Slava Ukraine

Ainult üks küsimus

01.05.2008 | | Rubriik: Määratlemata

25. ja 26. aprillil oli Põlvas vabatahtlikele diakooniaalane baaskoolitus. Kui palju kogudusega seotud inimesi baaskoolitusel osaleb ja 30 tundi kestva programmi läbib?
Vaike Salveste, Usuteaduse Instituudi diakoonia osakonna juhataja, programmi üks koolitajaid:Diakoonia keskendub inimese teenimisele tema elu kriisiolukordades, kui ta kannatab ülekohtu, alanduse või vägivalla all. Ilma eelneva õpetuseta on taolistes situatsioonides raske inimest aidata, seepärast avardatakse koolituse käigus arusaama suhtlemisprotsesside seaduspärasustest ning abistaja rollist ja valikutest. Samuti arendatakse kuulamisoskust, igapäevast suhtlemisoskust ja hoidumist suhtlemistõketest. Saadud teadmisi proovitakse ka praktikas. Teadmisi jagab koolitaja Pille Murrik.
Mina selgitan koolitusel diakoonia teoloogilisi lähtekohti, räägin diakoonia ajaloost ja diakooniast kui koguduse eluviisist. Toimib ju Issand inimeste keskel koguduse kaudu ja kirik peab kandma hoolt, et diakoonia ehk teisisõnu teenimine oleks koguduste orgaaniliseks osaks. Sealjuures ei ole diakoonia suunatud üksnes usklikele, vaid kõigile inimestele. Koolituse üheks osaks ongi anda ülevaade kodanikuühiskonna üldprintsiipidest ning vabatahtlikust tegevusest.
Möödunud aastal osales koolitusel kokku 36 inimest, kellest tunnistuse sai 18 kogudusega seotud inimest. Sel aastal on huvilisi olnud natuke rohkem, Viljandis toimunud koolitusel oli osavõtjaid 24, Põlva koolitusele registreerunuid oli 14, kuid osalejaid seitse. 11. ja 12. juunil on koolitus Saaremaal. Praegu on veel otsustamata, kas koolitus saab olema kolmepäevane, sel juhul on algusajaks 10. juuni.
Koolitus lõpeb rahvusvahelise teaduskonverentsiga. Kui paljud vabatahtlikud sel aastal tunnistuseni jõuavad, selgub sügisel pärast koolituse lõppu.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)