Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Ajalooline koostöö kestab

20.10.2006 | | Rubriik: Uudised

4. oktoobril viibis Eestis Soome Misjoniseltsi (SMS) juhataja teoloogiadoktor Seppo Rissanen, et kohtuda peapiiskop Andres Põderiga ja tutvuda Misjonikeskuse tänase tegevusega.

Visiidi eesmärgiks oli tutvustada peapiiskopile SMSi ja leida võimalusi partneritevahelise koostöö edasiarendamiseks. Kohtumisel osales Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru.

Peapiiskop märkis misjonitöö osas vajadust kuulutajate ehk evangelistide järele, kes kogudusetöösse rakendatuna aitaksid kaasa kiriku mõju suurenemisele ühiskonnas. Seppo Rissanen rõhutas, et misjon on kirikuelu loomulik ja oluline osa, milles peaksid osalema kõik kristlased: «Jumal annab kirikule elu selleks, et kutsuksime teisi inimesi Jumala andidest osa saama ning teeniksime neid oma kutsumuse kohaselt.»

Külas koostööpartneril

Paarkümmend aastat tagasi muu hulgas Egiptuses misjonitööl olnud tänane SMS misjonijuhataja Seppo Rissanen on varem Turu Mikaeli koguduseõpetajana Eestis käinud ja Mihkli koguduses palju kaasa aidanud. 4 aastat tagasi osales ta Jõhvi misjonipäevadel.

Kogenud misjonijuhina loobus ta vestlusringis Misjonikeskuses konkreetselt soovitamast, kuidas tänases Eestis misjonitööd teha: «Kohalikud tunnevad siinset olukorda paremini, kõrvalseisjana olen halb nõuandja. Arvan, et paljud inimesed tegelikult igatsevad sidet kirikuga. Väljakutse seisneb selles, kas kirik, kiriku sõnum puudutab neid inimesi sellisel moel, nagu meie Issand on seda soovinud.»

Koostööpartnereid ühendab nägemus, et inimeselt ei saa kiriku juurde tulemiseks nõuda erilisi eeldusi või ponnistusi, vaid inimesed saavad tulla sellistena, nagu nad on. Kirikukaugetes inimestes nii Eestis, Soomes kui ka mujal on kujunenud usulised vaated, mida tuleb austada. On olemas oht, et eelnevalt inimest ära kuulamata, tema mõttemaailmaga tutvumata teda hoogsalt õpetama asudes võime midagi lõhkuda, tõdeti kohtumisel.

Soome Misjoniseltsi strateegia

Misjonit korraldatakse tänapäeval tiheda partneritevahelise koostööna. SMS tähtsustab oma välismisjoni strateegias sidemete arendamist Luterliku Maailmaliiduga ning koostöövõrgustikul ning partnerite tihedal vastasmõjul põhineva tegevusvormi arendamist. Strateegia peamisteks põhimõteteks on uute inimeste võitmine Kristusele, terviklik misjoninägemus, mis eelkõige seisneb kuulutustöö ja diakoonia lahutamatuses, ja partnerkirikute pideva arengu ning iseseisvuse tugevdamine.

Töö on jagatud viieks programmiks: kuulutus- ja kogudusetöö, ühiskondlik õiglus ja diakoonia, kirikute iseseisvuse arendamine, rahu- ja lepitustöö ning aidsiprogramm.

SMS teenistuses on ligikaudu 240 misjonäri rohkem kui 20 maal, Soomes töötab eri ametites veel umbes 130 inimest. Selts rajati 1859. aastal. Koostöö Eesti luterlastega algas juba aastal 1897 ning kestis II maailmasõjani, virgudes uuesti 1990ndate algul.

Hetkel töötab SMS kaudu Eestis üks Soome misjonär. Üks Eesti misjonär on koostöös SMSga läkitatud Venemaale.

Piret Riim

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)