Slava Ukraine
Esileht » Mitmesugust » Järjejutt »

Abiks palvetajale. Kristlikud juhtnöörid 3. osa

06.03.2013 | | Rubriik: Järjejutt

3.

Isiklikust elukogemusest lähtudes Paulus kirjutas: «Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks» (Rm 8:28). Ka Jumala vaikimine tahab meid viia elu sügavamale mõistmisele ja avada uksi seal, kus need alguses näisid olematud.
Uues Testamendis julgustatakse: «Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jee­suses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni!» (Ef 3:20–21).

Sinu tahtmine sündigu!
Käesoleva teema lõpetuseks küsigem: mis on palvetamise juures kõige tähtsam? Meie­isapalves leiduvad sõnad: «Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.» Vahetult enne suurt reedet palvetas Jeesus Ketsemani aias: «Minu Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust! Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina!» (Mt 26:39)
Näeme, et palveelu tulipunkt pole mitte selles, kas meil on usku oma palvesoovide täitumisse, vaid selles, kas suudame end täiesti ja kõiges usaldada Jumala tahtmise hoolde. Kristlik palve on olemuselt kahekõne, dialoog Jumala ja inimese vahel.
Seetõttu ei saa me siin rahulduda üksnes enda sõnade ja vajadustega, vaid peame kuulama ka palveliini teist poolt. See, mis tuleb sealt, on meie jaoks määrav. Niisiis polegi palve viimne eesmärk selle või teise saamine, vaid on hoopis tee leidmine Jumala ning iseenda tõelise taipamise juurde.

Mõned palved
Meieisapalve
Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Hommikupalve
Igavene Jumal, hea taevane Isa! Ma tänan Sind öise puhkuse ja uue päeva eest. Õnnista seda päeva ning ole minuga rõõmus ja mures. Anna jõudu kanda kõike, mis sel päeval ees seisab. Juhi mind oma helde käega, et võiksin ka täna uskuda, loota ja armastada. Usaldan end täiesti Sinu hoolde. Jeesuse Kristuse nimel! Aamen. Meie Isa, kes Sa oled taevas …
Keskpäevapalve
Igavene ja kõikväeline Jumal – aja ja igaviku Issand, öö ja päeva valitseja! Olen jõudnud Sinu abiga keskpäeva. Hommikune vaikus on seljataha jäänud, õhturahu pole veel saabunud. Argipäevaaskeldused haaravad meid ja võib-olla just siin kipun Sind unustama ning lootma üksnes endale. Lase mul nüüd rahuneda, vaikseks jääda, kuulatada. Ütle mu hingele: «Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi!» Kõik möödub, suuremgi töö siin ilmas raugeb kord ja meil kõigil tuleb seista Su ees. Õnnista siis keskpäeva ja seda, mis veel ees. Ole Sina minu mõtete, sõnade ja tegude juhtija, mu hea nõuandja ja abimees. Tulgu ka keskpäevatööd ja -tegemised Sinu nimele kiituseks ning õnnistuseks mu ligimesele. Usaldan end täiesti Sinu hoolde. Jee­suse Kristuse nimel! Aamen. Meie Isa, kes Sa oled taevas …
Õhtupalve
Hea taevane Isa! Ma tänan Sind möödunud päeva ja kõige eest, mida olen Sinu käest vastu võtnud. Halasta minu peale, kui kurvastasin Sind täna mõne teo või tegematajätmisega. Aita andestada neile, kes käitusid minuga ülekohtuselt. Jää mu juurde eelseisval ööl ning täida mu süda oma igavese rahuga. Usaldan end täiesti Sinu hoolde. Jeesuse Kristuse nimel! Aamen. Meie Isa, kes Sa oled taevas …
Söögipalveid
Issand, leiba õnnista, ole ikka meiega! Aamen.
Issand, õnnista meid ja neid Sinu ande, mida me Sinu heldusest vastu võtame – Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi! Aamen.
Issand, kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega. Aamen.
Patukahetsuspalve
Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda! Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust! Heida mulle armu oma Poja Jeesuse Kristuse pärast! Aamen.
Jeesuspalve
Jeesus Kristus, Jumala Poeg, halasta minu peale!
* * *
Ei ma mõista palvet teha,
ei ma mõista paluda:
palveks enne saab ju süda,
kui ma hakkan paluma.

Sinu eest ma palvet teeksin,
paluks vaga meelega,
aga juba põue põhjas
oled ise palve sa.
Juhan Liiv

Marek Roots,Keila koguduse õpetaja
(Lõpp.)

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)