Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Abielu sõlmimise koolitus

03.08.2011 | | Rubriik: Teated

Siseministeerium korraldab Tallinnas 26. septembril vaimulikele abielu sõlmimise õiguse taotlemiseks vajaliku koolituse ja 18. oktoobril vastava eksami.
Koolitusel ja eksamil osalemiseks palume kiriku või koguduste liidu või neisse mittekuuluva koguduse juhatusel esitada 20. augustiks siseministeeriumile taotlused, mis sisaldavad järgmisi andmeid:
1) taotluse esitava kiriku, koguduse või koguduste liidu nimi, registrinumber, postiaadress ja sidevahendite andmed;
2) vaimuliku isikunimi, sünniaeg, isikukood, haridus ja kodakondsus (lisada koopiad neid andmeid tõendavatest dokumentidest);
3)  koolituse läbimise aeg ja koht;
4) eksami sooritamise aeg ja koht;
5) vaimuliku allkirjanäidis kolmes eksemplaris.

Täiendavate küsimustega pöörduda telefonile 612 5057 või e-posti aadressile              
ilmo.au@siseministeerium.ee .

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)