer ja Siimon Haamer.

Rektor tervitas kõiki ja soovis õnnistatud algavat õppeaastat, et ikka hästi ja ustavalt valmistada mehi ja naisi Issanda tööle. «Meie kool töötab selle eesmärgi nimel, et valmistada ette inimesi, kes suudaksid Kristust kuulutada ja tunnistada ning seda eelkõige viisil, kuidas apostel näeb – suunata inimeste usk ja püüdlused Kristuse igavesse ellu,» rõhutas ta.
«Ühtlasi tähendab see sedagi, et meie, kes me seda tööd teeme nii õppijate kui õpetajatena, jääksime ka ise samasse usku, mille viimaseks sihiks on õnnis ja katkematu osadus püha kolmainu Jumalaga.»
Järgnenud aktusel pidas kõne dekaan professor Randar Tasmuth, kes tuletas alustuseks meelde, et sada aastat tagasi algas I maailmasõda ja et elame praegugi väga pingelisel ajal. Instituudi ellu on toonud stabiilsuse tähtajatu koolitusloa saamine.
Dekaan märkis oma kõnes: «Instituudi ja kiriku töötajate töö ja langetatud otsused instituudi ülesehituse jätkamisel on praeguseks kristalliseerunud tähtajatu koolitusloa saamisega, uute õppijate tulemisega, meie kõigi ühise tahtega regulaarse õppetöö kõrval maksimaalselt panustada ka akadeemilisse töösse, teaduse järjepidevusse ja kristliku mõtlemise nähtavusse Eestis.»
Dekaan rõõmustas selle üle, et sisseastujaid on 32 ja need on inimesed, kes on siia õppima asunud äratunnetatud vajadusest. Õppima asutakse usuteaduse rakenduskõrgharidus- ja magistriõppes ning kristliku kultuuriloo magistriõppes. Esmakordselt on instituudis ka õppurid Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikust – instituut arendab oikumeenilist koostööd Püha Platoni seminariga.
Tasmuth rõhutas magistriõppe vajadust. Ta kutsus üles kitsamates teemades süvendatud teadmisi omandama, sest «…vajame teid asjatundjatena»!
Tervituskõnedega esinesid Eenok Haamer Tartu teoloogia akadeemiast, EAÕK ülempreester Mattias Palli, üliõpilaste nimel Timo Švedko. Rektor ja dekaan andsid esmakursuslastele üle nende õpinguraamatud.
Usuteaduse instituudi pere kasvab aasta-aastalt, avaaktuseks jäi instituudi maja suurim auditoorium silmnähtavalt kitsaks. Rektor Ove Sander on algavat õppeaastat kokku võtnud nii: «Pidades silmas tänavusi kõrgkoolide vastuvõtte, sh teoloogias, on meie kooli õppima tulijate hulga eest küll põhjust Jumalale väga tänulik olla. Põhjust on rõõmustada ka kirikuna, sest paljud praegused sisseastujad on meie homsed kolleegid ja kaastöölised kogudustes.»
Tiiu Pikkur

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)