Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Aktuaalsed päevateemad

12.10.2010 | | Rubriik: Arvamus, Juhtkiri

Juhtkirja kirjutamise aeg saabub sama äkitselt kui esimene lumi sahkajale ning siis ei ole taganeda enam kuhugi. Ülesanne tuleb täita ning seekord otsustasin minna kergema vastupanu teed ja tuua lugejateni eelmise töönädala.
Esmaspäev, 4. oktoober
Loomulikult algas nädal pilguheitmisega lauakalendrisse ja sealt võis suures kirjapildis lugeda hoiatavat märksõna «juhtkiri 13.10.». Muus osas tavaline nädala algus, kus aeg kulus erinevatele kirjatöödele ja kohtumisteks valmistumisele.
Teisipäev, 5. oktoober
Päeva tähtsaim osa oli korraline konsistooriumi istung. Päevakorras hulk rutiinseid küsimusi, kus otsuste tegemine ei valmistanud raskusi ja arutelud olid emotsioonivabad. Kuulati ära ülevaade aastaeelarve kaheksa kuu täitmisest, arutati 2011. aasta eelarvet. Kantsler Urmas Viilma oli teinud tublit tööd ning tulemus pälvis heakskiidu. Järgnes mitmeid teisi arutelusid ja siis päeva üllatus: mittetulundusühing Geikristlaste Kogu. Mulle mõjus teade sellise kogu asutamisest üksjagu masendavalt ja imestust tekitavalt. Masendavalt seepärast, et meie kiriku vaimulike hulgas on avalikult homosuhteid propageerivaid inimesi, ja imestust seepärast, et liialt kaua võttis kirikuvalitsusel aega jõudmine äratundmisele, et jumalasõna kuulutajaks on homoseksuaal sobimatu ja pöördumist orientatsiooni muutmise teel seeläbi ei tule.
Geivaimuliku kustutamine vaimulike nimekirjast on õigustatud ja õiglane samm, sest tema kaasasutatud MTÜ põhikirja eesmärkides sätestatu propageerimine on vastuolus luterlastele omase maailmakäsitluse ja elulaadiga.
Koosoleku rõõmusõnumiks oli teade, et portreemaalija Aapo Puki tööna valminud peapiiskop Andres Põderi portree esmaesitlus toimub sügisese kirikukogu hommikupalvusel Püha Vaimu kirikus 23. novembril.
Kolmapäev, 6. oktoober
Taas igapäevased jooksvad ülesanded, kust ei puudunud ka tavapärasest erinev sündmuse käsitlus. Meie Kiriku kodulehe algatusel ilmus internetis kirjutis vabamüürlusest ja selle tõlgendustest, mis kutsus esile diskussiooni vaimulike vestlusringis. Minul kui vabamüürlasel ja selle õpetuse sisu hästi tundval inimesel oli huvitav jälgida selle käiku ning vastata ka vaimulike konkreetsetele küsimustele. Ma teen seda meelsasti ka edaspidi, sest vabamüürluse puhul on tegemist kristliku, Vanal ja Uuel Testamendil põhineva maailmakäsitlusega.
Neljapäev, 7. oktoober
Toimus riikliku pühakodade säilitamise programmi korraline koosolek. Arutelu kulges plaanipäraselt ja vastu võeti üksmeelsed otsused. Suurt muret tekitab rahanappus. Olukord ei parane ka 2011. aastal ning parimal juhul saame arvestada käesoleva aasta tasemaga. Arvudes väljaöelduna tähendab see umbes 4,5–4,7 miljonit krooni (korrektne oleks 300 000 eurot) luteri kirikute jaoks. Raske saab olema selle õiglane jagamine taotlejate vahel.
Teine murettekitav probleem on tõsiasi, et praeguste otsuste kohaselt jääb 2013 kümneaastase programmi viimaseks aastaks, sest selle kestus on selleks ajaks täis tiksunud. Aeg saab otsa, aga objektiliselt ja mahuliselt on programm alles avariiolukordade likvideerimise järgus. Muinsuskaitseamet on esitanud taotlused programmi jätkamiseks. Kultuuriminister ja regionaalminister on jätkamist toetaval seisukohal. Jääb loota, et valitsus asub samuti toetama ja võetakse vastu kogudustele nii olulise programmi jätkamise otsus.
Kogudused on ka ise nutikad, taotledes vahendeid eeskätt PRIA ja EASi erinevatest meetmetest. Programmi juhtnõukogu peab neid objekte prioriteetseteks ning toetab omafinantseeringut. Muu hulgas tegime otsuse toetada Risti koguduse PRIA miljoniprojekti ca 120 000 krooniga. Kogudusel on nüüd kindlus, et projekt õnnestub ja põrandate restaureerimine saab lõpule viidud.
Reede, 8. oktoober
Esimene ametlik külaskäik panka, et pidada maha läbirääkimiste eelvoor laenutaotluse teemal Tatari 25 arenduseks. Objektil on tööd käinud juba pikemat aega ja alates jaanuarist 2011 vajame pangalaenu abi. Tööde lõpetamise tähtajaks on 30. juuni 2011. Läbirääkimisi pangas tuleb lugeda kordaläinuks, saime konkreetsed selgitused laenukriteeriumide kohta ja juhtnöörid.
Tallinna arendusobjektidel on oluline tähtsus nii konsistooriumi kui kiriku jaoks tervikuna. Uued rahavood üürituludena on mõeldud eeskätt igapäevaste ülalpidamiskulude katteks ja suurendamaks ressurssi keskkassa palgatoetuste real. Koostöös Merkoga arendame Kentmanni tn 6 objekti, ainult selle vahega, et seal ei ole meil rahalisi kohustusi. Vahepeal seiskunud tööd jätkuvad peagi ja 2012. aasta keskel peaks uus hoone valmis saama.
Sellega sai nädal otsa, aga probleemid mitte. Ei tahtnud küll halbadest emotsioonidest ja probleemidest kirjutada, sest loodame nendest oma jõududega üle saada ja lugejat muredega mitte koormata.

Mati Maanas
,
assessor

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)