Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Ainult üks küsimus

05.05.2004 | | Rubriik: Kirikuelu

Millele peaksid tähelepanu pöörama Eesti kirikud kuuludes Euroopa Liitu?
Piiskop Einar Soone, Eesti Kirikute Nõukogu president:
Eestis tegutsevad kirikud toimivad vastavalt oma põhikirjale ja ajalooliselt väljakujunenud traditsioonile. Kirikute sisemine elukorraldus ja tegevuse rõhuasetused määratakse kirikuvalitsuste poolt, mis asuvad enamuses Eestis.
Need kirikud, kelle rahvusvahelised keskused paiknevad väljaspool Eestit, saavad oma tegevuse kohta juhiseid mujal asuvatelt kiriku keskustelt. Kui kirik on oma konfessiooni maailmanõukogu liige, siis arvestatakse küll ühiseid suundumusi, kuid ühe maa kirikule ei ole need alati siduva ja kohustusliku jõuga.
Sellest tulenevalt arvan, et Eesti liitumisel Euroopa Liiduga ei toimu siinses kiriklikus elus olulisi muutusi. Samas tuleb arvestada, et suhtlemine partner- või vennaskirikutega avaldab mõju ja kujundab kirikute elu ja tegevust. Kindlasti mõjutab oikumeenilisel tasandil suhtlemine iga kristlase usulisi tõekspidamisi ja kristliku elulaadi avaldusvorme.
Ükski kirik ei saa elada endasse sulgununa, kuid ta peab säilitama oma identiteedi, kui ta tahab olla kirik, kes toetub oma konfessiooni õpetuslikele seisukohtadele. Pean vajalikuks kirikutevahelist dialoogi moraali ja kõlbluse teemadel.
Globaliseeruvas ja liberaalsuse poole kalduvas maailmas oleks Eesti kirikutel mõistlik arvestada kohaliku kultuuri ja traditsiooni järjepidevust. Kuid arukas ei oleks põikpäiselt oma asja ajada, vaid õppida teiste kirikute kogemusest – nii heast kui ka halvast. On ju Kristuse Kirik ülemaailmne, üks ja püha.
EK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)