Slava Ukraine
Esileht » Online » Online artiklid »

6.04 Ivo Pill: Sellest päevast ei olnud miski enam endine

06.04.2007 | | Rubriik: Online artiklid

 

Jeesuse hukkamine oli päevapoliitiline valik.
 
Järgmisel päeval, see oli pühade valmistuspäevale järgnev hingamispäev, tulid ülem­preestrid ja variserid Pilaatuse juurde kokku ja ütlesid: “Isand, meile tuleb meelde, et see eksitaja ütles, kui ta alles elas: “Mina ärkan kolme päeva pärast üles.”
 
Käsi nüüd hauda kolmanda päevani valve all pidada, et jüngrid ei tuleks ja teda ära ei varastaks ega ütleks rahvale, et ta on üles äratatud surnuist, sest nii oleks viimane pettus hullem kui esimene.”
 
Pilaatus lausus neile: “Siin on teile valvesalk.
 
Minge ning pidage valvet, nii nagu oskate!”
 
Nemad läksid ja võtsid haua valve alla ja koos valvesalgaga pitseerisid kivi.
 
Matteuse evangeelium, 27:62-66
 
“Tehtud!” Selle mõttega võisid ülempreestrid ja variserid päeva kokku võtta.
 
Rahurikkuja on risti löödud, kaljuhauda maetud ja roomlaste valvesalk vahti pidamas, et midagi ettenägematut juhtuda ei saaks.
 
Kõige peale on mõeldud, nüüd võib jälle eluga edasi minna.
Rooma pitser

Rooma pitser on sama kindel kui hauakoopa kaljusein. Pitseri rikkuja tõmbab enda peale vägeva imperaatori viha. Ja keiser Tiberiuse aegne leegionär on veel kaljustki kindlam. Ei ostetav ega müüdav ja kuulekas ainult oma ülematele.
 
Võitleb viimase veretilgani. Pole veel alla käima hakanud muistsete roomlaste vaprus, õilsus ja meelekindlus.
 
Üheskoos praktilise mõtlemisega moodustab see kohutava jõu, millel kogu Imperium Romanum seisab, ja tema leegionide kotkad valitsevad maad Sküütiast kuni Liibüa kõrbeteni ja Atlandi ookeanist Eufrati ning Tigriseni.
 
Pontius Pilatuse valik

Õilsameelne roomlane Pon­tius Pilatus ei suutnud kuidagi Jeesust süüdi mõista. Usu­salliva pragmaatikuna tundus preestrite ja variseride sebimine ja kitsarinnalisus talle tülgastav.
 
Millist kahju saab sündida mehest, kes räägib lillekestest väljal ja lindudest taeva all? Või Jumala riigist ja tema õigusest… et otsigem esiti seda ja siis antakse teile kõike muud veel kuhjaga peale?
 
Taevased asjad on maistest kaugel ja roomlane Pilatus oli oma elus kuulnud paljudest jumalatest.
Sunnitud alistuma

Roomlase õilsameelsus ja tarkus on pidanud alla jääma päevapoliitilistele huvidele ja mis seal salata – asevalitseja väikestele valgust kartvatele saladustele, mille Tiberiuseni jõudmine poleks kasulik.
 
Ei ole Pilatus mingi pehmekäeline ja tahtejõuetu tüüp – juudid on seda mässude ja rahutuste ajal piisavalt tunda saanud.
 
Nüüd aga on ta sunnitud nende tahtmisele alistuma.
 
Käte pesemine ja Jeesuse surmaotsusele järgnev spontaanne “Ma olen süüta selle verest! Küll te näete!” jääb esialgu vaid asevalitseja jõuetuks viipeks. Kaifas ja variserid muigavad sisimas selle peale.
 
Ja nüüd on nad tulnud omale vahisalka nõudma! Otsekui eelmise päeva alandustest üksi jääks väheks.
 
Aga kes on A öelnud, peab ka B lausuma… nõnda siis et “siin on teile valvesalk, minge ja jätke mind rahule!”. Vastik, vastik, vastik… Palava kõrbetuule maa, usuhullude ja prohvetite maa, sõgeduse ja salakavaluse maa.
Kes olid valvurid

Milline võis olla see valvesalk? Mõeldav, et kümnemeheline decurie ohvitser decurio juhtimisel. Valvata üht pitseeritud kivi siinsamas linna müüride taga, kus abivägi pasunahüüde kaugusel, oli lihtne teenistus. Decurio määras, mis tunnist tunnini millised mehed valvama pidid, ülejäänud võisid paenula – ülerõiva – üle silmade sikutada ja veidi tukastada. Relv kogu aeg siiski käeulatuses.
 
Või mängida täringuid.
 
Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama.
 
Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale.
 
Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi.
 
Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud.
 
Matteuse evangeelium, 28:1-4
 
Mis toimus?

Mis ja kuidas päriselt sündis, jääb varjule meie eest. Hauavalvurid seletasid asja oma arusaamist mööda, haua juurest tagasi pöördunud naised rääkisid, mida nägid ja kogesid nemad. Ja üha enam levis Jeruusalemmas ning ümbruses sõnum: ta on tõesti üles tõusnud!
 

Traageldatud hädavale

Aga kui nad olid läinud, vaata, siis tulid mõned valvesalgast linna ja teatasid ülem­preestritele kõik, mis oli sündinud.
 
Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha.
 
Nad õpetasid: “Öelge: “Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära, kui me magasime.”
 
Ja kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta.”
 
Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud. Ja seda juttu levitatakse juutide seas tänini.
 
Matteuse evangeelium, 28:11-15
 
See lugu, mida oli kiiresti vaja asjade kas või näiliseks kordaseadmiseks, näib hädavalena kokku traageldatud veel kaks aastatuhandet hiljemgi. Asjaosalised pidid ju mingi ajutise kokkuleppe leidma. Kas ei tule tuttav ette? Raha paneb rattad käima.
 
Taler, Taler, du mußt wandern, Von dem einen zu dem andern…
 
Nihil novum sub sole, ehk – ei midagi uut siin päikeseratta all…
 
Hauaöö jäi aga üha kaugemale koos pimedusega ja ülestõusmisepäeva päikene kerkis üha kõrgemale.
Rahu teile

Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: “Rahu teile!”
 
Johannese evangeelium, 20:19
 
Sellest päevast alates ei ole enam miski endine. Ta on tõesti üles tõusnud, omadele rahu ja lepitust toonud ja täitnud rõõmuga ning lootusega needki, kes Temasse usuvad ka Issanda Aastal 2007.
 
Õnnistatud ülestõusmis­pühi kõigile Maalehe luge­jaile, õnnistatud pühi kõigile headele inimestele, kellest Isal taevas on hea meel!

Ivo Pill, EELK  Sangaste ja Laatre koguduse õpetaja

Maaleht, 5. aprillil 2007

 

 

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)