Slava Ukraine
Esileht » Teemad » Teoloogilist »

Aasta tähtsaim nädal

06.04.2007 | | Rubriik: Teoloogilist

Koitnud on aasta tähtsaima ja pühalikema nädala keskmine päev.

See tähtis nädal algas piduliku palmipuudepühaga. Kummardasime koos jeruusalemlastega Jeesust, kui Ta linna väravaist sisse ratsutas. Rahvas juubeldas, sest prohvetid olid ennustanud, et Tema ongi oodatud messias, kes toob oma rahvale vabaduse ja õitsengu. Mitu sajandit antiiksete impeeriumide okupatsiooni all elanud rahvas lootis saabunud kuninga juhtimisel ennast vabaks võidelda.

Ka meie hulgas on tulnud Jeesust ülistama rahvasalgad, kes on Temalt lootnud käegakatsutavat ja silmapaistvat edu ja õnne. Kuid Jeesus on teistsugune kuningas, kui seda paljud ootaksid. Jeesuse tegevusplaan rahva vabastamiseks on teistsugune.

Järjest raskemaks läheb meie Õnnistegija meeleolu. Ta aimab eelolevat valu. Teada on, et üks nendest 12 õpilasest, keda Ta on kutsunud, armastanud ja hoolikalt õpetanud, reedab oma õpetaja vangistajatele. Teine ustav õpilane salgab oma õpetaja häbi pärast. Kogu rahvas pöörab Jeesusele selja. Nende hiljutine juubeldus muutub õudseks needmiseks.

. Ta aimab eelolevat valu. Teada on, et üks nendest 12 õpilasest, keda Ta on kutsunud, armastanud ja hoolikalt õpetanud, reedab oma õpetaja vangistajatele. Teine ustav õpilane salgab oma õpetaja häbi pärast. Kogu rahvas pöörab Jeesusele selja. Nende hiljutine juubeldus muutub õudseks needmiseks.

Inimsalgad on tulnud Jeesuse ette suurte edu lootustega ja ovatsioonidega. Kuid maailma huvid on mitmeid neist Jeesuse juurest eemale eksitanud. Mõni nendest on Jeesuse oma elust välja lülitanud, mõni on valmis Jeesust üle andma pilkajatele ja irvitajatele. Mõni kaotab kuskil teises seltskonnas ja teises elusituatsioonis julguse ning salgab oma kuulumist Jeesuse kogudusse. Nii peavad meie Õnnistegija kõrvad aeg-ajalt kuulma pilkajate, põlgajate, häbistajate, teotajate irvitamist.

Aga missioon tuleb täita. Seal tuleb Jeesusel anda jüngritele üle armuannid. Ta pühitseb esimest armulauda ja käsib jüngritel pühalikku talitust korrata tihti, et kogeksime: Issand Jeesus Kristus on jäänud meie keskele oma taevase õnnistusega ning õnnis igavik on meile avatud.

Jeesusel on tarvis palvetada Ketsemani aias enne jüngrite juurest lahkumist. Palvetada on raske. Tahaks paluda, et Jumal säästaks oma Poega hirmsatest kannatustest. Aga alandlikult taotledes Jumala tahtmist tuleb siiski minna vastu oma ristisurmale. Tarvis on palvetada ka oma jüngrite eest, kes vajavad oma Issanda juhtimist ja kaitset igal sammul. Pärast pikka eestpalvet jätkub Jeesuse missioon.

enne jüngrite juurest lahkumist. Palvetada on raske. Tahaks paluda, et Jumal säästaks oma Poega hirmsatest kannatustest. Aga alandlikult taotledes Jumala tahtmist tuleb siiski minna vastu oma ristisurmale. Tarvis on palvetada ka oma jüngrite eest, kes vajavad oma Issanda juhtimist ja kaitset igal sammul. Pärast pikka eestpalvet jätkub Jeesuse missioon.

Juudas tulebki koos korravalvuritega, et anda neile üle oma õpetaja. Süütut õpetajat veetakse ühe kohtulaua eest järgmise ette. Et Jeesus on süütu kõikide seaduste ees, siis seda vintsutusterohkem on Tema surmapäev.

, et anda neile üle oma õpetaja. Süütut õpetajat veetakse ühe kohtulaua eest järgmise ette. Et Jeesus on süütu kõikide seaduste ees, siis seda vintsutusterohkem on Tema surmapäev.

Seal on ülempreestritel vaja pead murda, kuidas tülikat karismaatikut süüdi mõista. Seal on Pilaatusel vaja leida lahendus keerukale olukorrale. Võib-olla saab kohtumõistmise sokutada teise asevalitseja, Heroodese kaela.

Heroodesel on küll tore kohtuda imetegija Jeesusega. Keda meist ei paeluks ebatavalised juhtumused? Aga Jee- sus ei taotle odavat trikitaja populaarsust, vaid Tema tee oma nime aussetõstmiseks on teine. Prokuraatoril ei jää muud üle, kui anda rahva kätte Jeesus ning riistad, millega ta kõiki kurjategijaid on lasknud hukata.

Kolm risti kerkivad Kolgata mäele. Keskmine nendest, puues küll kõige süütumat meest, on kõige suurema sajatuse objektiks. Lisaks rahva pilkele peab Ta taluma lahutatust ka Jumalast. Aga see kõik on tunnistuseks, et sellele ristile on naelutatud tõesti meie kõikide patud. Meie kõikide suur süükoorem on siin surmatud. Selle risti ette nõtkuvad meie põlved palveks, et Lunastaja kingiks meile süütust ja südamepuhtust.

. Keskmine nendest, puues küll kõige süütumat meest, on kõige suurema sajatuse objektiks. Lisaks rahva pilkele peab Ta taluma lahutatust ka Jumalast. Aga see kõik on tunnistuseks, et sellele ristile on naelutatud tõesti meie kõikide patud. Meie kõikide suur süükoorem on siin surmatud. Selle risti ette nõtkuvad meie põlved palveks, et Lunastaja kingiks meile süütust ja südamepuhtust.

Viivuks asetatakse Jeesuse ihu hauda. Haud suletakse suure kiviga ja vahimehed seatakse hauda valvama. Kuid juba mõnekümne tunni pärast lükkab ingel kivi haua eest ära, sest tarvis on näidata esimestele tunnistajatele, et haud on tühi ning Jeesus on ellu äratatud. Nüüd on Jeesus tõusnud kuningana valitsema kõrgeimale taevasele troonile. Tema käes on valitsus elu ja surma üle. Me palvetame, et Jeesus tuleks ja valitseks meist igaühe elus kui igavese elu kuningas.

. Haud suletakse suure kiviga ja vahimehed seatakse hauda valvama. Kuid juba mõnekümne tunni pärast lükkab ingel kivi haua eest ära, sest tarvis on näidata esimestele tunnistajatele, et haud on tühi ning Jeesus on ellu äratatud. Nüüd on Jeesus tõusnud kuningana valitsema kõrgeimale taevasele troonile. Tema käes on valitsus elu ja surma üle. Me palvetame, et Jeesus tuleks ja valitseks meist igaühe elus kui igavese elu kuningas.

Jeesuse ülestõusmine on väga suur ja rõõmus sündmus. Sellega on Jeesus murdnud meie suurima mure, on murdnud surma võimu. Jee- suse ülestõusmispüha hakati tähistama igal nädalal. Ei ole olemas suuremat püha kui Kristuse ülestõusmispüha. Kõiki teisi pühasid tähistame aastas korra, kuid Kristuse ülestõusmist igal pühapäeval.

. Sellega on Jeesus murdnud meie suurima mure, on murdnud surma võimu. Jee- suse ülestõusmispüha hakati tähistama igal nädalal. Ei ole olemas suuremat püha kui Kristuse ülestõusmispüha. Kõiki teisi pühasid tähistame aastas korra, kuid Kristuse ülestõusmist igal pühapäeval.

Kutsun teid kõiki täitma pühakodasid neil aasta kõige tähtsamail pühadel. Kutsun teid kõiki täitma pühakodasid igal pühapäeval ülestõusnud ja surmavõitnud Issanda auks.

Arvo Lasting, Helme koguduse õpetaja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)